Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 290  Temmuz 2008 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Ön bilgi: Temel ve klinik araştırmalar Parkinson hastalığının tedavisinde tekrarlayıcı transkraniyal manyetik uyarımın (rTMS) potansiyel bir rolü olabileceğini düşündürmektedir. Ancak kabul edilen terapötik özelliklerine dair artan klinik çalışmalara kı

rTMSnin Temel Mekanizmaları: Parkinson

Ön bilgi: Temel ve klinik araştırmalar Parkinson hastalığının tedavisinde tekrarlayıcı transkraniyal manyetik uyarımın (rTMS) potansiyel bir rolü olabileceğini düşündürmektedir. Ancak kabul edilen terapötik özelliklerine dair artan klinik çalışmalara kıyasla rTMSnin temel mekanizmalarına yönelik çalışmalar şaşırtı- cı ölçüde azdır. Bulgular: Hayvan çalışmaları rTMSnin beyin devirlerini nasıl etkilediğini ve beyin-tedavi ilişkilerindeki neden ilişkisini daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Gözlenen değişikliklerin nörotransmiter salımı trans-sinaptik verimlilik yolakların uyarılması ve gen transkripsiyonu olduğu düşünülmektedir. Üstelik son çalışmalar rTMS’nin nörogenez, nöronal canlılık ve nöro-koruyucu moleküllerin salgısını tetiklediğini düşündürmektedir. Sonuçlar: Hayvanlarda rTMSnin bu ve ilgili hastalık düzenleyici etkilerinin temelini oluştan mekanizmalar bu derlemenin öncelikli konusudur. Parkinson hastalığının tedavisindeki olası uygulamalar tartışılmıştır.

OscarArias-Carrión

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Astım Tanı ve Tedavisini Güçlefltiren Bir Laktik Asidoz Olgusu Ön bilgi: Laktik asidoz Acil ve Travmatoloji servisine başvuran kötü durumdaki hastalarda sıklıkla oluşur. Sıklıkla kardiyovasküler kollaps veya sepsise ikincil azalmış doku perfüzyonu veya hipoksi ile ilişkilidir. Olgu sunumu: Normal doku perfüzyonu ve oksijenizasyonu varlığında ciddi laktik asidozu olan 31 yaşında astım kontrolü kötü olan bir olgu sunuyoruz. Ön bilgi: Laktik asidoz Acil ve Travmatoloji servisine başvuran kötü durumdaki hastalarda sıklıkla oluşur. Sıklıkla kardiyovasküler kollaps veya sepsise ikincil azalmış doku perfüzyonu veya hipoksi ile ilişkilidir. Olgu sunumu: Normal doku perfüzyonu ve oksijenizasyonu varlığında ciddi laktik asidozu olan 31 yaşında astım kontrolü kötü ...
Tonny V Veenith*1 ve Abigail Pearce2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnflamatuar Barsak Hastalığında inme: İki Olgu Bildirimi ve Yayınların Gözden Geçirilmesi Tromboz özellikle venöz tromboz (İBH) inşamatuar barsak hastalığının bilinen bir komplikasyonudur. Arter trombozu özellikle inme nadiren gelişir. İBHde inme ve yönetimi konusunda yeterince bilgi yoktur. Tromboz özellikle venöz tromboz (İBH) inşamatuar barsak hastalığının bilinen bir komplikasyonudur. Arter trombozu özellikle inme nadiren gelişir. İBHde inme ve yönetimi konusunda yeterince bilgi yoktur. Yazarlar yüksek hastalık aktivitesi dönemleri sırasında inme geçiren İBHli 2 hasta bildirmişler ve İBHnin bu yıkıcı komplikasyonu ve p ...
Deepak Joshi* Tobias Dickel Rakesh Aga ve Gray Smith-Laing

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Beyin Omurilik Sııvısı Araştırmaları Hidrosefali Tanımı ve Sınıflaması: Tartışma Oluşturmak İçin Kiflisel Bir Öneri Bu derlemenin amacı hidrosefali tanım ve sınışamasını düzeltmek ve bu karmaşık durumun terminolojisi konusunda uluslararası bir görüş birliii oluşturulması için bir önizleme sailamaktır. Önerilen bu tanım ve sınışama konu hakkındaki çalışmalarıma dayanmaktadır ve bulunan kavramlarla ilgili tartışma oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu derlemenin amacı hidrosefali tanım ve sınışamasını düzeltmek ve bu karmaşık durumun terminolojisi konusunda uluslararası bir görüş birliii oluşturulması için bir önizleme sailamaktır. Önerilen bu tanım ve sınışama konu hakkındaki çalışmalarıma dayanmaktadır ve bulunan kavramlarla ilgili tartışma oluşturmayı amaçlamaktadır. Burada g ...
Harold L Rekate

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Esansiyel Yağ Asitleri Hastalık(ların) Yükünü Azaltabilir mi? Koroner kalp hastalığı (KKH) inme diyabetes mellitus hipertansiyon kanser depresyon şizofreni Alzheimer hastalığı ve kollojen damar hastalıkları düşük evreli sistemik inflamatuar hastalıklardır ve sağlık hizmetleri kaynaklarının kullanılmasında oldukça büyük yükleri bulunmaktadır. Koroner kalp hastalığı (KKH) inme diyabetes mellitus hipertansiyon kanser depresyon şizofreni Alzheimer hastalığı ve kollojen damar hastalıkları düşük evreli sistemik inflamatuar hastalıklardır ve sağlık hizmetleri kaynaklarının kullanılmasında oldukça büyük yükleri bulunmaktadır. Esansiyel yağ asitleri (EYAlar) ve metabolitleri olan e ...
Undurti N Das1,2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Baş ve Boyun Hastalıklarında Botulinum Toksininin Kullanımı: Birden Fazla Disiplini İlgilendiren Bir Alan Ön bilgi: Bu derleme bildirisinde botulinum toksini tip A nın (BTA) baş ve boyun bölgesindeki disiplinler arası ilgili farklı uygulamaları gösterilmiştir. Farklı etiyolojide baş ve boyun hastalığı olan olgular sıklıkla kas yapısı (örneğin: mimik kaslarında sinkinezi) ya da bezlerin salgısına yönelik bozukluklardan yakınırlar. Ön bilgi: Bu derleme bildirisinde botulinum toksini tip A nın (BTA) baş ve boyun bölgesindeki disiplinler arası ilgili farklı uygulamaları gösterilmiştir. Farklı etiyolojide baş ve boyun hastalığı olan olgular sıklıkla kas yapısı (örneğin: mimik kaslarında sinkinezi) ya da bezlerin salgısına yönelik bozukluklardan yakınırlar. Buna bağ ...
Rainer Laskawi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Romatoid Artritte Sinovyum Hücreleri Dendritik Hücreler Dendritik hücreler immün sistemin majör antijen sunan ve antijen hazırlayan hücreleridir. Dendritik hücrelerin romatoid artritin (RA) ve onu komplike eden aterosklerozun başlatılmasında oynadığı antijen sunucu ve proinşamatuar rollerini gözden geçirdik. Dendritik hücreler immün sistemin majör antijen sunan ve antijen hazırlayan hücreleridir. Dendritik hücrelerin romatoid artritin (RA) ve onu komplike eden aterosklerozun başlatılmasında oynadığı antijen sunucu ve proinşamatuar rollerini gözden geçirdik. NF-kB aktivasyonu ve TNF ve IL-1 salgısını güçlendiren farklı sinyaller dendritik h ...
Viviana Lutzky Suad Hannawi ve Ranjeny Thomas

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Dış Kulak Derisi Lezyonları Kulağın dış tarafındaki deri hastalıkları çeşitli tıp dallarında görülmektedir. Deri lezyonları dermatoglara otorinolaringologlara aile hekimliği uzmanlarına genel ve plastik cerrahlara düzenli olarak danışılmaktadı r. Kulağın dış tarafındaki deri hastalıkları çeşitli tıp dallarında görülmektedir. Deri lezyonları dermatoglara otorinolaringologlara aile hekimliği uzmanlarına genel ve plastik cerrahlara düzenli olarak danışılmaktadı r. Bu bildiri ameliyat ve lazer tedavisinin olası tedavi seçeneği olarak düşünüldüğü ya da potansiyel olarak cerrahi gir ...
Michael Sand*1, Daniel Sand2 Dominik Brors3 Peter Altmeyer4 Benno Mann1 ve Falk G Bechara4

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kadınlarda İnkontinansın İskemik Etiyolojisi:Bir Teori ve Bir Derleme Kadınlarda inkontinans büyük bir sağlık sorunudur. Son bir çalışmada inkontinansın 10 milyondan fazla Amerikalıyı etkilediği bunlardan %85inin kadın olduğu görülmüştür. İnkontinans yaşam tarzını aşırı derecede değiştirir ve kadınlar arasında bakımevlerine en önemli yatış nedenidir. Kadınlarda inkontinans büyük bir sağlık sorunudur. Son bir çalışmada inkontinansın 10 milyondan fazla Amerikalıyı etkilediği bunlardan %85inin kadın olduğu görülmüştür. İnkontinans yaşam tarzını aşırı derecede değiştirir ve kadınlar arasında bakımevlerine en önemli yatış nedenidir. İnkontinant hastanın bakı- mı topluma büyük bir yük ol ...
Bilal Chughtai1 Anita Mannikarottu12 Robert M. Levin Paul Chichester Catherine Schuler Elise

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kadınlarda Serum C-Reaktif Protein Düzeyleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Ön bilgi: Depresyonlu olgularda düşük dereceli inşamasyon sıklıkla gözlendiği halde inşamasyon ve beyin fonksiyonunun diğer yönleri arasındaki olası ilişkiye yönelik şimdiye kadar fazla çalışma yapılmamış- tır. Ön bilgi: Depresyonlu olgularda düşük dereceli inşamasyon sıklıkla gözlendiği halde inşamasyon ve beyin fonksiyonunun diğer yönleri arasındaki olası ilişkiye yönelik şimdiye kadar fazla çalışma yapılmamış- tır. Bu çalışmada biz serum C-reaktif protein (CRP) düzeyleriyle kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalıştık. Yön ...
Susanne Henningsson1 Fariba Baghaei2 Roland Rosmond2 Göran Holm2 Mikael Landén3 Henrik Anckarsäter4 ve Agneta Ekman*1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız