Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 257  Ekim 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
24 yaşında bir erkek, sol görme alanında, merkeze yakın bir bölegede üç gündür devam eden bulanık alan öyküsü ile baş vurdu.

Roth Lekeleri

24 yaşında bir erkek, sol görme alanında, merkeze yakın bir bölegede üç gündür devam eden bulanık alan öyküsü ile baş vurdu. Hasta Halsizlik veya kilo kaybı bildirmedi. Oftalmoskopide, her iki gözün retinesında venöz dilatasyon ve çok sayıda Roth lekesi (sol gözün fundusunun görüldüğü Panel A'daki oklar) tesbit edildi. Fizik muayenede, sağ iliyak fossaya uzanan splenomegali belirlendi. Ateş veya kardiyak üfürüm gözlenmedi. Eritrosit sedimentasyon hızını ölçmek üzere kan tetkiki yapıldığından, Lökosit tabakasının yüksekliğini arttığı görüldü sol tarafta, sağlıklı bir kişide yapılan aynı kan tetkiki görülmektedir. Hastanın Lökosit sayısı 303,000/mm³ Bulundu. Kan yayması ve kemik iliğinin morfolojik özel likleri, kronik fazda kronik miyeloid lösemi ile uyumluydu. Hiperviskozite semptomları için hastaya acil lökoferez uygulandı ve hidroksiüre tedavisine başlandı. Hastanın ofralmik semptomları düzeldi ve lökosit sayısında azalma gözlendi. Daha sonra hekatopoetik kök hücre nakli yapılan hasta halihazırda iyi durumdadır. Roth lekeleri olarak hasta halihazırda iyi durumdadır. Roth lekeleri olarak adlandırılan, ortası beyaz retinal kanama alanları, lösemi, Subakut bakteriyel endokardit, venöz basınç yükselmesi ile birlikte seyreden sistematik vasküler bozukluklar gibi çeşitli rahatsızlıklarda görülebilirler.

Zsolt Varga, M.B., B.Chir. Jiri Pavlu, M.D

Kapak Resmi:
Hillington Hospital Uxbridge UB8 3NN, United Kingdom The New England Journal of Medicine Arşivinden

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Sistemik Anti-fungal İlaçların Hastanede Kullanımı Satış verileri son yirmi yılda anti-fungal ilaç reçetelerinde belirgin bir satış olduğuna işaret etmektedir. Sadece yakın bir zaman içinde kullanıma giren bazı yeni sistemik ajanlar akut bakım hastanelerine muhtamelen yaygun bir şekilde reçete edilecektir. ARKA PLAN: Satış verileri son yirmi yılda anti-fungal ilaç reçetelerinde belirgin bir satış olduğuna işaret etmektedir. Sadece yakın bir zaman içinde kullanıma giren bazı yeni sistemik ajanlar akut bakım hastanelerine muhtamelen yaygun bir şekilde reçete edilecektir. Satış verikeri ilaç kullanım yoğunluğundaki gelişmeleri yeterli bir şeki ...
Katja de With, Michaela Steib Bauert, Holger Knoth, Frank Dörje, Egid Strehl, Ulrich Rothe, Ludwing Marier ve Winfirien V Kern

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit Arasındaki Farklılıklar İnflamatuar barsak hastalığı (IBD) temel olarak gelişmi, kentselleştirilmiş ülkelerde görülür ve insidansı 20. yüzyılın başlarında, hijyendeki iyileşmeyle eş zamanlı olarak dik bir artış göstermiştir. İnflamatuar barsak hastalığı (IBD) temel olarak gelişmi, kentselleştirilmiş ülkelerde görülür ve insidansı 20. yüzyılın başlarında, hijyendeki iyileşmeyle eş zamanlı olarak dik bir artış göstemiştir. Alerjik ve otoimmün hastalıklarda da aynı eğilimin görülmesi mikrobik yükteki azalmanın hastalığın patogenezine katkıda bulunduğunu akla get ...
Cisca Wijmenga

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Astım Şiddeti ve Prevalansı: Maruz Kalma, Hijyen ve Yaşam Tarzı Arasında Devam Eden Etkileşim Geride bıraktığımız yüzyıl içerisinde, halk sağlığı aşılama ve yeni ilaçların keşfi ile ilgili olarak tıpta önemli başarılara imza atatılmıştır. Buna karşın, aynı dönem içerisinde, bazı hastalıkların prevalansında ve şiddetinde artış görülmüştür. Geride bıraktığımız yüzyıl içerisinde, halk sağlığı aşılama ve yeni ilaçların keşfi ile ilgili olarak tıpta önemli başarılara imza atatılmıştır. Buna karşın, aynı dönem içerisinde, bazı hastalıkların prevalansında ve şiddetinde artış görülmüştür. Bağzı durumlarda, artışın sebepleri belirgin bir halegelmiştir; söz gelimi, akçiğer kanserind ...
Thomas A. E. Platts-Mills

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Viral Hepetit: Yakın zamandaki ilerleme Viral hepatitü, tüm dünyada akut ve kronik karaciğer hastalığının halen en yaygın sebeplerinden biridir. Viral hepatit önemli bir endişe konusudur ve her sene moleküler yapıdan ne iyi tedavilere kadar, yaklaşık 10,000 yeni makale yayınlamaktadır. Geçtiğimiz iki sene içerisinde, bu hastalıklarla ilgili yeni ve önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Viral hepatitü, tüm dünyada akut ve kronik karaciğer hastalığının halen en yaygın sebeplerinden biridir. Viral hepatit önemli bir endişe konusudur ve her sene moleküler yapıdan ne iyi tedavilere kadar, yaklaşık 10,000 yeni makale yayınlamaktadır. Geçtiğimiz iki sene içerisinde, bu hastalıklarla ilgili yeni ve önemli ilerlemeler kaydedilmi ...
Rohini Bhan, Arvind Bhan

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kilo Kaybı ve Mortalite: Bulgular Neyi Gösteriyor ? Randomize çalışmalar ve gözlemsel çalışmalar, obez kişilerin kilo vermesi durmunda kan basıncı azalması ve lipid profilindeki ve glukoz metabolizmasındaki düzelmeler dahil olmak üzere, birtakım kardiyovasküler risk risk faktörlerinde belirgin bir iyileşme gözlendiği açıkça ortaya koymuştur. Randomize çalışmalar ve gözlemsel çalışmalar, obez kişilerin kilo vermesi durmunda kan basıncı azalması ve lipid profilindeki ve glukoz metabolizmasındaki düzelmeler dahil olmak üzere, birtakım kardiyovasküler risk risk faktörlerinde belirgin bir iyileşme gözlendiği açıkça ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, kilo alımı ile sözü edilen kardiyov ...
Meir Stampfer

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Oral Kontraseptif ve Valdekoksib Kullanan Bir Kadında Pulmoner Emboner Embolizm OLGU SUNUMU : 25 yaşındaki bir kadında pulmoner embolizm belirlendi. Hasta, 2 Yıl boyunca belirgin bir komplikasyon gözlenmeksizin norgestimat/etinil östradiol (Ortho Tri-Cyclen: 0.180, 0.215 ve 0.250 mg norgestimat döngüleri ve 35 µg etinil östadiol) kullanmış ve ardından 14 ay boyunca aynı ilaç kombinasyonunu daha düşük dozda etinil östradion(Ortho Tri-Cyclen Lo; 52 µg etinil östradiol) ile kullanmıştı. OLGU SUNUMU : 25 yaşındaki bir kadında pulmoner embolizm belirlendi. Hasta, 2 Yıl boyunca belirgin bir komplikasyon gözlenmeksizin norgestimat/etinil östradiol (Ortho Tri-Cyclen: 0.180, 0.215 ve 0.250 mg norgestimat döngüleri ve 35 µg etinil östadiol) kullanmış ve ardından 14 ay boyunca aynı ilaç kombinasyonunu daha düşük dozda etinil öst ...
Elizabeth J. Westgate, Garret A. FitzGerald

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Akut Premiyelositik Lösemi Tedavisinde Retinoik Asit ve Arsenik Akut promiye lositik lösemi (APL), ilk kez 1957 yılında Leif Hillestad tarafından, Akut miyeloid löseminin farklı bir alt tipi olarak tanımlanmıştır. Fransız-Amerikan-İngiliz sınıflandırmasında M3 olarak adlandırılır; mikrogranüler olarak tanımlanan bir varyant tipi vardır(Fransız-Amerikan-İngiliz adlandırma sisteminde M3v). Akut promiye lositik lösemi (APL), ilk kez 1957 yılında Leif Hillestad tarafından, Akut miyeloid löseminin farklı bir alt tipi olarak tanımlanmıştır. Fransız-Amerikan-İngiliz sınıflandırmasında M3 olarak adlandırılır; mikrogranüler olarak tanımlanan bir varyant tipi vardır(Fransız-Amerikan-İngiliz adlandırma sisteminde M3v). APL, üç özell ...
Guang-Biao Zhou, Wei-Li Zhao, Zhen-Yi Wang, Sai-Juan Chen, Zhu Chen

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Olgu Temel Çalışma: Prediyabetten Komplikasyonlara - Hastalığı Önlemede Yararlanılacak Fırsatlar OLGU TANIMI: Geçmişte herhangi bir tıbbi öyküsü bulunmayan 31 yaşında bir beyaz erkek, işyeri tarafından yükselmiş kan basıncının (KB) değerlendirilmesi için bir birinci basamak hekimine sevk edilmiştir. OLGU TANIMI: Geçmişte herhangi bir tıbbi öyküsü bulunmayan 31 yaşında bir beyaz erkek, işyeri tarafından yükselmiş kan basıncının (KB) değerlendirilmesi için bir birinci basamak hekimine sevk edilmiştir. Bu Hasta, Kliniğe herhangi bir yakınamasıolmaksızın baş vurmuştur. Hastanın annesinde ve büyükannesinde diyabet, babasında da hiper tans ...
Jonathan Rappaport, Vivian Fonseca

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yorgunluğu ve Persistan Bronz Deri Rengi Olan 69 Yaşındaki Bir Kadın OLGUN TANIM: Çarpıntı olan ve birkaç haftadır yorgunluk ve nefes almada güçlük öyküsü olan 69 yaşındaki bir kadın başvurdu. Daha önce Raynaud sedromu öyküsü bulunmaktaydı. Daha önce Raynaud sendromu öyküsü bulunmaktaydı. OLGUN TANIM: Çarpıntı olan ve birkaç haftadır yorgunluk ve nefes almada güçlük öyküsü olan 69 yaşındaki bir kadın başvurdu. Daha önce Raynaud sedromu öyküsü bulunmaktaydı. Daha önce Raynaud sendromu öyküsü bulunmaktaydı. Sigarayı bırakmıştı. Önceki yazdan beri derisindeki koyuluğun geçmediği ifade etmektedir. Kullanığı tek ilaç Raynaud se ...
Petros Perros

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Servikal Radikülopati 37 yaşında bir kadın, 2 haftadır boynundan başlayıp sol omuz çervresi ve kol, önkol ve el sırtına yayılan şiddetli ağrı nedeniyle başvurdu. 37 yaşında bir kadın, 2 haftadır boynundan başlayıp sol omuz çervresi ve kol, önkol ve el sırtına yayılan şiddetli ağrı nedeniyle başvurdu. Ateş, kilo kaybı, bacakta güçsüzlük veya mesane-bağırsak işlev bozukluğu öyküsü alınmadı. Fizik muayenede sol triseps, parmak ekstansörleri ve bilek fleksörlerinde güç kaybı, 3. parmakta hipoestezi ve ...
Simon Carette, M. Phil ve Michael, G. Fehlings

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız