Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 286  Mart 2008 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Beynin, kronik ağrıda ne gibi değişikliklere uğradığı veya farmakolojik ya da diğer terapötik girişimlere nası l yanıt verdiği konularındaki bilgilerimiz; merkez sinir sistemi nörogörüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesi sonucunda önemli değişikliklere

Nörogörüntüleme, Kronik Ağrıdaki Tedavi Yaklaşımlarında Devrim Yapıyor

Beynin, kronik ağrıda ne gibi değişikliklere uğradığı veya farmakolojik ya da diğer terapötik girişimlere nası l yanıt verdiği konularındaki bilgilerimiz; merkez sinir sistemi nörogörüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesi sonucunda önemli değişikliklere uğramıştır. Bu yöntemler; başlıca 3 başlık altında toplanabilir (1) beyin volümünün kronik ağrıdaki değişikliklerini ortaya koyan anatomik görüntüleme; (2) sırt ağrısı, nöropatik ağrı ve kompleks bölgesel ağrı sendromları gibi kronik ağrılı sağlık sorunlarında, beyin fonksiyonlarındaki değişiklikleri ortaya koyan fonksiyonel görüntüleme (fMRI). Ayrıca beynin ilaçlara verdiği yanıt, bu ilaçların normal ve anormal devreleri nasıl değiştirebildiği konusunda yeni görüşlere sahip olmamızı sağlamı ştır (pHMRI veya farmakolojik MRI); (3) Kronik ağrıdaki kimyasal değişimleri anlamamıza yardımcı olan kimyasal görüntüleme (Manyetik Rezonans spektroskopisi [MRS]). Bu üç yöntemle sağlanan bilgilerin bir araya getirilmesi, ağrı konusundaki düşüncelerimizi daha şimdiden değiştirmiştir – ağrı artık; beynin durumunda, fonksiyonel bağlantılarda veya sistemlerde değişikliklerin görülebildiği, merkez sinir sistemindeki dejeneratif değişikliklere ait komponentler içeren bir değişiklik olarak düşünülmelidir.

David Borsook*1,2,3,Eric A Moulton1,Karl F Schmidt1,2 ve Lino R Becerra1,2,3

Kapak Resmi:
11 Eylül 2007 Molecular Pain 2007,3:25 doi:10.1186/1744- 8069-3-25

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Transfüzyonla Bulaşan İnfeksiyonlar Her ne kadar günümüzde transfüzyonla bulaşan infeksiyon riski her zamankinden daha düşük olsa da, güvenli kan ürünleri arzı halen bilinen ve henüz tanımlanmamış insan patojenleriyle kontaminasyona açıktır. Ancak verici seçiminde sürekli gelişim ve uygulama, duyarlı tarama testleri ve etkili inaktivasyon işlemleri, transfüzyonla bulaşan infeksiyon kapma riskini ortadan kaldırabilir ya da en azından oranını düşürebilir. Her ne kadar günümüzde transfüzyonla bulaşan infeksiyon riski her zamankinden daha düşük olsa da, güvenli kan ürünleri arzı halen bilinen ve henüz tanımlanmamış insan patojenleriyle kontaminasyona açıktır. Ancak verici seçiminde sürekli gelişim ve uygulama, duyarlı tarama testleri ve etkili inaktivasyon işlemleri, transfüzyonla bulaşan ...
Florian Bihl*1, Damiano, Castelli2, Francesco,Marincola3, Roger,Marincola3,Y Dodd4 ve Christian Brander1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Perikarditi Taklit Eden Birincil Sağ Atriyum Anjiyosarkomu Ön bilgi: Birincil kalp neoplasmaları çok nadir oluşmaktadır ve genellikle iyi huyludur; anjiyosarkoma da dahil olmak üzere malign tümörlere oldukça az rastlanmaktadır. Bunların klinik olarak ortaya çıkışları özellikli belirtiler taşımamaktadır ve prognoz da kötüdür. Ön bilgi: Birincil kalp neoplasmaları çok nadir oluşmaktadır ve genellikle iyi huyludur; anjiyosarkoma da dahil olmak üzere malign tümörlere oldukça az rastlanmaktadır. Bunların klinik olarak ortaya çıkışları özellikli belirtiler taşımamaktadır ve prognoz da kötüdür. Olgu sunumu: Komplikasyon yaşanmış bir perikard biyopsi girişiminden ...
Marina Kontogiorgi*1,Demetrios Exarchos 2,Christos Charitos 3, Ioannis Floros 1, Demetra Rontogianni4, Charis Roussos1 ve Christina Routsi1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Olağan Dışı Metastatik Adenokarsinom Sunumu Önbilgi: Adrenal bezin en sık tümörleri adenom, feokromositoma, adrenekortikal karsinoma ve metastazlardı r. Bu tümörlerin görüntü özellikleri belirlenmiştir ancak daha nadir görülen adrenal kitlelerin görüntü özellikleri daha az bilinmektedir. Adrenal dışı tümörü olan hastalarda, tesadüfen adrenal kitle bulunması metastatik kanser olasılığının dışlanmasını gerektirir. Önbilgi: Adrenal bezin en sık tümörleri adenom, feokromositoma, adrenekortikal karsinoma ve metastazlardı r. Bu tümörlerin görüntü özellikleri belirlenmiştir ancak daha nadir görülen adrenal kitlelerin görüntü özellikleri daha az bilinmektedir. Adrenal dışı tümörü olan hastalarda, tesadüfen adrenal kitle bulunması metastatik kanser ola ...
Izhar N Bagwan*1,Gary Cook2, Satvinder Mudan3 ve Andrew Wotherspoon1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Astımda Artmış TGFb1 Sunumu Çevresindeki Tartışmalar Astım, hava yollarında, subepitelde fibroz, havayolu düz kas kitlesinde artış, epitel metaplazisi gibi yapısal değişikliklere yol açan zor ve uzun süreli bir hastalıktır. Etiyolojisi bilinmemekle beraber havayollarındaki bu yeniden yapılanma, astım belirtilerini daha da belirginleştirir. Transforming Growth Factor b1, birçok fibrotik, onkolojik ve immunolojik hastalıkta rol alan pleotropik bir sitokindir; astımlı hastalarda görülen havayolu yeniden düzenlemesinde önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır. Astım, hava yollarında, subepitelde fibroz, havayolu düz kas kitlesinde artış, epitel metaplazisi gibi yapısal değişikliklere yol açan zor ve uzun süreli bir hastalıktır. Etiyolojisi bilinmemekle beraber havayollarındaki bu yeniden yapılanma, astım belirtilerini daha da belirginleştirir. Transforming Growth Factor b1, birçok fibrotik, ...
Ynuk Bossé ve Marek-Rola-Pleszczynski*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Multipl Miyelom/Hiperkalsemi Multiple miyelom, bir plazma hücre kanseridir, tümörün indüklediği, osteoklast aracılı yoğun kemik yıkımı ile ilişkilidir. Hastalarda miyelomun en sık karşılaşılan komplikasyonu hiperkalsemidir ve patogenezinde yoğun osteolizis büyük rol oynamaktadır. Hastalarda hiperkalseminin kliniği iyonize kalsiyum düzeyine göre değişir; hiperkalsemik kriz gibi yaşamı tehdit edebilir, ölümü engellemek için acil tıbbi tedavi gerekebilir. Multiple miyelom, bir plazma hücre kanseridir, tümörün indüklediği, osteoklast aracılı yoğun kemik yıkımı ile ilişkilidir. Hastalarda miyelomun en sık karşılaşılan komplikasyonu hiperkalsemidir ve patogenezinde yoğun osteolizis büyük rol oynamaktadır. Hastalarda hiperkalseminin kliniği iyonize kalsiyum düzeyine göre değişir; hiperkalse ...
Babatunde O Oyajobi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Pankreas Kanseri İçin Bir Risk Etmeni Olarak Gestasyonel Diyabet: İleriye Dönük Bir Grup Çalışması Ön bilgi: Diyabetin pankreas kanseri ile bağlantılı olduğu bilinmektedir ancak kanserin hastalığın bir nedeni mi sonucu mu olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir. Kudüs’te, 1964 ila 1976 yılları arasında, diyabet ile ilgili bilgileri doğum anında toplanmış olan 37 926 İsrailli kadından oluşan bir grubun 28-40 yıl izlenmesi sonucundaki pankreas kanseri insidansını araştırdık. Ön bilgi: Diyabetin pankreas kanseri ile bağlantılı olduğu bilinmektedir ancak kanserin hastalığın bir nedeni mi sonucu mu olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir. Kudüs’te, 1964 ila 1976 yılları arasında, diyabet ile ilgili bilgileri doğum anında toplanmış olan 37 926 İsrailli kadından oluşan bir grubun 28-40 yıl izlenmesi ...
MC Perrin*1,2, MB Terry2, K Kleinhaus3, L Deutch4, R Yanetz4, E Tiram4, R Calderon 4 Y Friedlander4, O Paltiel4 ve S Harlap1,2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Şehir Trenlerinde Geliştirilmiş Patlayıcı Maddeler (IED) ile Oluşan Patlamalardan Kurtulan Kişilerdeki Göz Yaralanmaları Ön bilgi: Terör olaylarında kullanılan patlayıcı maddelerle karşılaşan kurtulanlarda göz yaralanmaları sıktı r. Bu patlayıcılar genelde yüksek patlayıcı tipindedir ve travma ve yaralanmayı artırmak için patlayıcıların içine ek maddeler eklenerek güçlendirilmişlerdir. Londra ve Madrid’in de aralarında bulunduğu çeşitli şehirlerdeki, şehir trenlerinde bir dizi güçlendirilmiş patlayıcı kullanılmıştır, fakat göz yaralanmaları ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Ön bilgi: Terör olaylarında kullanılan patlayıcı maddelerle karşılaşan kurtulanlarda göz yaralanmaları sıktı r. Bu patlayıcılar genelde yüksek patlayıcı tipindedir ve travma ve yaralanmayı artırmak için patlayıcıların içine ek maddeler eklenerek güçlendirilmişlerdir. Londra ve Madrid’in de aralarında bulunduğu çeşitli şehirlerdeki ...
Salil Mehta*, Vinay Agarwal1 ve Prakash Jiandani2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sigara İçen ve Sigarayı Bırakmış olan KOAH Hastalarında Havayolu İnflamasyonunun ve MMP-12 Sunumunun Özellikleri Ön bilgi: Sigara, inflamasyon hücrelerini ve proteazları aktive eder ve hava yollarına çeker. Matriks metalloproteinazı (MMP)-12, sigaranın yol açtığı amfizemde, kilit rolü olan bir aracı olabilir. Bununla birlikte sigara içmenin ve sigaranın bırakılmasının KOAH’taki havayolu inşamasyonu ve MMP-12 sunumu üzerine etkisi bilinmemektedir. Ön bilgi: Sigara, inflamasyon hücrelerini ve proteazları aktive eder ve hava yollarına çeker. Matriks metalloproteinazı (MMP)-12, sigaranın yol açtığı amfizemde, kilit rolü olan bir aracı olabilir. Bununla birlikte sigara içmenin ve sigaranın bırakılmasının KOAH’taki havayolu inşamasyonu ve MMP-12 sunumu üzerine etkisi bilinmemek ...
Agne Babusyte1,Kristina Stravinskaite2 Jolanta Jeroch1,Jan Lötvall3, Raimundas Sakalauskas2 ve Brigita Sitkauskiene*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Et Tüketimi ve Kanser Riski Kanser insidansında uluslar arasındaki büyük değişkenlik, göçmenlerle ilgili çalış- maların bulguları ile birlikte değerlendirildiğinde, beslenme gibi çevresel etmenlerin de kanser riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Et, örneğin sığır eti tüketimi, dünya üzerinde 3 kata kadar varan değişiklikler gösterir Kanser insidansında uluslar arasındaki büyük değişkenlik, göçmenlerle ilgili çalış- maların bulguları ile birlikte değerlendirildiğinde, beslenme gibi çevresel etmenlerin de kanser riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Et, örneğin sığır eti tüketimi, dünya üzerinde 3 kata kadar varan değişiklikler gösterir - tüketim, gelişmiş ...
Jeanine M. Genkinker,Anita Koushik

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız