Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 269  Ekim 2006 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Schwannomlarda, Nörofibromlarda ve Nöroid Dermis İçi Melanositik Nevüslerde taktil cisimcik benzeri yapıların varlığı iyi bir şekilde belgelenmiştir. Burada kabaca normal görünen gastrik mukozanın lamina propriasında bu tip yapıların görüldüğü bir olgu

Gastrik Mukozada Taktil Benzeri Cisimcikler: Bir Olgu Sunumu

Schwannomlarda, Nörofibromlarda ve Nöroid Dermis İçi Melanositik Nevüslerde taktil cisimcik benzeri yapıların varlığı iyi bir şekilde belgelenmiştir. Burada kabaca normal görünen gastrik mukozanın lamina propriasında bu tip yapıların görüldüğü bir olgu bildirilmiştir. Olgu sunumu: Otuz yaşındaki erkek hastaya karsinom nedeniyle özofagogastrektomi uygulanmıştır. Hematoxylin ve eosin ile boyanmış kesitler incelendiğinde temel tümör kütlesine komşu mukozada taktil cisimcik benzeri yapılar ortaya çıkarılmıştır. Sonuç: Bu nadir bir fenomendir ve literatür araştırmasında sadece tek bir bildiride karsinom için kolektomi yapılan benign kolon mukozasında bu tip yapıların tanımlandığı fark edilmiştir. Literatürde karsinom dışındaki nedenlerle rezeksiyon uygulanan gastrointestinal örneklerde bu tip yapıların tanımlandığı herhangi bir olguya rastlanmamıştır. Bilindiği kadarıyla bu olgu, gastrik mukozada taktil cisimcik benzeri yapı ların tanımlandığı ilk bildirimidir.

Sadia Salim, Beiqing Liu, Mandana Mahmoodi , Haider Asad ve Steve J Hou

Kapak Resmi:
Tactile-like corpuscles in ga gastric mucosa: A case report n BMC World Journal of Surgical Oncology 2006 , doi:10.1186/ 1477-7819-4-39 5 Temmuz 2006

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Akut Serebral İnmede Baş ve Göz Deviasyonu Giriş: Akut sol ya da sağ hemisfer inmesi olan bazı hastalarda bir yöne göz (Prévost işareti) ve baş deviasyonu iyi bilinen bir fenomendir. Bu çalışmamızda hem sağ hem de sol beyin lezyonlarının bu deviasyona yol açıp açmadığını araştırdık. Dahası, bu fenomen ile uzamsal boşverme arasındaki ilişkiyi de irdeledik. Önceki çalışmaların aksine, göz deviasyon varlık ya da yokluğunu sadece çıplak gözle gözlemlemedik, aynı zamanda kafa içinde göz ve gövde üzerinde baş deviasyonunun boyutunu da ölçtük. Bunun yanında, bu ölçümleri inmeden hemen sonra (ortalama 1.5 günde) gerçekleştirdik. Giriş: Akut sol ya da sağ hemisfer inmesi olan bazı hastalarda bir yöne göz (Prévost işareti) ve baş deviasyonu iyi bilinen bir fenomendir. Bu çalışmamızda hem sağ hem de sol beyin lezyonlarının bu deviasyona yol açıp açmadığını araştırdık. Dahası, bu fenomen ile uzamsal boşverme arasındaki ilişkiyi de irdeledik. Önceki çalışmaların ak ...
MFruhmann Berger,RDProß, UJIlg ve HOKarnath

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yoğun Bakım Ünitesinde Sedasyon İçin Remifentanil/Propofol İle Midazolam/Fentanil Karşılaştırması: Randomize, Açık-Etiketli,Farmakoekonomik Araştırma Giriş: Remifentanil özgün farmakokinetik profili olan bir opioiddir. Organdan bağımsız atımı ve 3-4 dakika olan kısa bağlama-duyarlı yarılanma süresi etki başlangıcını oldukça iyi öngörmeyi sağlamaktadır. Remifentanil ve propofol ile yapılan analjezi tabanlı sedasyon sonrasında, kardiyak cerrahi geçirmiş hastaları n midazolam ve fentanil içeren klasik rejim uygulanan hastalara göre, yoğun bakım ünitesinden (YBÜ) çı- karılma için önceden belirlenmiş kriterleri daha erken karşılayacağı ve dolayısıyla YBÜ’nde daha kısa süre kalacağı hipotezini denedik. Giriş: Remifentanil özgün farmakokinetik profili olan bir opioiddir. Organdan bağımsız atımı ve 3-4 dakika olan kısa bağlama-duyarlı yarılanma süresi etki başlangıcını oldukça iyi öngörmeyi sağlamaktadır. Remifentanil ve propofol ile yapılan analjezi tabanlı sedasyon sonrasında, kardiyak cerrahi geçirmiş hastaları n midazolam ve fentan ...
Bernd Muellejans,Thomas Matthey,Joachim Scholpp ve Markus Schill

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Duloxetine İle Fluoxetine ve Venlafaxine Karşılaştırması: Dolaylı Karşılaştırma İçin Meta Regresyon Analizinin Kullanımı Ön bilgi: Duloxetine ile kullanımda olan antidepresan tedavileri karşılaştıran veriler sınırlıdır. Duloxetine ile şuoxetine’i karşılaştıran bir çalışma yapılmıştır, fakat ciddi bir pazar payına sahip, aynı terapötik sınıftan bir diğer antidepresan venlafaxine ile herhangi bir karşılaştırma yapılmamıştır. Duloxetine’in terapötik arenada kapladığı yeri değerlendirecek verilerin yokluğunda, dolaylı karşılaştırmalar tutulacak en sağ- lam yoldur. Majör Depresif Bozukluk (MDB) tedavisinde duloxetine, şuoxetine ve venlafaxine ile plaseboyu karşılaştırmak üzere sistematik bir derleme yaptık ve meta regresyon analizleri yoluyla dolaylı karşılaştırmalar gerçekleştirdik. Ön bilgi: Duloxetine ile kullanımda olan antidepresan tedavileri karşılaştıran veriler sınırlıdır. Duloxetine ile şuoxetine’i karşılaştıran bir çalışma yapılmıştır, fakat ciddi bir pazar payına sahip, aynı terapötik sınıftan bir diğer antidepresan venlafaxine ile herhangi bir karşılaştırma yapılmamıştır. Duloxetine’in terapö ...
Laurent Eckert ve Christophe Lançon

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Antifosfolipid Antikorları ile Bağlantılı Olarak Görülen Serebrovasküler Hastalık: Yanıtlardan Çok Sorular Antifosfolipid antikorları olan hastaların önemli bir kısmında nörolojik sendromlar görülmektedir. Ama bu hastaların optimal tedavisi halen belirsizliğini korumaktadır. Bizim araştırmamız ilk incelenmeleri sırasında herhangi belirgin bir nedenin saptanamadığı, serebral arter ya da ven trombozları nedeni ile Avustralya Başkent Bölgesi’nin üçüncü basamak hastanesine sevk edilmiş 45 hastanın geçmişe dönük olarak yapılmış tanımlayıcı bir analizinden oluşmaktadır. Tanı, merkezimizde çalışan üç nörologtan herhangi birinin elde ettiği klinik bulgulara dayanarak konuldu. Daha sonrasında ise radyolojik bulgular ve IgM ya da IgG antikardiyolipin antikorları, IgG anti-beta-2 glikoprotein I antikorları ya da lupus antikoagulanı araştırıldı. Antifosfolipid antikorları olan hastaların önemli bir kısmında nörolojik sendromlar görülmektedir. Ama bu hastaların optimal tedavisi halen belirsizliğini korumaktadır. Bizim araştırmamız ilk incelenmeleri sırasında herhangi belirgin bir nedenin saptanamadığı, serebral arter ya da ven trombozları nedeni ile Avustralya Başkent Bölgesi&# ...
Carolyn Hawkins, Paul Gatenby, Roger Tuck,Gytis Danta ve Colin Andrews

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Küçük Moleküllü Antikanser İlaçların Tümöre ve Damar Yatağına Katyonik Lipozomlarla Hedeflendirilmesi: Gen Tedavisinden Çıkarılan Dersler Neoplastik ve diğer hastalıklara yönelik yapılan farklı gen tedavi klinik çalışmalarında katyonik (pozitif yüklü) lipozomlar test edilmiştir. Tümör vasküler endotel hücrelerine karşı seçicilik sergilemeleri, gerek antianjiyojenik gerekse antivasküler tedaviler açısından bir umut yaratmıştır. Aynı zamanda intavenöz uygulama sonrası akciğer ve karaciğere seçici olarak taşınmaktadırlar. Bu veziküller; tümörü antikor-antijen ya da ligand reseptör tanıma gibi ileri lipozom sistemleir ile hedeşeyebilmektedirler. Neoplastik ve diğer hastalıklara yönelik yapılan farklı gen tedavi klinik çalışmalarında katyonik (pozitif yüklü) lipozomlar test edilmiştir. Tümör vasküler endotel hücrelerine karşı seçicilik sergilemeleri, gerek antianjiyojenik gerekse antivasküler tedaviler açısından bir umut yaratmıştır. Aynı zamanda intavenöz uygulama sonrası akci ...
Crispin R Dass ve Peter FM Choong

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız