Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 259  Aralık 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Tiroid nodülleri (TN) sık görülen bir klinik sorunudur. Trioidin ince iğne aspirasyonu (FNA) günümüzde bütün dünyada uygulanmaktadır ve cerrahi eksizyon gerektiren tiroid nodülleri ile konservatif bir yaklaşımla tedavi edilebilecek tiroid nodüllerinin ayr

Tiroid İnce İğne Aspirasyonu: Bir Gözden Geçirme

Tiroid nodülleri (TN) sık görülen bir klinik sorunudur. Trioidin ince iğne aspirasyonu (FNA) günümüzde bütün dünyada uygulanmaktadır ve cerrahi eksizyon gerektiren tiroid nodülleri ile konservatif bir yaklaşımla tedavi edilebilecek tiroid nodüllerinin ayrılmasında en ekonomik ve güvenilir tanı yöntemi görünmektedir. Tiroid ince iğne aspirasyonunun başarısının anahtarı, yeterli ya da temsil eden bir hücre örneği alınmasından ve tiroid sitolojisinde uzmanlaşmadan oluşmaktadır. Tiroid nodüllerinin ince iğne aspirasyonu sitolojik belirtileri her biri ayırıcı tanıyı kolaylaştıracak az sayıda heterojen lezyondan oluşan işe yarayan yedi sitolojik tanı grubuna ayrılabilir. Yakın geçmişte tanısal molekül tekniklerinin aspire edilmiş tiroid hücrelerine uygulanmasının, bekirgin olmayan lezyonları kapsayan çeşitli olgularda benign ve malign tiroid nodüllerinin ayrımında yararlı olduğu gösterilmiştir.

Gia-Khanh Nguyen, Mark W lee, Jody Ginsberg, Tina Wragg ve Darcy Bilodeau

Kapak Resmi:
BMC Palliative Care 29 Haziran 2005

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Yayınlanmış Çoğu Araştırma Bulgusunun Hatalı Olma Nedeni Güncel Yayınlardaki bir çok araştırmanın donuçlarının doğru olmayışı ile ilgili kaygılar artmaktadır. Bir araştırma savının doğru olma olasılığ; çalışmanın gücüne ve taraf tutmaya, aynı soru üzerinde yapılmış araştırma sayısına ve önemlisi, her bilimsel alandaki incelemelerde saptanan, ilişki vardır ile hiçbir bağlantı bulunmamıştır oranına bağlıdır. Güncel Yayınlardaki bir çok araştırmanın donuçlarının doğru olmayışı ile ilgili kaygılar artmaktadır. Bir araştırma savının doğru olma olasılığ; çalışmanın gücüne ve taraf tutmaya, aynı soru üzerinde yapılmış araştırma sayısına ve önemlisi, her bilimsel alandaki incelemelerde saptanan, ilişki vardır ile hiçbir bağlantı bulunmamıştır oranı ...
John P. A. Loannidis;

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Üreme Tıbbında Üç Boyutlu Transvajinal Sonografinin Rolünün Netleştirmesi: Kanıtlara Dayalı Bir Değerlendirme Bu derlemede üreme tıbbında üç boyutlu transvajinal sonografinin klinik uygulama şekilleri tarif edilmiş be gösterilmiştir. Temel uygulamalar kapsamında uterus anomalilerinin, uterus içi patolojilerin, tuba açıklığının, polikistik overlerinin, ovaryen foliküler monitörizasyonun ve endometrial alıcılığın değerlendirilmesi yer almaktadır. Bu derlemede üreme tıbbında üç boyutlu transvajinal sonografinin klinik uygulama şekilleri tarif edilmiş be gösterilmiştir. Temel uygulamalar kapsamında uterus anomalilerinin, uterus içi patolojilerin, tuba açıklığının, polikistik overlerinin, ovaryen foliküler monitörizasyonun ve endometrial alıcılığın değerlendirilmesi yer almaktadır. ...
Nick Raine - Fenning, Arthur C Fleischer

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

("İyi") İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Bir Farklılık Yaratır ? Yakın zamana kadar genelde, sağlık sistem performansının başarısı ya da başarısızlığında, insan kaynakları yönetiminin (İKY) önemine dikkat edilmemiştir. Son Yıllarda, "doğru" bir insan kaynakları politikası ve yönetimi elde etmenin, sağlık sistemi performansındaki herhangi bir sürdürebilir çözümün merkezinde yer aldığı giderek artan bir şekilde fark edilmiştir. Yakın zamana kadar genelde, sağlık sistem performansının başarısı ya da başarısızlığında, insan kaynakları yönetiminin (İKY) önemine dikkat edilmemiştir. Son Yıllarda, "doğru" bir insan kaynakları politikası ve yönetimi elde etmenin, sağlık sistemi performansındaki herhangi bir sürdürebilir çözümün merkezinde yer aldığı giderek artan bir ...
James Buchan

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Olağan Dışı Bir Kolestatoma Sunumu Olarak Akut Tek Taraflı Duyma Kaybı Kolesteatomalar dökülen keratin içeren epitel kistleridir. Hastalar sıklıkla ilerleyici duyma kaybı ve kronik kulak akuntısı ile doktora başvururlar. Biz, bu hastalığa sahip ve uzamış havalı delgi kullanımından hemen sonra gelişen akut duyma kaybı ile doktora başvurmuş bir hastanın olağan dışı sunumunu bildiriyoruz. Kolesteatomalar dökülen keratin içeren epitel kistleridir. Hastalar sıklıkla ilerleyici duyma kaybı ve kronik kulak akuntısı ile doktora başvururlar. Biz, bu hastalığa sahip ve uzamış havalı delgi kullanımından hemen sonra gelişen akut duyma kaybı ile doktora başvurmuş bir hastanın olağan dışı sunumunu bildiriyoruz. Uzamış havalı delgi k ...
Daniel Thio, Shahzada K Ahmed, Richard C Bickerton

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Citalopram'a Bağlı Akut Kapaklı Açılı Glokom: Olgu Sunumu Akut kapalı açılı glokom antidepresan kullanan hastalarda nadir gözlenen bir komplikasyondur. Aşağıdaki olgularda, bir antidepresan olan citalopram'ın doz aşımı sonrası akut kapalı açılı glokom gelişen bir hastayı bildirip sorunun olası etiyolojik mekanizmalarını tartıştık. Akut kapalı açılı glokom antidepresan kullanan hastalarda nadir gözlenen bir komplikasyondur. Aşağıdaki olgularda, bir antidepresan olan citalopram'ın doz aşımı sonrası akut kapalı açılı glokom gelişen bir hastayı bildirip sorunun olası etiyolojik mekanizmalarını tartıştık. Depresyonu ve alkol bağımlılığı olan 54 yaşında ve alkollebirlik ...
Robert Croos, Srinivasa Thirumalai, Sabit Hassan, Jane Da Roza Davis

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Beklenmeyen Akut Krup Ve Miyokardit Birlikteliği: Olgu Sunumu Yabancı ülkelerde doğmuş olan çocuklar arasındaki aşılama kapsamının düşük olması vericidir; çünkü bu çocuklar infeksiyon hastalıkları ile daha fazla karşılaşılan evlerde ve topluluklarda yaşamaktadır. Yüksek prevalans oranları nedeniyle gelişmiş ülkelere getirilen infeksiyon hastalıkları giderek daha fazla oranlarda görülmektedir. Yabancı ülkelerde doğmuş olan çocuklar arasındaki aşılama kapsamının düşük olması vericidir; çünkü bu çocuklar infeksiyon hastalıkları ile daha fazla karşılaşılan evlerde ve topluluklarda yaşamaktadır. Yüksek prevalans oranları nedeniyle gelişmiş ülkelere getirilen infeksiyon hastalıkları giderek daha fazla oranlarda görülmektedir. Bu olg ...
George Briassoulis, Athina Tsorva, Emmanuel Agapitos, John Papadatos

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Suprapubik Kateter Yerleştirmesinden Sonra Ortaya Çıkan Gecikmiş Barsak Perforasyonu Suprapubik kateter yerleştirilmesinin komplikasyonları çok nadir görülür, ancak önemlidirler Bu Olgu sunumundan, suprapubik kateter yerleştirilmesinin ardından gelişmiş olan, çok nadir görülen bir komplikasyon olan, gecikmiş barsak performasyonunu tanımlamaktayız. Karekter yerleştirilmesinden iki ay sonra, peritonit bulguları ve suprapubik kateter boyunca feçesli akıntısı olan bir erkek hasta. Suprapubik kateter yerleştirilmesinin komplikasyonları çok nadir görülür, ancak önemlidirler Bu Olgu sunumundan, suprapubik kateter yerleştirilmesinin ardından gelişmiş olan, çok nadir görülen bir komplikasyon olan, gecikmiş barsak performasyonunu tanımlamaktayız. Karekter yerleştirilmesinden iki ay sonra, peritonit bulguları ve suprapub ...
Shwan J Ahmed, Ajay Mehta ve Peter Rimington

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Trafik Kazası Sonucunda Penis Gömülmesinde Cerrahi Düzeltme: Olgu Sunumu Gömülü Penis, en sık çocuklarda görülür, Özellikle güçten düşmüş yetişkinlerde, ayakta işeyememe ve vajinal penetrasyon yetersizliğinin de etkilenmesi ile sonuçlanır. Pubik kemik kırıklığının içeri doğru yerleştirilmesi ve askı ligamentleri ile penisi çekmesine yol açan trafik kazasına bağlı bağlı gömülü penis olgusunun sunduk. Gömülü Penis, en sık çocuklarda görülür, Özellikle güçten düşmüş yetişkinlerde, ayakta işeyememe ve vajinal penetrasyon yetersizliğinin de etkilenmesi ile sonuçlanır. Pubik kemik kırıklığının içeri doğru yerleştirilmesi ve askı ligamentleri ile penisi çekmesine yol açan trafik kazasına bağlı bağlı gömülü penis olgusunun sunduk. 55 yaşınd ...
Hiroshi Masuda, Naoki Segawa, Yusaku Iwamoto, Noboru Takasaki, Yoji Katsuoka

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız