Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 289  Haziran 2008 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Son yıllarda, "perivasküler epiteloid hücre tümörleri" (PEComa) olarak adlandırılan bir tümör grubu, farklı anatomik yerleşimlerde her gün daha sık bildirilmektedir. Uterus ve retroperiton alanı, bu lezyonların en sık köken aldığı yerlerdir. PEComalar,

Uterin PEComa: Tartışmalı ve Hergün Daha Fazla Bildirilen Bir Mezenşimal Neoplazma Tipi

Son yıllarda, "perivasküler epiteloid hücre tümörleri" (PEComa) olarak adlandırılan bir tümör grubu, farklı anatomik yerleşimlerde her gün daha sık bildirilmektedir. Uterus ve retroperiton alanı, bu lezyonların en sık köken aldığı yerlerdir. PEComalar, geleneksel anjiyomiyolipoma, berrak hücre şeker tümörü, lemfanjiyomiyomatosis ve falsiform ligament/ligamentum teres berrak hücre miyomelanositik tümörünü de içine alan ve aynı zamanda PEComa-NOS olarak da bilinen aynı adlı bir tümör ailesine aittir. Bu bildiri, klinisyenlere uterus PEComalarının en belirgin klinikopatolojik özelliklerini anlatan ilk çalışmadır, zira tartı şmaların büyük kısmı patoloji içerikli yayınlarda sürmektedir. Yazar, daha önce yayımlanmış 44 olgu verisi ve tartışmalar konusunda yapılan yorumların bir derlemesini yaparak, uterus PEComaları konusundaki güncel bilgileri ayrıntılı bir biçimde sunmuştur. Yorumlar ağırlıklı olarak, uterus PEComa ve bazı uterus düz kas tümörleri arasındaki ciddi morfolojik ve immünofenotipik örtüşmeye yönelik yapılmıştır. Epiteloid düz kas tümörleri olarak bildirilen olgularla uterus PEComa olarak bildirilen olguların klinikopatolojik özellikleri kıyaslanmış ve nasıl bildirileceklerine dair pratik bir yaklaşım önerilmiştir.

Oluwole Fadare1,2

Kapak Resmi:
6 Mart 2008 International Seminars in Surgical Oncology 2008, 5:7 doi:10.1186/1477- 7800-5-7

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Anoreksiya Nervosa Hastalarında Bütünlüğü Bozulmamış Plazma Fibroblast Büyüme Faktörü 23 Düzeyleri Giriş: Fibroblast büyüme faktörü (FGF) 23, inorganik fosfat hemostazında yer alan yeni bulunmuş bir fosfatürik faktördür. Önceki insan çalışmalarında, serum FGF23 düzeylerinin, fosfattan zengin bir diyetle birlikte arttığı gösterilmiştir. Anoreksiya nervosa (AN) hastaları için, yeniden beslenme sendromu gibi bir klinik süreçte inorganik fosfat hemostazı önemlidir. Giriş: Fibroblast büyüme faktörü (FGF) 23, inorganik fosfat hemostazında yer alan yeni bulunmuş bir fosfatürik faktördür. Önceki insan çalışmalarında, serum FGF23 düzeylerinin, fosfattan zengin bir diyetle birlikte arttığı gösterilmiştir. Anoreksiya nervosa (AN) hastaları için, yeniden beslenme sendromu gibi bir klinik süreçte inorgani ...
Makoto Otani*, Yoshiyuki Takimoto, Junko Moriya, Kazuhiro Yoshiuchi ve Akira Akabayashi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Aterosklerotik Hastalık Yeni Başlangıçlı Romatoid Artritte Artmıştır: İnşamasyonun Kritik Rolü Romatoid artrit (RA) hastalarının kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıkların sonucu olarak mortalite ve morbidite oranları artmıştır. Ancak, açık olmayan konu RA’da hızlanmış aterosklerozun ne kadar erken başladığı ya da risk faktörlerinin en erken ne zaman sıkı kontrol edilmesi gerektiğidir. Ayrıca, damar hastalığının RA mortalite oranı ile sıkı ilişkisi ve RA ile ilişkili hızlanmış ateroskleroz ile inşamasyonun ilişkisi nedeniyle RA hastalarında aterosklerotik hastalığı invasiv olmayan bir yöntemle ve ardışık olarak ölçecek göstergeleri değerlendirmek önemlidir. Romatoid artrit (RA) hastalarının kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıkların sonucu olarak mortalite ve morbidite oranları artmıştır. Ancak, açık olmayan konu RA’da hızlanmış aterosklerozun ne kadar erken başladığı ya da risk faktörlerinin en erken ne zaman sıkı kontrol edilmesi gerektiğidir. Ayrıca, damar hastalığının RA m ...
Hannawi1, Brian Haluska2, Thomas H Marwick2* ve Ranjeny Thomas3*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Zeytinyağına Acılık Veren Bileşen, Aşırı HER2 Sunumuna Sahip Meme Kanseri Hücrelerinde Trastuzumaba (Herceptin™) Karşı Gelişen Oto-Direnci Ortadan Kaldırıyor Ön bilgi: Akdeniz havzasındaki meme kanseri insidansının düşük olması bunun; yüksek miktarda sızma zeytinyağı tüketilmesine bağlı olabileceği izlenimini vermektedir. Sızma zeytinyağı triaçilgliserollerinde bulunan başlıca w-9 yağ asidinin (oleik asitin) anti-HER onkojen etkileri yakınlarda bildirilmişse de, sızma zeytinyağı içerisinde bulunan en az 30 tane fenol bileşiğinden oluşan non-gliseridik bileşenlerin anti-meme kanseri etkileri, henüz değerlendirilmemiştir. Yöntemler: Sızma zeytinyağındaki fenol bileşikleri (tirozol hidroksitirozol, oleuropein) semi-preparatif HPLC kullanılarak izole edildi. Ön bilgi: Akdeniz havzasındaki meme kanseri insidansının düşük olması bunun; yüksek miktarda sızma zeytinyağı tüketilmesine bağlı olabileceği izlenimini vermektedir. Sızma zeytinyağı triaçilgliserollerinde bulunan başlıca w-9 yağ asidinin (oleik asitin) anti-HER onkojen etkileri yakınlarda bildirilmişse de, sızma zeytinyağı içerisinde ...
Javier A Menendez*1,2,3,Alejandro Vazquez-Martin1,2,3,Ramon Colomer4,Joan Brunet1,2,3, Alegria Carrasco-Pancorbo5, Rocio Garcia-Villalba5, Alberto Fernandez-Gutierrez5 ve Antonio Segura-Carretero*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

El Kavrama Gücü, Parmak Kavrama Gücü,Manüel Kas Gücü Testi ya da Tenar Atrofi –Karpal Tünel Dekompresyon Girişimi Sonrasında Hangisi Bir Motor Sonuç Noktası Olarak Kullanılmalıdır? Sistematik Bir Derleme Ön bilgi: Karpal tünel sendromunun (KTS) cerrahi tedavisinden sonra sonucu değerlendirmek için motor fonksiyonun objektif ölçümlerine sıklıkla başvurulur. Ancak, farklı sonuç noktası ölçüleri kullanılmaktadı r ve hangi motor fonksiyon ölçüsünün daha etkili olduğuna dair bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu sistematik derlemenin amacı, randomize kontrollü KTS cerrahi girişim çalışmalarında motor fonksiyonu değerlendirmek için kullanılan yöntemleri belirlemektir. İkincil hedef ise, hangi araçların klinik değişikli- ği yansıttığını ve psikometrik olarak doğru olduğunu görmekti. Ön bilgi: Karpal tünel sendromunun (KTS) cerrahi tedavisinden sonra sonucu değerlendirmek için motor fonksiyonun objektif ölçümlerine sıklıkla başvurulur. Ancak, farklı sonuç noktası ölçüleri kullanılmaktadı r ve hangi motor fonksiyon ölçüsünün daha etkili olduğuna dair bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu sistematik derlemenin amacı, ...
Jo Geere1, Rachel Chester*1,2, Swati Kale1 ve Christina Jerosch-Herold1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Vaskülit: Eşlik Eden Mekanizmalar ve Klinik Kan damarı duvarlarının nekrotizan inşamatuvar bir hastalığı olan sistemik vaskülit, bağ dokusu hastalıkları gibi otoimmun hastalıklara ikincil görülebilir. Vaskülitin başlangıcı ile ilgili çok sayıda patojenik mekanizma öne sürülmüştür; bunlar arasında hücre aracılı inşamasyon, immun kompleks aracılı inşamasyon ve otoantikor aracılı inşamasyon bulunmaktadır. Bu inşamasyon aktivitesinin hızlanmış ateroskleroza katkıda bulunduğuna ve romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozus hastalarında kardiyovasküler olay riskinde artışa yol açtığına inanılmaktadır. Kan damarı duvarlarının nekrotizan inşamatuvar bir hastalığı olan sistemik vaskülit, bağ dokusu hastalıkları gibi otoimmun hastalıklara ikincil görülebilir. Vaskülitin başlangıcı ile ilgili çok sayıda patojenik mekanizma öne sürülmüştür; bunlar arasında hücre aracılı inşamasyon, immun kompleks aracılı inşamasyon ve otoantikor aracılı i ...
Loic Guillevin1 ve Thomas Dörner2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız