Kişiler ve Kurullar

Editörler

 1. Prof. Dr. Berrak YEĞEN, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Türkiye
 2. Yard. Doç. Dr. Alper YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

Bölüm Editörleri

 1. Prof. Dr. Arzu UZUNER, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Aile Hakimliği AD, Türkiye
 2. Prof. Dr. Asiye Işın DOĞAN EKİCİ, Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD
 3. Prof. Dr. Ayşe ÖZER, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Türkiye
 4. Prof. Dr. Ayşen ERDEM, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Türkiye
 5. Prof. Dr. Emel EKŞİOĞLU - DEMİRALP, Memorial Şişli Hastanesi, Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı, Türkiye
 6. Prof. Dr. Eren ÖZEK, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Ad, Yenidoğan BD, Türkiye
 7. Yard. Doç. Dr. Figen DEMİR, Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Türkiye
 8. Prof. Dr. Figen TOPRAK GÖKÇAY, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Türkiye
 9. Prof. Dr. Halil TUĞTEPE, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Türkiye
 10. Prof. Dr. İsmail CİNEL, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Türkiye
 11. Prof. Dr. Metin KARATAŞ, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Türkiye
 12. Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER, Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, Türkiye
 13. Prof. Dr. Selçuk ÖZDEN, Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Türkiye
 14. Prof. Dr. Serap ŞİRVANCI, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Türkiye
 15. Prof. Dr. Sibel SAKARYA, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Türkiye
 16. Prof. Dr. Tolunay TAVİL, Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Türkiye
 17. Yard. Doç. Dr. Wafi ATTAALLAH, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Türkiye

Mizanpajcı

 1. Mehmet Mehmet, YÜCE A.Ş.