Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 255  Ağustos 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
45 yaşında bir kadın hastada, tip V fenotipli, mikst hiperlipemi ve sekonder tip 2 diabetes mellitus mevcuttu.

Lipemia Retinalis

45 yaşında bir kadın hastada, tip V fenotipli, mikst hiperlipemi ve sekonder tip 2 diabetes mellitus mevcuttu. Bu hastalıkları, kombine n-3 yağ asitleri-orlistat-fibrat-statin biçiminde lipit düşürücü tedavi ile birlikte verilen insülinle ve hipoglisemik ajanlarla tedavi ediliyordu. Yoğun tedaviye rağmen, tipik olarak 4000 mg/dL(45 mmol/L)olan total trigliserid seviyesi 26.550 mg/dL’ye (300 mmol/L) kadar yükseliyordu; glukoz seviyesi 200-300 mg/dl (11/17 mmol/L), glikozillenmiş hemoglobin değeri de %13 bulundu.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

HBeAg Pozitif Kronik Hepatit B Hastalarında Peginterferon Alfa-2a, Lavimudin ve Kombinasyon Tedavisi. Giriş: Güncel Kronik hepatit B tedavisi suboptimaldir. Daha iyi bir tedavi geliştirme amaçlı yapılan bu çalışmada, hepatiti B e antijeni (HbeAg) pozitif kronik hepatit B hastalarında pegile interferon alfa+lavimudin uygulanmasının, sadece peginterferon alfanın ve sadece lavimudinin etkinliğini karşılaştırdık. Giriş: Güncel Kronik hepatit B tedavisi suboptimaldir. Daha iyi bir tedavi geliştirme amaçlı yapılan bu çalışmada, hepatiti B e antijeni (HbeAg) pozitif kronik hepatit B hastalarında pegile interferon alfa+lavimudin uygulanmasının, sadece peginterferon alfanın ve sadece lavimudinin etkinliğini karşılaştırdık. Yöntemler: Toplam 814 HBe Ag ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Benign Meme Hastalığı ve Meme Kanseri Riski Arka Plan: Bening meme hastalığı, meme kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Biz bu riskin güvenilir tahmin rakamlarını elde etmek için benign meme hastalığı olan geniş bir kadın grubunu inceledik. Arka Plan: Bening meme hastalığı, meme kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Biz bu riskin güvenilir tahmin rakamlarını elde etmek için benign meme hastalığı olan geniş bir kadın grubunu inceledik. Yöntemler: Biz 1967-1991 yılları arasında Mayo Clinic’de benign meme hastalığı tanısı konmuş olan tüm kadınları saptadık. Tıbbi k ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hepatik Bozuklukta İlaç Kullanımı Karaciğer hastalığı ilaçlara verilen cevapta değişiklik yapabilir. Bununla birlikte, hepatit rezerv geniştir ve ilaç metabolizmasında önemli değişiklikler meydana gelmesi için karaciğer hastalığının şiddetlenmesi gerekir. Karaciğer hastalığı ilaçlara verilen cevapta değişiklik yapabilir. Bununla birlikte, hepatit rezerv geniştir ve ilaç metabolizmasında önemli değişiklikler meydana gelmesi için karaciğer hastalığının şiddetlenmesi gerekir. Spesifik bir ilacı elimine etme yeteneği, hepatik fonksiyon azaldıkça azalma eğiliminde olan, albümin veya pıhtılaşma ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Vertebrobaziler Hastalık İnmelerin % 80’ iskemiktir. İskemik olayların % 20’si posterior (vertebrobaziler) dolaşım tarafından beslenen dokularda gerçekleşir. Vertebrobaziler inmeye bağlı felç ciddi olabilir ve bazı tipleri ölümle sonuçlanabilir. İnmelerin % 80’ iskemiktir. İskemik olayların % 20’si posterior (vertebrobaziler) dolaşım tarafından beslenen dokularda gerçekleşir. Vertebrobaziler inmeye bağlı felç ciddi olabilir ve bazı tipleri ölümle sonuçlanabilir. Çoğu vertebrobaziler inme olgusunda tanı konulamayabilir veya yanlış tanı konabilir. Baş dönmesi ve geçici ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Çocuklukta Ateş Ateş herhangi bir patolojik uyarana karşı vücut ısısındaki yükselme olarak tanımlanır. Ateş herhangi bir patolojik uyarana karşı vücut ısısındaki yükselme olarak tanımlanır. Amerikan Acil Hekimleri Koleji (American College of Emergency Physicians), çocuklarda en yaygın ateş tanımı olarak rektal ısının 38 C (100.4C) veya üzerinde olması kabul eden bir klinik yönerge yayınlamıştır. Ateş, vücudun bir enfeksiyonla savaştığını ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kanser Tedavisinin Hedefleri Olarak Tirozin Kinazlar Protein tirozin kinazlar (TK’lar), polipeptitlerdeki tirozin rezidülerine ATP’den fosfat transferini katalize eden enzimlerdir. Protein tirozin kinazlar (TK’lar), polipeptitlerdeki tirozin rezidülerine ATP’den fosfat transferini katalize eden enzimlerdir. İnsan genomu, yaklaşık 90 TK ve 43 TK benzeri gen içerir; bunların ürünleri hücre çoğalmasını, sağ kalımını, farklılaşmasını, işlevini ve hareketliliğini düzenler. 25 yıldan daha fazla bir zaman önce, ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Rektal Prolapsın Redüksiyonu Rektal prolaps anüs boyunca anormal rektum protrüzyonu ile karakterize nadir bir durumdur. Rektal prolaps anüs boyunca anormal rektum protrüzyonu ile karakterize nadir bir durumdur. Kısmi prolaps mukoza ve submukozayı tutar ve en sık üç yaşın altındaki çocuklarda görülür. İnsidans 1-2 yaş grubuna pik yapar ve yakın zamanda edinilmiş dik postürün ve defekasyonun istemli olarak kontrol edilmesinin bir sonucu olabilir. Tüm rektal ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Lipemia Retinalis 45 yaşında bir kadın hastada, tip V fenotipli, mikst hiperlipemi ve sekonder tip 2 diabetes mellitus mevcuttu. 45 yaşında bir kadın hastada, tip V fenotipli, mikst hiperlipemi ve sekonder tip 2 diabetes mellitus mevcuttu. Bu hastalıkları, kombine n-3 yağ asitleri-orlistat-fibrat-statin biçiminde lipit düşürücü tedavi ile birlikte verilen insülinle ve hipoglisemik ajanlarla tedavi ediliyordu. Yoğun tedaviye rağmen, tipik olarak 4000 mg/dL(45 mmol/L ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız