Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 254  Temmuz 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Alınan deri biyopsisinde, belirgin nükleusa ve geniş, soluk boyana sitoplazmaya sahip, tek başına ya da gruplar halinde epidermise ilerleyen büyük yuvarlak hücreler görüldü.

Memenin Paget Hastalığı

70 yaşında bir kadın hastada, areolaya yerleşmiş ve sol meme ucunu tamamen silmiş, hiperpigmente sınırlı eritematöz bir plak mevcuttu. Memede kitle veya lenfadenopati saptanmadı. Alınan deri biyopsisinde, belirgin nükleusa ve geniş, soluk boyanan sitoplazmaya sahip, tek başına veya gruplar halinde epidemise ilerleyen büyük yuvarlak hücreler görüldü.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Patlama Yaralanmaları Bu derlemede mekanizmalar özetlenmekte, şiddetli yaralanmaların klinik sonuçları tanımlanmakta ve şiddetli yaralanmalardan kaynaklanan travmanın ve spesifik etkilerin tedavi için stratejiler belirlenmektedir. Her nekadar terörizm kimyasal, biyolojik eylemleri ve radyasyon olaylarını gündeme getirmiş olasa da, terörist eylemlerinin pek çoğunda patlayıcı malzeme kullanılmıştır. Bugüne kadar, hayatını kaybeden, yaralanan kişilerin sayısı ve alt yapıdaki sonuçlar açısından değerlendirildiğinde, kimyasal ve biyolojik olaylara oranla patlamalardan ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Diz Osteoartritinde Yadımcı Akupunktur Tedavisinin Etkinliği-Randomize, Kontrollü Bir Çalışma Osteoartritind disfonksiyon ve ağrısını azaltmada akupunkturun etkinliğinde dair bulgular çelişkilidir. Arka Plan: Osteoartritinde disfonksiyon ve ağrısını azaltmada akupunkturun etkinliğinde dair bulgular çelişkilidir. Amaç: Diz Osteoartriti oaln hastalarda eğitim veya "sham" akupunktur ile karşılaştırıldığında, akupunkturun ağrıyı daha fazla dindirip dindirmediğini veya fonksiyonda düzelme sağlanıp sağlanmadığını belirlemek. Tasarım: Ra ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Psoriazis Bu yazida psoriazisin genetik, klinik ve patojenik yönlerini gözden geçirecek ve bu yönlerin yeni tedavilerdeki önemlerini tartışacağız.
Yaygın bir inflamatuar deri hastalığı olan psoriazis (sedef hastalığı), patogeneze yönelik yeni biyolojik tedavilerin bir hedefi olarak dikkat çekmektedir. Bu yazıda psoriazisin genetik, klinik ve patojenik yönlerini gözden geçirecek ve bu yönlerin yeni tedavilerdeki önlemlerini tartışacağız. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnfluenza: Bir Hatırlatma İnfluenza antik çağlardan, en azından M.Ö. 437’den beri bilinmektedir. İnfluenza antik çağlardan, en azından M.Ö. 437’den beri bilinmektedir. Tarihte silik olarak hatırlanan iki salgın öyküsü 1485 ve 1551 tarihli “English Sweat” salgınıdır. Yine de, öldürücü virüsü dünya sahnesine taşiyan ilk salgın 1918’deki “Spanish” (İspanyol) veya “swine” (domuz) gribidir. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Romatizmal Ateş Tanısı 1960’a kadar çocuklarda önde gelen bir ölüm nedeni ve sık bir yapısal kalp hastalığına neden olmuştur. Romatizmal ateş, kalpte ve kapakçıklarda kronik, ilerleyici hasara neden olur. 1960’a kadar çocuklarda önde gelen bir ölüm nedeni ve sık bir yapısal kalp hastalığı etkeni olmuştur. Bu hastalık yüzyıllardır bilinmektedir. İlk kez Baillou (1538-1616), akut romatizmal artriti guttan ayrılmıştır. Sydenham (1624-1668), koreyi tamınlamış ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Streptokok Enfeksiyonu Stretokok ilk defa 1874 yılında erizipelli bir hastada gösterilmiş, 1883 yılında Fehleisen tarafından ilk kez izole edilmiş ve grup olarak 1884 yılında Rosenbach tarafından tanımlanmıştır. Stretokok ilk defa 1874 yılında erizipelli bir hastada gösterilmiş, 1883 yılında Fehleisen tarafından ilk kez izole edilmiş ve grup olarak 1884 yılında Rosenbach tarafından tanımlanmıştır. Streptokok ismi Yunancada gerdanlık anlamına gelen “streptos” ve çilek anlamına gelen “coccus” kelimelerinden oluşmuştur. Organ ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Boğmaca - Sadece Çocuklara Özgü Değil Altı Hafta önce, 45- yaşındaki bir kadın boğazında bir kaşıntı hissi farketti. Altı Hafta önce, 45- yaşındaki bir kadın boğazında bir kaşıntı hissi farketti. Bu durum, günde 20 epizodun üzerinde şiddetli spazmodik öksürüğe ilerledi. Öksürük nöbetleri geceleri daha kötü olup, kimi zaman kusma ile birlikte gelişti. Hastanın rütin aşılarını yaptırmış olan odolasan oğlu ve onun pek çok arkadaşında, hastanın semptomları ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Boğaz Ağrısı - Ayırıcı Tanı Boğaz ağrısı bütün yaş gruplarında sık rastlanan bir sorundur, ancak en sık çocuklarda ve genç yetişkinlerde gözlenir. Boğaz ağrısı bütün yaş gruplarında sık rastlanan bir sorundur, ancak en sık çocuklarda ve genç yetişkinlerde gözlenir. Çoğu boğaz ağrısı viral üst solunum yolu enfeksiyonları yelpazesinin bir parçasıdır, ancak daha genç yetişkinlerde bakteri enfeksiyonlarına da bağlı olabilir. Özellikle aşırı sigara içen veya aşırı alkol alan orta yaşlı v ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnmeli Hastanın Değerlendirilmesi İnme majör bir halk sağlığı problemidir. İnme majör bir halk sağlığı problemidir. Birleşik Devletler'de üçüncü en sık ölüm nedenidir ve ayı zamanda önde gelen yetişkin özürlülük nedenidir. İnsidans oranı, yaklaşık (yeni ve tekrarlayan inme dahil) 600.000 vaka/yıl, toplam mortalite oranı da 158.000/yıl'dır. Yıllar içinde inme insidansında belirgin bir düşüş olmaksızın, inmeye bağ ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız