Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 263  Nisan 2006 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Meme papilloomu,makraskopik incelemede meme epitelinin intraduktal papiller bir oluşumunu tanımlamak üzere kullanılan bir terimdir.Yalın intraduktal papillom,birden fazla papillom,papillomatoz ve juvenil papillomatozu (jp) kapsar.

Meme Papillomları: Yeni Tanı Ve Tedavi Yöntemlerine Odaklanan Güncel Yaklaşım

Meme papilloomu,makraskopik incelemede meme epitelinin intraduktal papiller bir oluşumunu tanımlamak üzere kullanılan bir terimdir.Yalın intraduktal papillom,birden fazla papillom,papillomatoz ve juvenil papillomatozu (jp) kapsar. Meme duktoskopisinde (MD) son zamanlarda gerçekleşen gelişmeler meme papillomu tanı ve tedavisinde yeni olanaklar sunamktadır.Bu teknik, patolojik meme akıntısı (PMA) olan hastalarda intraduktal lezyonların doğrudan görüntülenmesini ve biyopsisinisağlayarak ve ve duktus eksizyon cerrahisini yönlendirerek tanısal bir yardımcı bir görevi yapmaktadır. Meme papillomu tedavisinde belirtilerde düzenleme sağlamak ve histopatolojik inceleme amacıyla cerrahi duktus eksizyonu yapılır. Son zamanlarda daha konservatif yaklaşımlar uygulanmaya başlanmıştır.Papillomla ilişkili tek duktus akıntısında meme duktoskopisi eşliğinde mikrodokektomi tercih edilen işlemdir.Dahasi meme duktoskopisinin duktus eksizyon işlemlerinin sayısında düşüş sağlama ve cerrahi rezeksiyon çapını düşürme olasılığı verdiği yönünde bulgular artmaktadır.

Wail Al Sarakabi,Dawit Worku,Pedro Escobar,Kefah Mokbel

Kapak Resmi:
BMC İnternationla Seminars in Surgical Oncology

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Kronik Obstruktif Pulmoner Hastalığı Olan Hastalarda Öksürük Sıklığının Miktarını Belirlemede Kullanılan Ambulatuar Bir Sistemin Değerlendirilmesi Günümüze kadar öksürüğü değerlendirmede kullanılan yöntemler primer olarak subjektif olmuş ve kronik öksürüğün ve/veya kronik öksürük terapilerinin yaşam kalitesi üzerindekietkilerini sadece geniş anlamda yansıtmışlardır. Günümüze kadar öksürüğü değerlendirmede kullanılan yöntemler primer olarak subjektif olmuş ve kronik öksürüğün ve/veya kronik öksürük terapilerinin yaşam kalitesi üzerindekietkilerini sadece geniş anlamda yansıtmışlardır.Öksürüğü objektif biçimde değerlendirme girişimleri olmuştur ama kullanılan ilk teknikler ambulatuar ve uzun dönemli bi ...
Michael A Coyle, Desmond B Keenan, Linda S Henderson, Michael L Watkins,Brett K Haumann,Michael G Wilson,David W Mayleben

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Pisikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Topiramate Kullanımı Konusunda Bir Derleme Ön Bilgi: Topiramat, oral hipoglisemik bir ajan olarak geliştirilen,ancak sonradan antikonvülzan olduğu kabül edilen yeni bir antiepileptik ilaçtır.Çok sayıda psikiyatrik sorun kullanılmaktadır ve psikotrop ilaçlara bağlı kilo alımını geriye döndürebilir.Bu bildiride topiramat'ın farmakokinetik ve farmakodinamik profili,psikiyatrik bozukluklarda olası biyolojik rolü ve klinik uygulamadaki yerini gözden geçirdik. Ön Bilgi: Topiramat, oral hipoglisemik bir ajan olarak geliştirilen,ancak sonradan antikonvülzan olduğu kabül edilen yeni bir antiepileptik ilaçtır.Çok sayıda psikiyatrik sorun kullanılmaktadır ve psikotrop ilaçlara bağlı kilo alımını geriye döndürebilir.Bu bildiride topiramat'ın farmakokinetik ve farmakodinamik profili,psikiyatrik bozukl ...
Danilo Arnone

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Osteoporotik Kırıkların Öngörülmesinde Kolay Ölçülen Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Ön bilgi: Kırık, osteoporoz geliflen hastalarda en önemli klinik olayı temsil eder. Bununla birlikte halen öngörüsüyetersizdir. Az sayıda uyarıcı kırık belirtisi bulunduğu için, doktorlar tarafından artmış kırık riski altındaki bireylerin etkin olarak belirlenmesi klinik önem taşır. Ön bilgi: Kırık, osteoporoz geliflen hastalarda en önemli klinik olayı temsil eder. Bununla birlikte halen öngörüsü yetersizdir. Az sayıda uyarıcı kırık belirtisi bulunduğu için, doktorlar tarafından artmış kırık riski altı ndaki bireylerin etkin olarak belirlenmesi klinik önem taşır. Yöntemler: CANDOO’da bulunan menopoz sonrası ...
Robert Bensen,Jonathan D Adachi,Alexandra Papaioannou,George Ioannidis,Wojciech P Olszynski,Rolf J Sebaldt,Timothy M Murray,Robert G Josse,Jacques P Brown,David A Hanley,Annie Petrie, MarkPuglia, Charlie HGoldsmith, W Bensen

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Merkel Hücresi Karsinomu Ön bilgi: Merkel hücresi karsinomu (MCC) derinin alışılmadık birincil nöroendokrin karsinomudur. MCCölümcül bir hastalıktır ve hastaların çok az bir sağ kalım şansı vardır. Dahası, Merkel hücresi karsinomunayırcı klinik özellikleri yoktur ve bu yüzden tanı konduğu zaman, tümör çoğunlukla metastaz yapmış olur.MCC ağırlıklı olarak yaşlı kişilerin güneş ile karşılaşan deri alanlarını etkiler. Tümörlerin yarısı baş ve boyunbölgesinde yerleşir. Ön bilgi: Merkel hücresi karsinomu (MCC) derinin alışılmadık birincil nöroendokrin karsinomudur. MCC ölümcül bir hastalıktır ve hastaların çok az bir sağ kalım şansı vardır. Dahası, Merkel hücresi karsinomun ayırcı klinik özellikleri yoktur ve bu yüzden tanı konduğu zaman, tümör çoğunlukla metastaz yapmış olur. MCC ağırlıklı olarak yaş ...
Virve Koljonen

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Mönckeberg Sklerozu–Kalsifikasyonun Tek Hedefi Arter midir? Ön bilgi: İlk tanımlandığından bu yana, Mönckeberg sklerozu sadece primer damar hastalıkları arasında yeralan, arter media katı kalsifikasyonuyla ilişkilendirilmiştir.Olgu sunumu: Biz burada klinik ve histolojik olarak doğrulanan bir Mönckeberg sklerozu olgusunu sunmaktayız.Bu olguda hastanın farenks ve larenksinde geniş yer kaplayan yumuşak doku kalsifikasyonları söz konusuydu.Polisomnografik parametrelerde nazal sürekli pozitif havayolu basıncına dirençli, şiddetli obstrüktifapne görüldü. Klinik ve laboratuvar bulguları eş zamanlı endokrin ya da romatolojik hastalıkları dışlamıştır. Ön bilgi: İlk tanımlandığından bu yana, Mönckeberg sklerozu sadece primer damar hastalıkları arasında yer alan, arter media katı kalsifikasyonuyla ilişkilendirilmiştir. Olgu sunumu: Biz burada klinik ve histolojik olarak doğrulanan bir Mönckeberg sklerozu olgusunu sunmaktayız. Bu olguda hastanın farenks ve larenksinde geniş yer kaplaya ...
Carlos Eduardo BarraCouri, Geruza Alvesda Silva, José Antônio Baddini Martinez,Francisco de AssisPereira, FranciscoJosé Albuquerque de Paula*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kolon Adenokarsinomunun Yüz Derisine Metastazı: Olgu Sunumu Ön bilgi: Yüze kolorektal kanser metastazı çok nadir görülen bir durumdur ve primer tümörün rezeksiyonundanyıllar sonra gelişebilir. Önemli bir bulgudur, genelde önceden tedavi edilmiş kolon kanserinin ilkmetastaz bulgusu olabilir.Olgu sunumu: Kolon adenokarsinomu nedeniyle tedavi görmüş ve çenesine kütanöz metastaz gelişen 69 yaşındaki bir hastayı sunduk. Ön bilgi: Yüze kolorektal kanser metastazı çok nadir görülen bir durumdur ve primer tümörün rezeksiyonundan yıllar sonra gelişebilir. Önemli bir bulgudur, genelde önceden tedavi edilmiş kolon kanserinin ilk metastaz bulgusu olabilir. Olgu sunumu: Kolon adenokarsinomu nedeniyle tedavi görmüş ve çenesine kütanöz metastaz gelişen 69 yaşın ...
Georgios Fyrmpas,Nikolaos Barbetakis,Andreas Efstathiou,Iordanis Konstantinidisve Christodolous Tsilikas

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yayınlanmış Randomize Çalışmaları Kullanarak Tedavilerin Dolaylı Karşılaştırılması: Erektil Fonksiyon Bozukluğunda PDE-5 İnhibitörlerinin Sistematik Gözden Geçirilmesi Ön bilgi: Normal ev ortamında bir PDE-5 inhibitörünü bir di¤eri ile doğrudan karşılaştıran randomize ve uygunşekilde körleştirilmiş çalışma bulunmamaktadır. Genel bir karşılaştırma ile geçerli dolaylı karşılaştırmalareflit dozları, aynı süreyi, benzer toplulukları, aynı sonuçların aynı yolla sunulmasını incelemek zorundadır. Ön bilgi: Normal ev ortamında bir PDE-5 inhibitörünü bir di¤eri ile doğrudan karşılaştıran randomize ve uygun şekilde körleştirilmiş çalışma bulunmamaktadır. Genel bir karşılaştırma ile geçerli dolaylı karşılaştırmalar eflit dozları, aynı süreyi, benzer toplulukları, aynı sonuçların aynı yolla sunulmasını incelemek zorundadır. Yöntemle ...
R Andrew Moore,Sheena Derry ve Henry J McQuay

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız