Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 260  Ocak 2006 

Makale Özetleri için Tıklayın.
A - Sıçanlarda cribriform plate ve lemf damarlarını göstren resim. Örnekte Sarı Microfil cistarne magnaya injekte edilmiştir. Olfaktör submukozada sarı Microfil ile dolu yaygın lemfatik ağı gözlenebilmektedir. OB - olfaktör bulbus. B - Domuz etmoid turbin

Beyin Omurilik Sıvısı ve Lemf Damarları Arasındaki Anatomik İlişki

A - Sıçanlarda cribriform plate ve lemf damarlarını göstren resim. Örnekte Sarı Microfil cistarne magnaya injekte edilmiştir. Olfaktör submukozada sarı Microfil ile dolu yaygın lemfatik ağı gözlenebilmektedir. OB - olfaktör bulbus. B - Domuz etmoid turbinatlarının (cisterna magnaya injekte edilmiş ) Sarı Microfil ile dolu lemfatikleri. C - Koyun etmoid turbinatlarının (cisterna magnaya injekte edilmiş) sarı Microfil ile dolu lemfatikleri. Kan damarları (kırmızı) lemfatik ağlı arasında dağınık olarak bulunmaktadır. D - (cisterna magnaya injekte edilmiş) sarı microfil ile dolu lemfatikler lemf düğümlerinde birikmektedir. Bu örnekte, Koyunlarda düğüm öncesi lemf damarları retrofaringeal düğümlerine giriyor gibi gözükmektedir. E - Evans mavisi boyası koyunlarda spinal subaraknoid boşluğa verildiğinde spinal kord çevresindeki epidural dokuya geçer. F - Koyunlarda (spinal subaraknoid boşluğa verilen) Envans mavisi nouası ile dolu lemf damarlarının interkostal lemf düğümlerine boşaldığı gözlene bilir.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Yüksek Düzeyde Patojenik Kuş Gribi H5N1, Tayland, 2004 Yüksek Düzeyde, patojenik kuş gribi [HPAI; highly patogenic avian influenza] virüsünün H5N1 alt tipi, ilk kez Tayland'da kümes hayvanlarında ve insanlarda tesbit edilmiştir. Kümes sürülerinin karantinaya alınması, hayvanların kümes içi hareketlerinin sınırlandırılması ve hijyen artırılması gibi kontrol önlemleri uygunlanmıştır. Yüksek Düzeyde, patojenik kuş gribi [HPAI; highly patogenic avian influenza] virüsünün H5N1 alt tipi, ilk kez Tayland'da kümes hayvanlarında ve insanlarda tesbit edilmiştir. Kümes sürülerinin karantinaya alınması, hayvanların kümes içi hareketlerinin sınırlandırılması ve hijyen art ...
Thanawat Tiensin, Prasit Chaitaweesub, Thaweesak Songserm, Arunee Chaisingh, Wirongrong Hoonsuwan, Chantanee Buranathai, Tippawon Parakamawongsa, Sith Premashthira, Alongkorn Amonsin, Marius Gilbert, Mirjam Nielen, Arjan Stegeman

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bir Göz Hastanesindeki Reçetelendirme Hatalarının İnsidansı Reçetelendirme Hatalarının İnsidansı hakkında göreceli pek az bilgi sahibiyiz. Bugüne kadar tek bir uzmanlık dalı bulunan oftalmoloji hastanesinde bununla ilgili hiç bir çalışma yapılmamıştır. Nerede ve nezaman en fazla hata yaptığını bilmek genellikle bu hataları önlemenin ilk adımıdır. Reçetelendirme Hatalarının İnsidansı hakkında göreceli pek az bilgi sahibiyiz. Bugüne kadar tek bir uzmanlık dalı bulunan oftalmoloji hastanesinde bununla ilgili hiç bir çalışma yapılmamıştır. Nerede ve nezaman en fazla hata yaptığını bilmek genellikle bu ...
K. Mandal, S. G. Fraser

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

BCG, integrin Çapraz Bağlanmasının Bir Sonucu Olarak İnsandaki Tranzisyonal Karsinoma Hücre Dizilerinde Hücre Siklüsü Durmasını Doğrudan İndüklemektedir Ürotelyal karsinomada güncel mekanizma modelleri, intravezikal BCG'nin antitümör etki oluşturmasında esas olarak sekonder hücresel immün yanıtın sorumlu olduğunu düşündürmektedir. Grubumuz, tümör yüzeyinde bulunan (5B1 integrin reseptörlerinin BCG aracılığıyla çapraz bağlanmasının, hazır ilk genlerin transaktivasyonunu olduğu gibi AP1 ve NF-(B sinyalleşmesini de kapsayan karmaşık bir biyolojik yanıt oluşturduğunu göstermiştir. Ürotelyal karsinomada güncel mekanizma modelleri, intravezikal BCG'nin antitümör etki oluşturmasında esas olarak sekonder hücresel immün yanıtın sorumlu olduğunu düşündürmektedir. Grubumuz, tümör yüzeyinde bulunan (5B1 integrin reseptörlerinin BCG aracılığıyla çapraz bağlanmasının, hazır ilk genlerin transaktivasyonunu olduğu gibi AP1 ve ...
Fanghong Chen, Guangjian Zhang, Yoshiki Iwamoto, William A See

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Civciv Embriyo Hücresi Abti-Kuduz Aşısını Takiben Bilateral Nöro-Retinit - Bir Olgu Sunumu Optik sinir koyun beyni anti-kuduz aşısı sonrasında retrobulber nörit ya da papillit formunda nadiren tutulur. Civciv embriyo hücresi anti-kuduz aşısı sonrasında bilateral nöroretinit bildirilmemiştir. Optik sinir koyun beyni anti-kuduz aşısı sonrasında retrobulber nörit ya da papillit formunda nadiren tutulur. Civciv embriyo hücresi anti-kuduz aşısı sonrasında bilateral nöroretinit bildirilmemiştir. Olgu sunumu : Civciv embriyosununda hazırlanan anti-kuduz aşısının üç indeksiyonu sonrasında kendisinde bilateral nöroretinit gelişmiş ol ...
Rohit Saxena, Harinder Singh Sethi, Harminder Kumar Rai, Vimla Menon

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Diyabet Tedavisinde Düşük Karbonhidrat Diyeti Savı Düşük yağ yüksek karbonhidrat içeren diyetle beraber düzenli egzersiz diyabet tedavisi için klasik öneridir. fakat bu yaşam tarzı değişikliklerine uyum oldukça yetersizdir ve yüksek karbonhidrat diyeti pastprandiyal plazma glukoz düzeyini ve insülin salgısını artırarak kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, dislipidemi, obezite ve diyabet risklerini artırır. Ayrıca, son otuz yıldaki diyabet ve obezite salgının yağ tüketiminde anlamlı azalma ve karbonhidrat tüketiminde artış eşliğinde gerçekleşmiştir. Düşük yağ yüksek karbonhidrat içeren diyetle beraber düzenli egzersiz diyabet tedavisi için klasik öneridir. fakat bu yaşam tarzı değişikliklerine uyum oldukça yetersizdir ve yüksek karbonhidrat diyeti pastprandiyal plazma glukoz düzeyini ve insülin salgısını artırarak kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, dislipidemi, obezite ve diyab ...
Surender K Arora, Samy McFarlane

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Subaraknoid Aralık ve Lemf İlişkisi: Yeni Bir Beyin Omurilik Sıvısı Emilim Görüşünü Kabul Etmenin Zamanı mı ? Çoğu doku ver organda lemf dolaşımı doku arasındaki protein ve sıvının boşaltılmasından sorumludur, ancak beyin ve spinal kord parenkiminde lemf damarları bulunmaktadır. Çoğu doku ver organda lemf dolaşımı doku arasındaki protein ve sıvının boşaltılmasından sorumludur, ancak beyin ve spinal kord parenkiminde lemf damarları bulunmaktadır. Diğer taraftan literatür beyin omurlilik (BOS) sıvısı emiliminde lemfin işlevini destekleyen nitel ve nicel deliller doludur. Deneysel veriler BOS dinamiğinin tekrar ince ...
Lena Koh, Andrei Zakhavor ve Miles Johnston

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız