Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 250  Mart 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Üst üste parmak demle, diabetli ve periferik vasküler hastalığı bulunan kişilerde mikrosirkülatvuar deri pefrüsyonunda ağır bozukluklara yol açabilir.

Parmak Delme

Dİabetes mellitusu ve periton dializi gerektiren son evre böbrek hastalığı bulunan 59 yaşındaki erkek hasta, ciddi artelyel tıkayıcı hastalık nedeniyle sağ bacak alt kısmının amputasyonu için kliniğe yatırılmıştı. İyileşme sırasında kendi kendine glukoz takibine başlayan hasta, bir kaç gün son sol elinin dördünc parmağında ağrı ve morarmadan yakınmaya başladı. MUayenede glukoz testi için parmağını deldiği yerde çok sayıda küçük, sınırları belirli deri nekroz alanları gözlendi. İloprost infüzyonlarında tedaviye rağmen lezyonlar distal falanks nekrozuma ilerleme gösterdi. Üst ste parmak delme, diabetli ve periferik vasküler hastalığı bulunan kişilerde mikrosirkülatuvar deri perfüsyonunda ağır bozukluklara yol açabilir. Kapiler kan örneği elde edilen kısımların düzenli inspeksiyonu böyle bir durumu englleyebilir. Tenar eminensde glukoz kontrasyonu ölçümü, parmak ucunu delmekten daha emniyetli olabilir.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Kadınlarda Orta Düzeyde Alkol Tüketiminin Bilişsel Fonksiyon Üzerindeki Etkileri Aşırı alkol alınım bilişsel fonksiyon üzerindeki olumsuz etkileri iyi bilinmekedir, fakat orta düzeyde tüketimin etkisi belirsizdir. Arka Plan: Aşırı alkol alınım bilişsel fonksiyon üzerindeki olumsuz etkileri iyi bilinmekedir, fakat orta düzeyde tüketimin etkisi belirsizdir. Yöntemler: 1995 ile 2001 yılları arasında, Hemşire Sağlık Çalışmasında (Nurses’ health Study) yaşları 70-81 arasında olan 12,480 katılımcının bilişsel fonsiyonunu değerlendirdik. İki sene s ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Prostat Kanserinde Androjen Yoksunluk Tedavisi Sonrası Fraktür Riski Prostat kanserinde androjen yoksunluk tedavisinin kullanımı geçtiğimiz 15 sene içerisinde büyük ölçüde artmıştır. Arka Plan: Prostat kanserinde androjen yoksunluk tedavisinin kullanımı geçtiğimiz 15 sene içerisinde büyük ölçüde artmıştır. Bu tedavi kemik mineral yoğunluğunun kaybıyla ilişkilendirilir, fakat androjen yoksunluk tedavisi sonrası fraktür riski iyi çalışılmamıştır. Yöntemler: Biz, Tarama, Epidemiyoloji ve Son Bulgular (Surveillance, Epid ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İshal Sonrası Komaya Giren Bir Çocukta Ölümcül Avian İnfluenza A(H5N1) İshal Sonrası Komaya Giren Bir Çocukta Ölümcül Avian İnfluenza A(H5N1)
Güney Viyetnam’da 4 yaşında bir erkek çocuk ciddi ishal, ardından nöbet ve koma ve ölüm ile getirildi. Beyin omurilik sıvısında milimetreküpte1 beyaz hücre, normal glukoz ve protein yüksekliği (litre başına 0.81g) saptandı. Avian influenza tanısı virüsün beyin omurilik sıvısı, feçes, boğaz ve kan örneklerinden izolasyonuyla konuldu. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sağlıksız İçki Kullanımı Sağlıksız İçki Kullanımı 32 yaşında bir erkekte 3 aylık uyuma güçlüğü öyküsü vardır. Sorgulamada, hasta haftada üç dört kez 4-6 bardak şarap içtiğinden bahsediyor. Bu vaka nasıl ele alınmalı ve nasıl bir tedavi uygulanmalıdır? ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kolorektal Kanserde Sistemik Tedavi Kolorektal kanser Birleşik Devletler'de en sık üçüncü malign hastalık ve en sık ikinci kansere bağlı ölüm nedenidir; 2005 yılında 145290 yeni vaka ve 56290 ölüm beklenmektedir. Kolorektal kanser Birleşik Devletler'de en sık üçüncü malign hastalık ve en sık ikinci kansere bağlı ölüm nedenidir; 2005 yılında 145290 yeni vaka ve 56290 ölüm beklenmektedir.Dünyada kolorektal kanser en sık dördüncü malign hastalıktır ve her yıl 1023000 yeni vaka, 529000 ölüm beklenmektedir. Kolorektal kanserin sistemik tedavisi Journal ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bellek Disfonksiyonu Bellek foknsiyonu, nörodejeneratif hastalıklar, inme, tümör, kafa travması, hipoksi, kalp cerrahisi, malnutrisyon, dikkat eksikliği hastalığı, depresyon, anksiyete, ilaçların yan etkileri ve normal yaşlanma gibi çok sayıda patolojik olaya duyarlıdır. Bellek foknsiyonu, nörodejeneratif hastalıklar, inme, tümör, kafa travması, hipoksi, kalp cerrahisi, malnutrisyon, dikkat eksikliği hastalığı, depresyon, anksiyete, ilaçların yan etkileri ve normal yaşlanma gibi çok sayıda patolojik olaya duyarlıdır.Nörolog, psikiyatrist,dahiliyeci ve cerrah gibi farklı disiplinden doktorlar da bellek boz ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız