Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 293  Ekim 2008 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Giriş: Amfizemli piyelonefrit böbrek dokusunda ve böreği saran dokularda gelişen, gaz üreterek nekroza yol açan bir bakteri infeksiyonudur. Olgu Sunumu: Tıbbi öyküsünde sol yan ağrısı ve rahatsızlık bulunmayan 55 yaşında beyaz ırktan bir erkekte görüle

Az Görülen Bir Pnömoperitoneum Nedeni Olan Amfizemli Piyelonefrit: Bir Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi

Giriş: Amfizemli piyelonefrit böbrek dokusunda ve böreği saran dokularda gelişen, gaz üreterek nekroza yol açan bir bakteri infeksiyonudur. Olgu Sunumu: Tıbbi öyküsünde sol yan ağrısı ve rahatsızlık bulunmayan 55 yaşında beyaz ırktan bir erkekte görülen olguyu bildiriyoruz. Amzifemli piyolonefrit tanısı konmuş ve bölümümüzde başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Olgu literatür incelemesi ile anlatılmıştır. Sonuç: Hastalıkta ölüm oranı çok yüksek olduğundan erken tanı ve erken tedavi çok önemlidir. Amfizemli piyelonefrit’e ilişkin tedavi yaklaşımı ve prognozla ilgili faktörler tartışmalıdır.

Alexandros Strofilas1,Andreas Manouras1,Emmanuel E Lagoudianakis,2, Aikaterini Kotzadimitriou2Apostolos,Pappas1, Ioannis Chrysikos2 ve Evangelos Menenakos1

Kapak Resmi:
14 Ağustos 2008 Cases Journal 2008, 1:91 doi:10.1186/1757- 1626-1-91

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Şangay’da Bir Kalp Hastaları Kulübünde Hipertansiyon İçin Uygulanan 5 Haftalık,Kitapçığa Dayalı, Kendi-Kendine Yönetim Programının Rastgele Dağıtım Yöntemi ile Çalışılması Ön bilgi: şangay’da hipertansiyonu olan 1.2 milyon olgu vardır ve bunların çoğu tıbbi bakımı karşılamakta zorlanmaktadır. Sağlık eğitimi vermek için topluma dayalı anti-hipertansiyon kulüpleri kurulmuştur, ancak tek başına eğitim sıklıkla etkili değildir. Yaşam tarzı değişim programlarının kan basıncı azaltımında bir miktar potansiyeli olduğu gösterilmiştir, ancak önceki çalışmalar uzmanlaşmış ekip ile kapsamlı iletişim gerektirmiştir. Ön bilgi: şangay’da hipertansiyonu olan 1.2 milyon olgu vardır ve bunların çoğu tıbbi bakımı karşılamakta zorlanmaktadır. Sağlık eğitimi vermek için topluma dayalı anti-hipertansiyon kulüpleri kurulmuştur, ancak tek başına eğitim sıklıkla etkili değildir. Yaşam tarzı değişim programlarının kan basıncı azaltımında bir miktar potan ...
Feng Xue 1, Wen Yao 2 ve Robert J Lewin *

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

UV-ile Görünür İşaretleyici, C. Difficile-İlişkili Diyaresi Olan Hastaların Tuvaletlerinde Clostridium Difficile Sporlarını Kalıcılığının Temizlik Protokolüne Uyum Eksikliği ile İlişkili Olduğunu Onaylamaktadır Ön bilgi: Ultraviyole ile görünür işaretleyici (UVM), bir üçüncü basamak sağlık kuruluşunda tuvalet temizlik personelinin temizlik uyumunu belirlemek için kullanıldı. Yöntemler: UVM Clostridium difficile-ilişkili diyare (CDAD) nedeniyle izolasyon önlemleri olan hastaları n tuvaletlerinin yanısıra izolasyon önlemi olmayan hastalarınkine de uygulandı. Ön bilgi: Ultraviyole ile görünür işaretleyici (UVM), bir üçüncü basamak sağlık kuruluşunda tuvalet temizlik personelinin temizlik uyumunu belirlemek için kullanıldı. Yöntemler: UVM Clostridium difficile-ilişkili diyare (CDAD) nedeniyle izolasyon önlemleri olan hastaları n tuvaletlerinin yanısıra izolasyon önlemi olmayan hastalarınkine ...
Michelle J Alfa*1,2,3,Christine Dueck1, Nancy Olson3, Pat DeGagne2 Selena Papetti3, Alana ,Wald2, Evelyn Lo1 ve Godfrey Harding1,2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yirmibeş Yıl Kadar Sonra Tanı Konan İleri Evre Prostat Kanseri Göstergesi Olarak Elli Yaşında ve Altındaki Hastalarda Prostat Spesifik Antijen: Bir Olgu Kontrol Çalışması Ön bilgi: Yakın zamanda İsveç Malmö’de büyük, seçilmiş temsil gücü olan olgulardan oluşturulmuşbir gruptan faydalanarak, 50 yaş ve altında tek bir prostat spesifik antijen (PSA) ölçümünün, izleyen25 yılda prostat kanseri gelişiminin güçlü bir göstergesi olduğunu saptadık. Bu ilişkinin, tanı kondu-ğunda evre T3 ya da daha yüksek olan ya da kemik metastazı olan ileri evre kanserler için de geçerliolup olmadığını saptamak istedik. Ön bilgi: Yakın zamanda İsveç Malmö’de büyük, seçilmiş temsil gücü olan olgulardan oluşturulmuş bir gruptan faydalanarak, 50 yaş ve altında tek bir prostat spesifik antijen (PSA) ölçümünün, izleyen 25 yılda prostat kanseri gelişiminin güçlü bir göstergesi olduğunu saptadık. Bu ilişkinin, tanı kondu- ğunda evre T3 ya da daha yükse ...
David Ulmert1, Angel MCronin2,

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Antibiyotiğe Bağımlı Poş İltihabının İdame Tedavisinde Rifaksimin Ön bilgi: Onarım amaçlı proktokolektomi ve ileal poş-anal anastomoz yapılmış olan hastalarda en sık görülen uzun dönem komplikasyonu poş iltihabıdır. Remisyonun idame edilmesi için hastalarda sık olarak uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektiren antibiyotiğe bağımlı bir poş iltihabı türü gelişmektedir. Ön bilgi: Onarım amaçlı proktokolektomi ve ileal poş-anal anastomoz yapılmış olan hastalarda en sık görülen uzun dönem komplikasyonu poş iltihabıdır. Remisyonun idame edilmesi için hastalarda sık olarak uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektiren antibiyotiğe bağımlı bir poş iltihabı türü gelişmektedir. İdame tedavisi için oral, sistem ...
Bo Shen, Feza H Remzi, A Racio Lopez ve Elaine Queener

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Miyokard İnfarktüsünün Önlenmesinde Aspirinin Etkileri Üzerine Cinsiyetin Etkisi Önbilgi: Miyokard infarktüsü (Mİ) riskinin azaltılması amacıyla uygulanan aspirin tedavisinin etkisinde oldukça büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların açıklanmasında cinsiyet olası bir açıklayıcı etmen olabilir. Birincil ve ikincil Mİ’den korunma çalışmalarında ortaya çıkmış olan aspirin etkinliğindeki büyük farklılıkların açıklanmasında cinsiyetin bir rol oynayıp oynamadığını belirlemek amacıyla sistematik bir derleme ve bir meta-analiz gerçekleştirdik. Önbilgi: Miyokard infarktüsü (Mİ) riskinin azaltılması amacıyla uygulanan aspirin tedavisinin etkisinde oldukça büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların açıklanmasında cinsiyet olası bir açıklayıcı etmen olabilir. Birincil ve ikincil Mİ’den korunma çalışmalarında ortaya çıkmış olan aspirin etkinliğindeki büyük farklılı ...
Todd Yerman, Wen Q Gan ve Don D Sin

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Tracheobronchopathia Osteochondroplastica:Kronik Öksürük ve Hemoptizinin Nadir Bir Nedeni Uzamış öksürüğü olan 69 yaşında bir erkekte tracheobronchopathia osteochondroplastica (TPO) tanı- sı kondu. TPO nedeni bilinmeyen az karşılaşılan bir durumdur ve sadece tek tük olgular bildirilmiştir. Durum benign seyirlidir, hava yollarının submukoza katında üreyen ve bronş lümenine sarkan submukozal nodüllerle tanımlanmıştır. Bronkoskopik görünümde bronş kıkırdağı ile birlikte bu nodüllerin histolojik incelemesinde anormal dağılımlı mineralizasyon doğru tanıyı koydurur. Uzamış öksürüğü olan 69 yaşında bir erkekte tracheobronchopathia osteochondroplastica (TPO) tanı- sı kondu. TPO nedeni bilinmeyen az karşılaşılan bir durumdur ve sadece tek tük olgular bildirilmiştir. Durum benign seyirlidir, hava yollarının submukoza katında üreyen ve bronş lümenine sarkan submukozal nodüllerle tanımlanmıştır. Bronkos ...
Hinrich Willms1, Volker Wiechmann2, Ulrich Sack3 ve Adrian Gillissen

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Durumsal Bayılmaların Az Görülen Bir Alt-Tipi Olarak Gülme Bayılmaları: Bir Olgu Sunumu Giriş: Gülmek iyi bir ilaçtır; kalp damar sağlığına ve bağışıklık sistemine iyi gelir. Peki eğer bir kişi çok fazla gülerse veya gülmesi kontrol edilemezse ne olur? Bayılamaya neden olan gülme az görülür ve sağlık kuruluşlarının çoğunda gözden kaçabilir. Giriş: Gülmek iyi bir ilaçtır; kalp damar sağlığına ve bağışıklık sistemine iyi gelir. Peki eğer bir kişi çok fazla gülerse veya gülmesi kontrol edilemezse ne olur? Bayılamaya neden olan gülme az görülür ve sağlık kuruluşlarının çoğunda gözden kaçabilir. Valsalva-Bayılması’nın başka bir türü olarak düşünülebilir. Olgu Sunumu: Geç ...
Katsufumi Nishida1, Sean K Hirota2 ve Jinichi Tokeshi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Birinci Basamakta Fonksiyonel Hastalık:Hastalık mı Fonksiyon Bozukluğu mu? Ön bilgi: Biyopsikososyal model hastalıkların biyolojik, psikolojik ve sosyal bileşenlerini birleştirmeyiamaçlar, ancak pratikte özellikle hastalar tıbben açıklanamayan fiziksel belirtiler ile başvurduşundabu birleştirme zordur.Tartışma: Biyopsikososyal Model doşayı, birbirini etkileyen moleküllerden topluma, parçaların ve iş-lemlerin dinamik düzeni olarak tanımlayan Genel Sistemler Teorisi’nden türemiştir. Ön bilgi: Biyopsikososyal model hastalıkların biyolojik, psikolojik ve sosyal bileşenlerini birleştirmeyi amaçlar, ancak pratikte özellikle hastalar tıbben açıklanamayan fiziksel belirtiler ile başvurduşunda bu birleştirme zordur. Tartışma: Biyopsikososyal Model doşayı, birbirini etkileyen moleküllerden topluma, parçaların ve iş- leml ...
Nefyn Williams1, Clare Wilkinson1, Nigel Stott2 ve David B Menkes3

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Diyabetteki Ateroskleroz Gelişmesinde Ubikuitin Proteaz Sisteminin Olası Rolü Bu bildiride diyabet hastalarında ubikuitin proteaz sisteminin (UPS) aterosklerozun ilerlemesi üzerindeki etkisini gözden geçirdik. Bir bilmecenin parçaları niteliğindeki çok sayıda bulgu UPS 'nin, hasarlı proteinleri bertaraf etmedeki rolüne ek olarak, inşamasyon, proliferasyon ve apoptoz da yer alır; bunlarsa aterosklerozun önemli özellikleridir. Bu bildiride diyabet hastalarında ubikuitin proteaz sisteminin (UPS) aterosklerozun ilerlemesi üzerindeki etkisini gözden geçirdik. Bir bilmecenin parçaları niteliğindeki çok sayıda bulgu UPS 'nin, hasarlı proteinleri bertaraf etmedeki rolüne ek olarak, inşamasyon, proliferasyon ve apoptoz da yer alır; bunlarsa aterosklerozun önemli öz ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız