Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 287  Nisan 2008 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Ön bilgi: Portal-mezenterik ven trombozu, şebit ve karaciğer apseleri inşamasyonlu barsak hastalığının (IBD) nadir görülen komplikasyonlarıdır. Bu olgu sunumunun amacı Crohn hastalığına ek olarak septik tromboşebiti ve birden fazla karaciğer apsesi olan

Başlangıçta Crohn Hastalığı Olan Bir olguda Superior Mezenterik Vende Septik Tromboflebit ve Çoklu Karaciğer Apsesi

Ön bilgi: Portal-mezenterik ven trombozu, şebit ve karaciğer apseleri inşamasyonlu barsak hastalığının (IBD) nadir görülen komplikasyonlarıdır. Bu olgu sunumunun amacı Crohn hastalığına ek olarak septik tromboşebiti ve birden fazla karaciğer apsesi olan hastalarda geleneksel tedavinin cerrahi girişime bir köprü olarak nasıl uygun bir seçenek olabileceğini göstermek için Crohn hastalığının bu alışılmadık sunumunu ortaya koymaktır. Olgu sunumu: Burada bildirilen 25 yaşındaki Crohn hastalığı (CD) olan erkekte superior mezenterik ven trombozu, çoklu karaciğer apsesi ve şebit gelişmiş, abdominal ultrason ve abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ile tanı konmuştur. Hasta damar içi antibiyotikler, deri altı uygulanan antikoagülasyon ile karaciğer apselerinin perkütan kateter drenajından oluşan geleneksel yöntem ile başarıyla tedavi edilmiştir. Sonuç: Burada Crohn hastalığında şebit gelişen alışılmadık bir olgu bildirilmiştir. Günümüze kadar, bu birliktelik erişkin hastalarda hastalık ortaya çıktığı dönemde bildirilmemiştir. Bu araştırmacıların savı mukoza hastalığı sonucunda infeksiyon geliştiği ve kortikoid tedavisinin buna yatkınlık sağladığı yönündedir. Doğ- ru yönetim tartışılmıştır.

Mariam Aguas*, Guillermo Bastida, Pilar Nos, Belen Beltrán Jose Luis Grueso ve Julio Ponce

Kapak Resmi:
12 Haziran 2007 BMC Gastroenterology 2007, 7:22 doi:10.1186/1471- 230X-7-22

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Anti-RANKL Tedavisindeki Klinik Gelişmeler Nükleer faktör-__ reseptör aktivatör ligandı (RANKL), bunun uygun reseptörü RANK ve bunun doğal tuzakçı reseptörü osteoprotegerin, en son saptanmış olan osteoblastik kemik rezorbsiyon efektör molekülleridir. Bu yol, metabolik kemik hastalıklarında teropotik yaklaşım açısından uygun bir hedef olarak dikkat çekmiş- tir. Bu konu hakkında daha önceden yapılmış olan yorum yazılarında da belirtildiği gibi RANKL uyarısı, osteoklast farklılaşması, aktivasyonu ve canlılığı için gereklidir. Nükleer faktör-__ reseptör aktivatör ligandı (RANKL), bunun uygun reseptörü RANK ve bunun doğal tuzakçı reseptörü osteoprotegerin, en son saptanmış olan osteoblastik kemik rezorbsiyon efektör molekülleridir. Bu yol, metabolik kemik hastalıklarında teropotik yaklaşım açısından uygun bir hedef olarak dikkat çekmiş- tir. Bu konu hakkında ...
Edward M Schwarz1 ve Christopher T Ritchlin2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gabapentin ve Postoperatif Ağrı: İşlem Odaklı Nitel ve Nicel Bir Sistematik Derleme Ön bilgi: Gabapentin çeşitli kronik ağrı sorunlarına karşı kullanılan bir antiepileptik ilaçtır. Çok sayıda randomize çalışma gabapentinin etkili bir postoperatif analjezik olduğunu göstermiştir. Bu işleme özel sistematik derlemenin amacı erişkinlerde gabapentinin akut ağrıya karşı 24 saatlik postoperatif etkisini incelemektir. Ön bilgi: Gabapentin çeşitli kronik ağrı sorunlarına karşı kullanılan bir antiepileptik ilaçtır. Çok sayıda randomize çalışma gabapentinin etkili bir postoperatif analjezik olduğunu göstermiştir. Bu işleme özel sistematik derlemenin amacı erişkinlerde gabapentinin akut ağrıya karşı 24 saatlik postoperatif etkisini incelemektir. Yönteml ...
Ole Mathiesen*,Steen Møiniche ve Jørgen B Dahl

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Karaciğerde Fibroz Oluşumu Kavramlarında Kaydedilen Gelişmeler, Yeni Tedavi ve Tanı Seçenekleri Sağlıyor Fibroza yol açan hepatopatolojileri olan hastalardaki tedavi seçenekleri, yapılan yoğun çalışmalara rağmen artmış değildir. Fibroz oluşumundaki “kanonik (genel olarak kabul edilen, otoriteler tarafından doğrulanmı ş)” ilkeyi tamamlayan, yeni patogenetik mekanizmalar hakkındaki bilgilerimizin artması, bunu değiştirecektir. Söz konusu ilke, karaciğerdeki stellar hücrelerin; hepatosellüler hasar ve ardından da TGF-beta gibi inşamasyon aracılarının etkisiyle miyofibroblastlar yönünde farklılaşmasını temel alır. Fibroza yol açan hepatopatolojileri olan hastalardaki tedavi seçenekleri, yapılan yoğun çalışmalara rağmen artmış değildir. Fibroz oluşumundaki “kanonik (genel olarak kabul edilen, otoriteler tarafından doğrulanmı ş)” ilkeyi tamamlayan, yeni patogenetik mekanizmalar hakkındaki bilgilerimizin artması, bunu değiştirecektir. S ...
Olaf A Gressner, Ralf Weistirchen ve Axel M Gressner

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İntiharın Önlenmesi: Aile İçin Bir Kaynak Aile, risk altındaki aile fertlerinin erken tanı ve tedavisi için ruh sağlığı merkezlerine yardımcı olabilirse, intiharın önlenmesinde önemli bir rol üstlenebilir. Bunu gerçekleştirmek için tüm aile intiharın nasıl önlenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Aile, risk altındaki aile fertlerinin erken tanı ve tedavisi için ruh sağlığı merkezlerine yardımcı olabilirse, intiharın önlenmesinde önemli bir rol üstlenebilir. Bunu gerçekleştirmek için tüm aile intiharın nasıl önlenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. ...
Sergio A Pérez Barrero

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Tümörlerin Kemik Metastazları Kemik metastazlarının gelişmesi, tümör hücresiyle kemik mikro-ortamının hücresel ögeleri arasındaki ikiyönlü etkileşimlerle gerçekleşir. Kemik metastazlarının gelişmesini önleyebilecek veya ilerlemesini inhibe edebilecek yolların geliştirilebilmesi için, bu lezyonların fizyopatolojisinin daha iyi bilinmesi gerekir. Kemik metastazlarının gelişmesi, tümör hücresiyle kemik mikro-ortamının hücresel ögeleri arasındaki ikiyönlü etkileşimlerle gerçekleşir. Kemik metastazlarının gelişmesini önleyebilecek veya ilerlemesini inhibe edebilecek yolların geliştirilebilmesi için, bu lezyonların fizyopatolojisinin daha iyi bilinmesi gerekir. Çekirdek faktörü-kB ...
Mandeep S Wirk ve Jay R Lieberman

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Birincil Meme Kanseri İçin Adjuvan Endokrin Tedavi Sonuçları ile Östrojen Beta 2 Reseptörü (ERb2/ERbcx) Arasındaki İlişki – Geriye Dönük Bir Çalışma Ön bilgi: Östrojen beta reseptörü (ERb) ERb aktivitesini yönlendirmektedir; bu nedenle ERb’nin yabanıl tipi (ERbI) ve onun eklenme/yapışma değişkenlerinin meme kanserinin hormon yanıtlılığı üzerine etkisi olabilir. ERb2/ERbcx baskın bir negatif ERb inhibitörü gibi davranmaktadır ve ERb2 mRNA sunumunun adjuvan endokrin terapiyi izleyen dönemde birincil meme kanserinin sonlanımı için aday bir gösterge olabileceği öne sürülmüştür. Ön bilgi: Östrojen beta reseptörü (ERb) ERb aktivitesini yönlendirmektedir; bu nedenle ERb’nin yabanıl tipi (ERbI) ve onun eklenme/yapışma değişkenlerinin meme kanserinin hormon yanıtlılığı üzerine etkisi olabilir. ERb2/ERbcx baskın bir negatif ERb inhibitörü gibi davranmaktadır ve ERb2 mRNA sunumunun adjuvan endokrin terapiyi iz ...
Raman Vinayagam1,2,3,D Ross Sibson1,2,Christopher Holcombe3 Vijay Aachi4 ve Michael PA Davies*1,2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız