Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 261  Şubat 2006 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Bogers ve arkadarşları yürüttükleri ğilot çalışmada gerek zamanlı üç boyutlu ekokardiyografinin ve üç boyutlu ekokardiyografiden elde edilen 'holografleri'in klinik bir araç olarak kullanılma potansiyelini araştırdılar.

Gerçek Zamanlı Üç Boyutlu Dinamik Ekokardiyografi

Bogers ve arkadarşları yürüttükleri ğilot çalışmada gerek zamanlı üç boyutlu ekokardiyografinin ve üç boyutlu ekokardiyografiden elde edilen 'holografleri'in klinik bir araç olarak kullanılma potansiyelini araştırdılar. Çalışmalarında iki normal birey ile dört hastadan edindikleri mitral patoloji görüntülerini incelemci 6 patolojik halogramları doğru olarak değerlendirebildi. Bu çalışma, dinamik holografik üç boyutlu ekokardiyografik görüntüleme yönteminin uygulanabilir olduğunu, ancak klinikte yerinin sınırlı olacağını bildirdiler.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Replikatif Homeostaz: Seçici Virüs Replikasyonuna ve Kaçoş Mutasyonuna Aracılık Eden Temel Bir Mekanizma Hepatit C (HCV), hepatit B (HBV), insan bağışıklık yetersizlik virüsleri (HIV) ve RNA aracılığıyla replike olan diğer virüsler dünya çapında inanılmaz bir hastalık yüküne ve erken ölümlere neden olmaktadır. Bu virüsler infekte ettikleri konaklarda genetik çeşitliliklerine karşın yakın ilişkili olarak benzer türden (quasispecies) geniş molekül populasyonları halkinde bulunurlar. Hepatit C (HCV), hepatit B (HBV), insan bağışıklık yetersizlik virüsleri (HIV) ve RNA aracılığıyla replike olan diğer virüsler dünya çapında inanılmaz bir hastalık yüküne ve erken ölümlere neden olmaktadır. Bu virüsler infekte ettikleri konaklarda genetik çeşitliliklerine karşın yakın ilişkili olarak benzer türden (quasispecies) geniş mol ...
Richard Sallie

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnfluenza Pandemisi İçin Aşılar Yakın zamanda Asya'daki oldukça patojenik'avian influenza' salgıları ve ilişkili infeksiyonlar olası bir influenza pandemisine karşı farkındalığı ve hazırlığı artırdı. Aşı, pandemi virüs yayılımını önleyebilen ve hastalık şiddetini azaltabilen en iyi seçenektir. Yakın zamanda Asya'daki oldukça patojenik'avian influenza' salgıları ve ilişkili infeksiyonlar olası bir influenza pandemisine karşı farkındalığı ve hazırlığı artırdı. Aşı, pandemi virüs yayılımını önleyebilen ve hastalık şiddetini azaltabilen en iyi seçenektir. Pandemilere yol açma potansiyeli olan, influenza virüslerine karşı canlı aten ...
Catherine J. Luke ve Kanta Subbardao

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Pandemi Oluşturan İnfluenza Virüslerinde Antivirüs Yanıtı Virüs infeksiyonlarının oluşturduğu sonuçlar virüsler ver konakçıları arasındaki bir dizi karmaşık etkileşime bağlıdır. Virüs infeksiyonu infekte hücrelerdeki özgün uyarıcı programları harekete geçirerek konakçının gen sunumunda yapısal değişikliklere neden olur. Bu değişikliklerin bir kısmı virüs replikasyonu için yararlıyken diğerleri konakçıda antivirüs yanıtının başlaması anlamını taşır. Virüs infeksiyonlarının oluşturduğu sonuçlar virüsler ver konakçıları arasındaki bir dizi karmaşık etkileşime bağlıdır. Virüs infeksiyonu infekte hücrelerdeki özgün uyarıcı programları harekete geçirerek konakçının gen sunumunda yapısal değişikliklere neden olur. Bu değişikliklerin bir kısmı virüs replikasyonu için yararlıyken diğerleri k ...
Adolfo Garcia - Sastre

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Pandemik İnfluenzada Farmasötik Olmayan Girişimler, Uluslar Arası Önlemler Yeni İnsan alt tipleriyle meydana gelen influenzaya etkili aşı ve antiviral ajanların global erişilebilirliğindeki yetersizlik nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) infeksiyonu sınırlamak, yayılımını geciktirmek ve pandemik hastalığın etkisini azaltmak için farmasötik olmayan toplum sağlığı girişimlerini önermektedir. Virüs bulaşma özellikleri önceden bütünüyle bilinemeyecektir, ancak influenza kontrolündeki güçlükler arasında tipik olarak hastalığın erken döneminde bulaşıcılığın dorukta olması, olgular arasında kısa bir zaman aralığının bulunması ve daha az bir boyutta, inkübasyondaki ya da semptomsuz infeksiyonu olan bireylerden bulaş olması yer almaktadır. Yeni İnsan alt tipleriyle meydana gelen influenzaya etkili aşı ve antiviral ajanların global erişilebilirliğindeki yetersizlik nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) infeksiyonu sınırlamak, yayılımını geciktirmek ve pandemik hastalığın etkisini azaltmak için farmasötik olmayan toplum sağlığı girişimlerini önermektedir. Virüs bulaşma özellikl ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnfluenza Pandemisinde Farmasötik Olmayan Girişimler, Ulusal ve Topluma Yönelik Önlemler Dünya Sağlık Örgütünün infuenza pandemisi için önerdiği girişimler kısıtlı verilere dayanmaktadır, bulaşma örüntüsüne, pandemik evreye ve hastalığın ağırlığı ile yayılımına göre değişikenlik göstermektedir. Pandemik uyarı döneminde, öneriler hastaların izolasyonundan ve temasların karantinaya alınmasına odaklanmaktadır ve bunlara antiviral tedavi eşlik etmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün infuenza pandemisi için önerdiği girişimler kısıtlı verilere dayanmaktadır, bulaşma örüntüsüne, pandemik evreye ve hastalığın ağırlığı ile yayılımına göre değişikenlik göstermektedir. Pandemik uyarı döneminde, öneriler hastaların izolasyonundan ve temasların karantinaya alınmasına odaklanmaktadır ve bunlara antivira ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Avrupa Birliğine Üye Ülkelerdeki, Bağlantılı ve Aday Ülkelerdeki Karşılaştırmalı Salmonellozis Yükü Sallonella, her yıl çok sayıda hastalığa neden olan infeksiyöz bir ajandır ve bu yüzden önemli bir ekonomik etkisi bulunmaktadır. Geziden dönen isveçli yolcuları kullanarak çeşitli Avrupa ülkelerindeki salmonellozis yükünün hesapladık. Sallonella, her yıl çok sayıda hastalığa neden olan infeksiyöz bir ajandır ve bu yüzden önemli bir ekonomik etkisi bulunmaktadır. Geziden dönen isveçli yolcuları kullanarak çeşitli Avrupa ülkelerindeki salmonellozis yükünün hesapladık. Yöntemler : 1997 - 2003 yılları arasında, Avrupa'daki yolculuk işe bağlantılı salmonellozisi olan 15,86 ...
Birgitta de Jong, Karl EkdahI

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İdiyopatik Kronik Öksürük: Gerçek Bir Hastalık mı? Yoksa Bir Tanı Hastalığı mı? Tanıya yönelik yoğun değerlendirmeler ve çok sayıda tedavi girişimine karşın, bir çok hastada kronik ve kontrol edilemeyen bir öksürük sorunu vardır. Eosinofilik bronşit, atopik öksürük ve asit dışı reflü kronik öksürük tanı yelpazesine yeni eklenen unsurlardır. Tanıya yönelik yoğun değerlendirmeler ve çok sayıda tedavi girişimine karşın, bir çok hastada kronik ve kontrol edilemeyen bir öksürük sorunu vardır. Eosinofilik bronşit, atopik öksürük ve asit dışı reflü kronik öksürük tanı yelpazesine yeni eklenen unsurlardır. Bazı olgularda, tedavi başarısızlığı bu sorunların akla gelmemesine bağlanabi ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Randomize Paroxetin Kullanımına Karşı Plasebo Kullanılan Klinik Araştırmalarda İntihar Girişimleri Antidepresanların çocuklardaki etkileri üzerine yayınlanmamış olan veriler dikkate alındığında ilaçlardan bazılarının elverişsiz risk - yarar profilleri olduğu iddiası ortaya çıkmaktadır. Antidepresanların çocuklardaki etkileri üzerine yayınlanmamış olan veriler dikkate alındığında ilaçlardan bazılarının elverişsiz risk - yarar profilleri olduğu iddiası ortaya çıkmaktadır. yetişkinler üzerinde gerçekleştirilen çalışmaların güncel meta - analizleri de benzer etkileri işaret etmektedir. Biz, şu ana dek buanalizlere dahil edi ...
Ivar Ausnes, Ingunn Fride Tvete, Jorund Gaasemyr ve Bent Ntavig

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Heparin İle Tetiklenen Trombositopeni: Bir Güncelleme Heparin ile etkilenen trombositopeni (HİT) en önemli ve en sık rastlanan, ilaç ile indüklenmiş, immün - aracılıklı trombositopeni tipidir. Fark edilemediği zaman anlamlı morbidite ve mortaliteye ilişkilidir. Heparin ile etkilenen trombositopeni (HİT) en önemli ve en sık rastlanan, ilaç ile indüklenmiş, immün - aracılıklı trombositopeni tipidir. Fark edilemediği zaman anlamlı morbidite ve mortaliteye ilişkilidir. Bu derlemede, biz kısaca heparin ile indüklenmiş trombositopeninin temel özelliklerini ele alıyoruz. Özellikle bu sendromun tanı, te ...
Massimo Franchini

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnsan Doğası ve Felaketler Üzerine Hayvanlardan farklı olarak, insanlar çevre koşullarına fiziksel uyumun yanı sıra çevreye, gereksimine göre akıl kullanarak büyük ölçekli bir uyum sağlamaktadır. Subtropik Afrika'nın çevre koşullarını taklit eden hava sıcaklığı kontrol sistemleri olan evler inşa ediyoruz. Hayvanlardan farklı olarak, insanlar çevre koşullarına fiziksel uyumun yanı sıra çevreye, gereksimine göre akıl kullanarak büyük ölçekli bir uyum sağlamaktadır. Subtropik Afrika'nın çevre koşullarını taklit eden hava sıcaklığı kontrol sistemleri olan evler inşa ediyoruz. Isının daima donma derecesinin altında olduğu koşullarda güvenli bir ...
Mike Darwin

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız