Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 262  Mart 2006 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Kuş influenzası ile oluşacak bir pandemi, dünya halk sağlığı liderleri için acil bir durumdur. Patojenik kuş influenzası A (H5N1) suşları Doğu Asya'da yayılmaya devam ettiği için, göçmen kuşlarda görülmenin yanı sıra en son olarak Sibirya ve Rusya'nın Bat

İnfluenza Pandemisi Hazırlık Planlarına Sistemli Analitik Bir Yaklaşım

Kuş influenzası ile oluşacak bir pandemi, dünya halk sağlığı liderleri için acil bir durumdur. Patojenik kuş influenzası A (H5N1) suşları Doğu Asya'da yayılmaya devam ettiği için, göçmen kuşlarda görülmenin yanı sıra en son olarak Sibirya ve Rusya'nın Batı Bölgelerinde de görüldüğü belirtilmiştir, kuş ve insan suşlarının karışma riski giderek artmaktadır. Mayıs 2005' te Dünya Sağlık Örgütünün bildirdiği verilere göre H5N1 insanlara adapte oluyor olabilir ve bundan dolayı bir sonraki influenza pandemisinin alt yapısını kuruyor olabilir. İnfluenza pandemilerinin çok kötü sonuçları olabilmektedir. 1918'deki İspanyol grip salgını özellikle çok kötü sonuçlanmıştır, iki yıldan kısa bir sürede I. Dünya Savaşındakinden çok daha fazla insan yaşamını kaybetmiştir. Daha erken verilerde 1918 pandemisindeki mortalite 20 milyon ile 40 milyon arasında belirtilmiş olmakla birlikte, daha sonra yapılan ve Afrika ve Asya'nın yeni tahmminlerini de içeren değerlendirmeler bu sayıların 50-100 milyondan fazla olduğunu daha gerçekçi bir şekilde ortaya koymaktadır.

Daniel J. Barnet, Ran D Balicer, Daniel R. Lucey, George S. Everly, Saad B. Omer, Mark C. Steinhoff, Itamar Grotto

Kapak Resmi:
PloS Medicine Aralık 2005; Cilt : 12 ; Sayı : 12 Sayfa :1235 - 1241

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Depresyon ve Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) Yaklaşık 20 yıldır yürütülen klinik çalışmalarda Depresyon ve Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) arasında bir ilişki Olduğu idda edilmiştir. Son zamanlarda Ohayon, genel toplumda bu iki hastalık arasında bir bağlantı olduğunun, 100 000 kişinin 800'ünde solunumla ilgili uyku bozukluğu ve majör depresyon bozukluğunun birlikte olduğunun ve bu hastalıklardan birini taşıyan kişilerin %20'sinde diğer hastalığın da bulunduğunun altı çizildi. Yaklaşık 20 yıldır yürütülen klinik çalışmalarda Depresyon ve Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) arasında bir ilişki Olduğu idda edilmiştir. Son zamanlarda Ohayon, genel toplumda bu iki hastalık arasında bir bağlantı olduğunun, 100 000 kişinin 800'ünde solunumla ilgili uyku bozukluğu ve majör depresyon bozukluğunun birlikte olduğunun ve bu has ...
Carmen M Schrçder ve Ruth O'Hara

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Öksürüğü Kontrol Eden Duygu Reseptörlerine Genel Bir Bakış Öksürük refleksi çeşitli memeli türlerinde havayollarının birincil korunma mekanizmasını temsil etmektedir. Ancak, aşırı ve uygunsuz öksürme birçok havayolu hastalığında başvuru belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Öksürük refleksi çeşitli memeli türlerinde havayollarının birincil korunma mekanizmasını temsil etmektedir. Ancak, aşırı ve uygunsuz öksürme birçok havayolu hastalığında başvuru belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Öksürük hastalıkları refleksin başlaması için erken eşik değerinde bir azalma ile özdeştir, bunun sonucunda normal koşullard ...
Stuart B Mazzone

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Öksürük: Çocuklar, Gerçekten Erişkinlerde Farklı mı ? Tüm dünyada pediyatristler, çocukların erişkinlerdeb farklı bir şekilde tedavi edilmesi gerektiği savunur. Tüm dünyada pediyatristler, çocuklarının erişkinlerden farklı bir şekilde tedavi edilmesi gerektiğini savunur. Bu yazıda, öksürük ile ilgili, çocuklardaki ve erişkinlerdeki benzerlikler ve farklılıklar sunulmaktadır. Tüm dünyada pediyatristler, çocukların erişkinlerdeb farklı bir şekilde tedavi edilmesi gerektiği savunur. Tüm dünyada pediyatristler, çocuklarının erişkinlerden farklı bir şekilde tedavi edilmesi gerektiğini savunur. Bu yazıda, öksürük ile ilgili, çocuklardaki ve erişkinlerdeki benzerlikler ve farklılıklar sunulmaktadır. Fizyolojik olara ...
Anne B Chang

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Astımda Fosfodiesteraz 3 İnhibisyonu ve Öksürük Hedefler: Öksürük kronik bir inflamatuar havayolu hastalığı olan bronşiyal astımın sık karşılaşılan bir belirtisizdir. Son zamanlarda bronşiyal astımda seçici fosfodiesteraz (PDE) inhibitörlerinin tedavi edici etkisi üzeine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma, yaşlı bronşiyal astım hastalarında PDE inhibisyonunun öksürük refleksi duyarlılığı üzerindeki klinik etkisini incelemek için tasarlandı. Yöntemler : Rastgele, plasebo kontrollü çapraz çalışmada 70 yaş üzerindeki 11 stabil astım hastasında, bir PDE 3 inhibitörü olan cilostazol'ün inhale capsaicine öksürük yanıtı üzerindeki etk ...
Yoshihisa Ishiura, Masaki Fujimura, Kouichi Nobata, Miki Abo, Takayoshi Oribe, Shigeharu Myou, Hiroyuki Nakamura

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Çocukta Spesifik Öksürüğün Az Görülen Bir Nedeni: Kronik Öksürüğü Olan Çocukları İzlemenin Önemi Uzun yıllar boyunca Uzun yıllar boyunca "spesifik öksürük" terimi çocuklardaki klinik bir öksürüğün, altta yatan bir hastalık nedeniyle ortaya çıktığını belirten durumu tanımlanmıştır. Bu olgu çalışmasında biz, bir çocukta nedeninin, nadir görülen bir karsinom olan bronşiyal yolların mukoepidermoid karsinomu olduğu belirlenen, spesifik öksürük olgusunu anlat ...
Richard Lloyd Barr, David John McCrystal, Chiristopher Francis Perry, Anne B Chang

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Döngüsel Kusmada Bulantı Beklentisi Döngüsel Kusma Sentromu (DKS) farkı, Açıklanamayan yağun bulantı ve kusma atakları ile özdeştir. Bütük ölçüde çocukların ve ergenleri etkiler. Döngüsel Kusma Sendromunun anlaşılması için hastaların yaşadığı bulantı şiddetinin bilinmesi gerekir. Sübjektif bir belirti olduğu için bulantı koyalca gözden kaçırılır. Döngüsel Kusma Sentromu (DKS) farkı, Açıklanamayan yağun bulantı ve kusma atakları ile özdeştir. Bütük ölçüde çocukların ve ergenleri etkiler. Döngüsel Kusma Sendromunun anlaşılması için hastaların yaşadığı bulantı şiddetinin bilinmesi gerekir. Sübjektif bir belirti olduğu için bulantı koyalca gözden kaçırılır. Bununla birlikte, bu belirt ...
Fiona E McRonald, David R Fleisher

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yabancı Cisim Nedeni İle Oluşan Rektal Travmaya Bağlı Stafilokokus aureus Endokarditi Üzerine Gelişen Embolik İnme: İlk Olgu Bildirimi Alt gastrointestinal yolda cihazlarla yapılan tanı ve tedaviye yönelik girişimlerin bakteriyemi ve endokardite neden olduğu bildirilmiştir. Daha Büyük Travma oluşmasına yönelik potansiyeline rağmen, rektal bölgeye yabancı cisim yerleştirilmesi öyküsü olan bireylerde, bu tip bir olgu rapor edilmemiştir. Alt gastrointestinal yolda cihazlarla yapılan tanı ve tedaviye yönelik girişimlerin bakteriyemi ve endokardite neden olduğu bildirilmiştir. Daha Büyük Travma oluşmasına yönelik potansiyeline rağmen, rektal bölgeye yabancı cisim yerleştirilmesi öyküsü olan bireylerde, bu tip bir olgu rapor edilmemiştir. Hastanemizde 59 yaşında erkek bir ha ...
Braj B Pandey, Tuan C Dang, John F Healy

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İzole Düşük, Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol (HDL-C): Global Risk Azaltılmasının Anlamı, Olgu Sunumu ve Sistematik Bilimsel İnceleme Düşük yüksek dansiteli-lipoprotein kolesterolü (HDL-C), yükselmiş non HDL-C (metabolik sendromun bir parçası olarak, prediabet ve tip II diabetes mellitus) ve yalın düşük HDL-C'nin önemi, hızla ortaya çıkmaktadır. Düşük yüksek dansiteli-lipoprotein kolesterolü (HDL-C), yükselmiş non HDL-C (metabolik sendromun bir parçası olarak, prediabet ve tip II diabetes mellitus) ve yalın düşük HDL-C'nin önemi, hızla ortaya çıkmaktadır. Tersine dönmüş kolesterol transportunun antiateroskerotik rolü ve pleitropik antioksidan - HDL-C'nin antinflamatuar mekanizma ...
Melvin R Hayden, Suresh C Tyagi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gergin Travmatik Subkutan Hematomların Boşaltılması İçin Basit Bir Teknil Travmatik subkutan hematomlar kaza ve acil bölümlerinin sık rastlanan olgularıdır. Nadiren, deri nekrozundan sakınmak için acil boşalma gerekir. Travmatik subkutan hematomlar kaza ve acil bölümlerinin sık rastlanan olgularıdır. Nadiren, deri nekrozundan sakınmak için acil boşalma gerekir. Gergin travmatik subkutan hematom boşalımı için 'liposuction' prensibine benzer, basit ve güvenli bir tekniği sunuyoruz. Kaza ve acil bölümlerinde her zaman temin edilebilen araçları, genel anezt ...
George Chami, Edward Hatley, Belinda Charmi, Hıssam Dabis

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Doğumsal Sitomegalovirüs Hastalığı Salgınından Elimizi Temizlemek Amerika Birleşik Devletleri'nde tahmin edildiği kadarı ile her yıl 40 000 çocuk doğumsal sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu ile doğmakta ve bu durum yaklaşık 400 ölüme ve 8000 çocuğun duyma yada görme kaybı ya da mental retardasyon gibi kalıcı özgürlülük ile yaşamlarında devam etmelerine neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahmin edildiği kadarı ile her yıl 40 000 çocuk doğumsal sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu ile doğmakta ve bu durum yaklaşık 400 ölüme ve 8000 çocuğun duyma yada görme kaybı ya da mental retardasyon gibi kalıcı özgürlülük ile yaşamlarında devam etmelerine neden olmaktadır. Down sendromu, fetal alkol sendrom ...
Micheal J Cannon, Katherine Finn Davis

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız