Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 291  Ağustos 2008 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Ön bilgi: YM529 yeni geliştirilmiş azot içeren bir üçüncü nesil bifosfonat (BP) olarak sınışandırılan, bir ikinci nesil BP olan pamidronattan 100 kat fazla kemik rezorpsiyonu kapasitesi olan bir bifosfonattır. Bu nedenle, bu ajanın osteoporoz ve hiperka

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Hücre Dizilerinde Bifosfonatın (YM529) Anti-Tümör Etkisi

Ön bilgi: YM529 yeni geliştirilmiş azot içeren bir üçüncü nesil bifosfonat (BP) olarak sınışandırılan, bir ikinci nesil BP olan pamidronattan 100 kat fazla kemik rezorpsiyonu kapasitesi olan bir bifosfonattır. Bu nedenle, bu ajanın osteoporoz ve hiperkalsemi tedavisinde klinik olarak çok yararlı olması beklenmektedir. Yakın geçmişte, diğer üçüncü nesil BP’ler gibi YM529un birçok kanser hücre tipine in vitro ve/veya in vivo antitümör etkisi olduğu gösterildi. Bu çalışmada, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde (NSCLC) YM529’un anti-tümör etkisi araştırıldı. Yöntemler: YM529un 8 NSCLC hücre dizisine (adenokarsinom: H23, H1299, NCI-H1819, NCI-H2009, H44, A549, adenoskuamöz hücre karsinomu: NCI-H125, skuamöz hücre karsinomu: NCI-H157) doğrudan anti-tümör etkisi MTS testi ile ölçüldü ve %50 inhibisyon konsantrasyonu (IC50) değerleri hesaplandı. NCIH1819 un YM529 tarafından oluşturulan apopitozu %2 agar jel elektroforezinin DNA fragmantasyonu ve şow sitometrik analiz (alt-G1 yöntemi) ile incelendi. YM529un NSCLC hücrelerinin apopitozunda etkisi mevalonat yolunda western blot analizi ile incelendi. Bulgular: YM529’un 8 NSCLC hücre dizisinde doza bağlı olarak doğrudan anti-tümör etkisi olduğunu ve IC50 değerlerinin 2.1 ile 7.9 µM arasında olduğunu ve doza bağlı olarak YM529un apopitozu ve G1 hücre döngüsünün durdurulmasını tetiklediğini ve NSCLC hücre dizilerinin (NCI-H1819) sinyal yolaklarında ERK1/2nin fosforilasyonunun düzenlenmesinde yavaşlamaya neden olduğunu saptadık. Sonuç: Çalışmamız, YM529un NSCLC hücre dizilerinde in vitro doğrudan anti-tümör etkisini ortaya koydu, bu da YM529u içeren üçüncü nesil BPlerin NSCLC için tedavi seçeneklerinden biri olabileceği olasılığını desteklemektedir.

Ryuichiro Koshimune*1, Motoi Aoe1, Shinichi Toyooka1, Fumikata Ouchida2, Masaki Tokumo1,Yoshifumi Sano1, Hiroshi Date1 ve Nobuyoshi Shimizu1

Kapak Resmi:
12 Ocak 2007

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Genel ve Kalp Damar Hastalığına Bağlı Mortalite Oranı Göstergesi Olarak Ayak Bileği Kan Basıncı Ön bilgi: Ayak bileğinden ölçülen kan basıncının brakiyal kan basıncına oranı sık kullanılan bir yöntemdir ve ayak bileği-brakiyal indeks (ABİ) olarak adlandırılır. Ayak bileğinden ölçülen kan basıncının, brakiyal kan basıncına göre oranlama yapılmadan, kendi başına bağımsız değerini inceleyen araştırmaların sayısı çok azdır. Ön bilgi: Ayak bileğinden ölçülen kan basıncının brakiyal kan basıncına oranı sık kullanılan bir yöntemdir ve ayak bileği-brakiyal indeks (ABİ) olarak adlandırılır. Ayak bileğinden ölçülen kan basıncının, brakiyal kan basıncına göre oranlama yapılmadan, kendi başına bağımsız değerini inceleyen araştırmaların sayısı çok azdır. Bu araştı ...
Heikki Hietanen1, Rauni Pääkkönen2 ve Veikko Salomaa*2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sezaryen Doğum Sonrası Postpartum Over Ven Trombozu: Bir Olgu Bildirimi Giriş: Postpartum over ven trombozu nadir bir komplikasyondur; insidans %0.002 ila %0.05 arasında deği- şir. En sık doğumdan sonraki 2. ila 15. gün arasında gelişir. Olgu sunumu: Termde 22 yaşında gebe bir kadın, rahim kontraksiyonları, karın ağrısı, bulantı ve kusmayla hastaneye geldi. Giriş: Postpartum over ven trombozu nadir bir komplikasyondur; insidans %0.002 ila %0.05 arasında deği- şir. En sık doğumdan sonraki 2. ila 15. gün arasında gelişir. Olgu sunumu: Termde 22 yaşında gebe bir kadın, rahim kontraksiyonları, karın ağrısı, bulantı ve kusmayla hastaneye geldi. Yatış sonrası over ven trombozu tanısı kondu. So ...
Pedro Royo*1, Alberto Alonso-Burgos2,Manuel García-Manero1 Ramón Lecumberri3 ve Juan Luis Alcázar1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Metabolik Sendromda Hipertansiyon Gelişim Mekanizmaları Yüksek kan basıncı metabolik sendromun önemli bir bileşenidir. Ancak, metabolik sendromda hipertansiyon gelişim mekanizmaları çok karmaşık ve belirsizdir. Viseral/santral obesite, insülin direnci, sempatik aşırı aktivite, oksidatif stres, endotel fonksiyon bozukluğu, aktif renin anjiyotensin sistemi, artmış inşamatuar aracılar ve obstrüktif uyku apnesi, metabolik sendromda hipertansiyon gelişiminin olası nedensel faktörleri olarak kabul edilmektedir. Yüksek kan basıncı metabolik sendromun önemli bir bileşenidir. Ancak, metabolik sendromda hipertansiyon gelişim mekanizmaları çok karmaşık ve belirsizdir. Viseral/santral obesite, insülin direnci, sempatik aşırı aktivite, oksidatif stres, endotel fonksiyon bozukluğu, aktif renin anjiyotensin sistemi, artmış inşamatuar aracılar ve obstr ...
Hidekatsu Yanai*1,Yoshiharu Tomono1,Kumie Ito1, Nobuyuki Furutani1,Hiroshi Yoshida2 ve NorioTada1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Ultrasonografi ile Saptanan Karotid Darlıklarının Göstergesi Olarak Karotid Üfürümleri: Bir Gözlem Çalışması Ön bilgi: Karotid darlığı bulunan belirtisiz kişilerde karotid cerrahisi iskemik inmenin önlenmesinde etkilibir yoldur. Bununla birlikte riskli kişilerin nasıl saptanacağı konusundaki belirsizlik sürmektedir çünkükarotid arter ultrasonografisiyle (US) kitle taraması mali anlamda etkin değildir. Ön bilgi: Karotid darlığı bulunan belirtisiz kişilerde karotid cerrahisi iskemik inmenin önlenmesinde etkili bir yoldur. Bununla birlikte, riskli kişilerin nasıl saptanacağı konusundaki belirsizlik sürmektedir çünkü karotid arter ultrasonografisiyle (US) kitle taraması mali anlamda etkin değildir. Karotid arterlere karşılık gelen karot ...
Elias P Johansson* ve Per Wester

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Doğurgan Yaştaki Kadınlarda Anormal Vajinal Kanama: Genel Pratikte Başlangıç Tedavisine İlişkin Betimleyici Bir Çalışma Ön bilgi: Doğurgan yaştaki kadınlarda anormal vajinal kanama (AVK), genel pratisyen doktora yapılan baş-vuruların sık karşılaşılan bir nedenidir. Bununla birlikte genel pratisyenlerin (GP) AVK’nin başlangıç tedavisiolarak nasıl bir yaklaşım benimsedikleri tıpkı birinci basamak doktorluk pratiğinde AVKnin altındayatan patolojinin prevalansı gibi büyük ölçüde karanlıkta kalmış bir konudur. Ön bilgi: Doğurgan yaştaki kadınlarda anormal vajinal kanama (AVK), genel pratisyen doktora yapılan baş- vuruların sık karşılaşılan bir nedenidir. Bununla birlikte genel pratisyenlerin (GP) AVK’nin başlangıç tedavisi olarak nasıl bir yaklaşım benimsedikleri tıpkı birinci basamak doktorluk pratiğinde AVKnin altında yatan patolojin ...
Corlien JH de Vries*1 Margreet Wieringa-de Waard1 Cléo-Lotte AG Vervoort1 Willem M Ankum2 ve Patrick JE Bindels1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sarımsağın Kan Basıncına Etkisi: Bir Sistematik Derleme ve Meta-analiz Giriş: İlaç dışı hipertansiyon tedavisi seçeneklerinin toplum genelinde kalp damar hastalığı riskini azaltma potansiyeli vardır. Hayvan çalışmalarında sarımsağın kan basıncını düşürdüğü öne sürülmüştür ancak birincil insan çalışmalarında ve sistematik olmayan derlemelerde karışık sonuçlar alınmıştır. Giriş: İlaç dışı hipertansiyon tedavisi seçeneklerinin toplum genelinde kalp damar hastalığı riskini azaltma potansiyeli vardır. Hayvan çalışmalarında sarımsağın kan basıncını düşürdüğü öne sürülmüştür ancak birincil insan çalışmalarında ve sistematik olmayan derlemelerde karışık sonuçlar alınmıştır. Hipertansiyonda tamamlayıcı tıb ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Obezite ve HER 2 Aşırı Sunumu: Meme Kanserinde Kötü Prognozu Gösteren Ssk Rastlanan Faktörlerden Biri Giriş: Hem obezite hem de HER II aşırı sunumu meme kanserinde kötü prognoz ile ilişkilidir. In vitro deneyler anti obezite ilaç olan Orlistat ın anti tümör etkisinin HER II sunumunun transkripsiyonel baskılanması ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. HER IInin aşırı sunumu aynı zamanda katepsin sunumu gibi meme kanserinin diğer prognoz belirteçleri ile pozitif korelasyon göstermektedir. Giriş: Hem obezite hem de HER II aşırı sunumu meme kanserinde kötü prognoz ile ilişkilidir. In vitro deneyler anti obezite ilaç olan Orlistat ın anti tümör etkisinin HER II sunumunun transkripsiyonel baskılanması ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. HER IInin aşırı sunumu aynı zamanda katepsin sunumu gibi meme kanserinin diğer progn ...
Chaminda Sellahewa1 Peter Nightingale2 ve Amtul R Carmichael*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sekropin Ailesinin Antimikrobiyal Peptidleri Mesane Kanseri Hücrelerine Karşı Antitümör Aktivite Potansiyeline Sahiptir Ön bilgi: Bu çalışmada, mesane tümör hücrelerine ve benign fibroblastalara karşı kullanılan antimikrobiyalpeptidler olan Sekropin ailesinin iki iyi bilinen üyesinin sitotoksik ve antiproliferatif etkinliği araştırılmıştır.Yöntemler: Sekropin A ve Sekropin B’nin antiproliferatif ve sitotoksik potansiyeli dört adet mesane kanserihücre serisinde ve fare ve insan fibroblast serilerinde kalorimetrik WST-I-, BrdU- ve LDH- düzeneklerinde belirlenmiştir. Ön bilgi: Bu çalışmada, mesane tümör hücrelerine ve benign fibroblastalara karşı kullanılan antimikrobiyal peptidler olan Sekropin ailesinin iki iyi bilinen üyesinin sitotoksik ve antiproliferatif etkinliği araştırılmıştır. Yöntemler: Sekropin A ve Sekropin B’nin antiproliferatif ve sitotoksik potansiyeli dört adet mesane kanseri ...
Henrik Suttmann*1,Margitta Retz2, Friedrich Paulsen3, Jürgen Harder4,

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Psikiyatrik Bozukluklarda Yağ Asitleri ve Oksidatif Stres Ön Bilgi: Bu çalışmanın amacı nöropsikiyatrik bozukluklarda artmış oksidatif stres hakkında yayınlanmış veri varlığını belirlemekti. Yöntemler: Olası çalışmaları belirlemek için MeSH tarama terimi ‘oksidatif stres’ Amerikan Psikiyatri Birli- ğinin DSM-IV-TR tanı gruplarının her biri ile bağlantılandırılarak bir PubMed araştırması yapıldı. Ön Bilgi: Bu çalışmanın amacı nöropsikiyatrik bozukluklarda artmış oksidatif stres hakkında yayınlanmış veri varlığını belirlemekti. Yöntemler: Olası çalışmaları belirlemek için MeSH tarama terimi ‘oksidatif stres’ Amerikan Psikiyatri Birli- ğinin DSM-IV-TR tanı gruplarının her biri ile bağlantılandırılarak bir PubMed araşt ...
Sofia Tsaluchidu*1,Massimo Cocchi1, Lucio Tonello1,2 ve Basant K Puri2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız