Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 258  Kasım 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Bir erkek hastanın idrarındaki Tric bomonas tanısını koymada yardımcı olmuş p16 immunositokimyası ile ilgili bir olgu sunum hazırladık. Bu bulguya dayanarak olağan dışındaki hastalarda ya da örnek türlerinde p16 immunositokimyasının rutin sitolojik değer

İdrar Sitolojisinde Trichomonas İçin p16 İmmunositokimyasının Tanısal Yararı

Bir erkek hastanın idrarındaki Tric bomonas tanısını koymada yardımcı olmuş p16 immunositokimyası ile ilgili bir olgu sunum hazırladık. Bu bulguya dayanarak olağan dışındaki hastalarda ya da örnek türlerinde p16 immunositokimyasının rutin sitolojik değerlendirme sonrasında olası trikomonadları tanımlamada bir yöntem olarak kullanılmasını önermekteyiz. hematüri ile başvurmuş olan, 84 yaşındaki diyabetik bir erkek hastadan alınmış olan 50 ml idrar örneği bize geldi. Rutinidrar kültürlerinde 24 saat sonunda herhangi bir üreme olmamıştı. Bir Papanicolaou-boyalı ThinPrep TM yayması hazırlandı ve burda benign üreteliyal hücreler ve "top yumakları" içeren nötrofiller (epiteliyal hücrelerin etrafında agrege olmuş nötrofiller), kırmızı küreler ve çok sayıda Tric bomonas mikroorgabizması olguğu görüldü.

Liron Pantanowitz, Q Jackie Cao, Robert A Goulart ve Christopher N Otis

Kapak Resmi:
BMC Pallitive Care 29 Haziran 2005

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Simvastatinle Kolesterol Düzeyini Düşürmenin 20,536 Yüksek Riskli Kişide Nedene Bağlı Mortalite ve Kanser İnsidansı Üzerine Bağlı Mortalite ve Kanser İnsidansı Üzerine Etkisi: Plasebo Kontrollü Randomize Bir Çalışma Düşük kan kolesterol konsantrasyonlarının vasküler nedeni olmayan mortalite ve morbidite artışına neden olabileceği konusunda kaygılar bulunmaktadır. Çok fazla sayıdaki insanda kolesterol konsantras yollarının büyük ölçüde ve uzun süre boyunca düşürülerek randomize edilmesi, bu tip kaygılara açıklık getirme fırsatını sağlamaktadır. Düşük kan kolesterol konsantrasyonlarının vasküler nedeni olmayan mortalite ve morbidite artışına neden olabileceği konusunda kaygılar bulunmaktadır. Çok fazla sayıdaki insanda kolesterol konsantras yollarının büyük ölçüde ve uzun süre boyunca düşürülerek randomize edilmesi, bu tip kaygılara açıklık getirme fırsatını sağlamaktadır. Vask ...
Harkness Building, Radcliffe Infirmary,

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kronik Pelvik Ağrı Sendromlu Erkeklerde Ayak Parmaklarını Ayırma Yeteneği Kronik Pelvik Ağrı Sendromu (KPAS) olgularında sakral spinal köklerce inerve edilen alt ekstremite fonksiyonlarında kusur olabileceği hipotezinin test etmek için KPAS olgularında ayak parmaklarını ayırma yeteneğini inceledik. Kronik Pelvik Ağrı Sendromu (KPAS) olgularında sakral spinal köklerce inerve edilen alt ekstremite fonksiyonlarında kusur olabileceği hipotezinin test etmek için KPAS olgularında ayak parmaklarını ayırma yeteneğini inceledik. KPAS üzerinde yapılan daha büyük bir çalışmanın arçası olarak KPAS bulunan 72 olgu ve 98 gönüllüden oluşan kontro ...
H Chiristof Muller - Brusch, Inge Andressi, Thomas Jehser,

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Palyatif Bakımda Sedasyon - 7 Yıllık Deneyimin Eleştirel Analizi Terminal dönem hastalarda sedatif ilaç kullanımı, "yaşamın sonu bakımında" artarak kullanılan uygun bir tıbbi seçenek haline gelmiştir. Fakat aynı zamanda tedaviye dirençli kontrol edilemeyen sıkıntı durumlarında kullanılan sedasyon önemli tıbbi ve etik kaygıları da beraberinde gündeme getirmiştir. Çalışmamızda palyatif bakım ünitemizde, yaşamın son döneminde hastalara uygulanan sedasyon ile ilgili son yedi yıllık deneyimimizin eleştirel analizini yaptık. Terminal dönem hastalarda sedatif ilaç kullanımı, "yaşamın sonu bakımında" artarak kullanılan uygun bir tıbbi seçenek haline gelmiştir. Fakat aynı zamanda tedaviye dirençli kontrol edilemeyen sıkıntı durumlarında kullanılan sedasyon önemli tıbbi ve etik kaygıları da beraberinde gündeme getirmiştir. Çalışmamızda palyatif bakım ünitemizde, ...
H Christof Muller Busch, Inga Andres, Thomas Jehres,

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yüzey Sularında Kokain: Toplumsal Uyuşturucu Kullanımın İzlemek İçin Yeni Bir Kanıta Dayalı Araç Kokain kullanımı bütün dünyadaki şehir yerleşim bölgelerinde artıyor gibi görünmekle birlikte bu olayın gerçek boyutuna karar vermek pek kolay olmayacaktır. Halen uyuşturucu kullanımındaki yönelimler esasen büyük ölçekli sosyal, medikal ve suç istatistikleri yolu ile tahmin edilmektedir ve önyargılı veya fazlaca jenerik olabilmektedir. Bu nedenle biz, genel toplumda kokain kullanımını gösteren Kokain kullanımı bütün dünyadaki şehir yerleşim bölgelerinde artıyor gibi görünmekle birlikte bu olayın gerçek boyutuna karar vermek pek kolay olmayacaktır. Halen uyuşturucu kullanımındaki yönelimler esasen büyük ölçekli sosyal, medikal ve suç istatistikleri yolu ile tahmin edilmektedir ve önyargılı veya fazlaca jenerik olabilmektedir. Bu ...
Ettore Zuccato, Chiara Chiabrando, Sara Castiglioni, Davide Calamari, Renzo Bagnati, Silvia Schiarea ve Roberto Fanelli

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Tarımda Kullanılan Antibiyotikler ve İnsan Sağlığı Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS), Ebola ve yayılmakta olan diğer infeksiyon hastalıkları gibi bakterilerdeki antibiyotik direncinin de zoonotik bir kökeni olabilir. Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS), Ebola ve yayılmakta olan diğer infeksiyon hastalıkları gibi bakterilerdeki antibiyotik direncinin de zoonotik bir kökeni olabilir.kanıtlara göre tarımda antibiyotik kullanımı insanda patojenik bakterilere karşı antibiyotik direnci geliştirmesine katkıda bulunmuştur, ancak neden ile etki arasındaki zincir ...
Dacid L. Smith, Jonathan Dushoff, J. Glenn Morris, Jr.

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

"Bir Kez Sezaryen, Her Zaman Sezaryen" Kuralı Hala Geçerli midir ? Yeni bir araç Sezaryen uygulandıktan sonra vajinal doğum gerçekleştirmek isteyen kadınlarda Sezaryen girişimi ve uterus rüptürü risklerinin tahmin edilmesine yardımcı olabilir. Smith ve arkadaşları daha önce Sezaryen geçiren kadınlarda Sezaryen girişimi ve uterus rüptürünü tahmin eden bu yeni aracı geliştirdikleri için alkışlanmalıdırlar. Bu, ileri doğru atılan büyük bir adımdır, ancak kesinleşmiş bir araç değildir. En iyi haliyle, obsterik topluluğumuzun yaklaşık olarak yarısın sınıflandıra bilmektedir. Kadınla ...
Austin Ugwumadu

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hücre Adezyonu Biyolojisinde Bilimsel Mükemmeliğin Anısına 2005 Japon Hücre Biyolojisi Büyük Ödülü "Hücre adezyonunun moleküler mekanizmalarını Aydınlatmadaki önemli katkılarından" dolayı Japonya, Kobe'deki RIKEN Gelişimsel Biyoloji Merkezi Yöneticisi Merkezi Yöneticisi Dr. Masatoshi Takeichi ve ABD, La Jolla, Burnham Ensitüsü Profesörü Dr. Erkki Ruoslashi'ye verilmiştir. Ödülün, bir haftalık kutlamalar olan "Japon Ödülü Haftası"nın bir parçası olarak 20 Nisan 2005'de, bilim adamları huzurundaverilmes planlanmıştır. 2005 Japon Hücre Biyolojisi Büyük Ödülü "Hücre adezyonunun moleküler mekanizmalarını Aydınlatmadaki önemli katkılarından" dolayı Japonya, Kobe'deki RIKEN Gelişimsel Biyoloji Merkezi Yöneticisi Merkezi Yöneticisi Dr. Masatoshi Takeichi ve ABD, La Jolla, Burnham Ensitüsü Profesörü Dr. Erkki Ruoslashi'ye verilmiştir. Ödülün, bir haftalık kut ...
Kishore K Wary

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İlaç Endüstrisinin Etkisinin Engellenmesi: İngiliz Bakış Açısı İngiltere'deki politikacıların güncel bir raporunda ilaç geliştirilmesi, pazarlaması ve reçeteleme uygulamalarının esaslı bir şekilder gözden geçrilmesi önerilmektedir. İngiltere'deki politikacıların güncel bir raporunda ilaç geliştirilmesi, pazarlaması ve reçeteleme uygulamalarının esaslı bir şekilder gözden geçrilmesi önerilmektedir. İngiltere Avam Kamarası Sağlık Komitesi yakın zaman önce ilaç endüstrisiyle hükümet, debetçiler, doktorlar, sağlık hizmetleri ve hastalar arasındaki ilişkilerin esaslı b ...
Richard Smith

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız