Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 249  Subat 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Sol ampiyem gelişti ve iki hafta sonra hasta septik şoktan kaybedildi.

Yanlış Yerleştirilen Sengtaken-Blakemore Tüpü

16 yıldan daha uzun süreli kronik B hepatiti infeksyonuna bağlı olarak siroz öyküsü olan 86 yaşındaki kadın hastada, tamponad için beş kez Sengstaken-Blakemore türü yerleştirilmesini gerektiren özofgus varis kanaması olmuştu. Tüp yerleştirilmiş ve hemen ardından skleroterpi uygulanmıştı. Hasta acil birime yeni bir hmatemez epizoduyla başvurunca yine Sengstaken-Blakemore tüpü yerleştirildi. Hastada hemen sonra göğsün sol tarafında ağrı gelişti; göğüs röntgeninde yanlış yerleşmiş bir gastrik balon görüldü (Panel A). Bilgisayarlı göğüs tomografisinde tüpün özofagus duvarına penetre olduğu (Panel B) gastrik balonun da sol plevra kavitesinde görüldüğü kaydedildi. Acil cerrahi onarım önerildi, fakar hasta ve ailesi tarafından reddedildi. Sol ampiyem gelişti ve iki hafta sonra hasta septik şoktan kaybedildi. Sengstaken-Blakemore tübünün implantasyonuna bağlı komplikasyonlar, genellikle gastik balonun mide dışında şişirilmesiyle ilişilidir.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Aşırı Preterm Doğum Sonrası Altıncı Yaşta Nörolojik ve Gelişimsel Özürlülük 26. gebelik haftasında erken gerçekleşen doğum, bebekte ilk iki yılda oldukça yüksek bir nörolojik ve gelişim geriliği prevalansına neden olur. Arka Plan: 26. gebelik haftasında erken gerçekleşen doğum, bebekte ilk iki yılda oldukça yüksek bir nörolojik ve gelişim geriliği prevalansına neden olur. Yöntemler: 1995’te İngiltere ve İrlanda’da 25 haftalık veya daha erken doğan ve okul çağına gelmiş çocuklarla çalıştık. Her çocuk 30 aylıkken değerlendirilmişti. Çocuklara ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Batı Avrupa’da HIV Epidemisinin Değişen Yüzü: Halk Sağlığı Politikaları Açısından Taşıdığı Anlamlar Bu derlemede, HIV/AIDS tarama verilerini ve yayınlanmış ya da yayınlanmamış olan raporları kullanarak batı Avrupa toplumlarında hastalıktan etkilenen nüfüsta HIV bulaşma dinamiklerinde izlenen değişiklikleri açıklamaktayız. Bu derlemede, HIV/AIDS tarama verilerini ve yayınlanmış ya da yayınlanmamış olan raporları kullanarak batı Avrupa toplumlarında hastalıktan etkilenen nüfüsta HIV bulaşma dinamiklerinde izlenen değişiklikleri açıklamaktayız. Yüksek düzeye etkili antiretroviral tedavinin uygulanmaya başlanmasından bu yana HIV ile ilişkili morbidite ve morta ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

HBeAg-Pozitif Kronik Hebatit-B için Tek Başına Pegile İnterferon Alfa-2b veya Laminvudinle Konbinasyonlu Kullanımı: Randomize Bir Çalışma HBeAg-pozitif klinik hepatit-B tedavisi hastaların çoğunda etkili değildir. İmmünmodulatuvar pegile interferon alfa-2b ve antiviral lamivudin kombinasyonu uzamış cevap hızını iyileştirir. HBeAg-pozitif klinik hepatit-B tedavisi hastaların çoğunda etkili değildir. İmmünmodulatuvar pegile interferon alfa-2b ve antiviral lamivudin kombinasyonu uzamış cevap hızını iyileştirir. Yöntemler: HBeAg –pozitif kronik hepatit-B’li 307 hasta 52 hafta için kombinasyon tedavi grubuna (100 ug/hafta pegile interferon alfa-2b ve ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Alışılmadık Bir Şekilde Geçikmiş Alışılmadık Bir Şekilde Geçikmiş 18 yaşında bir erkekte nefes darlığı, belirgin prodüktif bir öksürük ve iki haftalık plöritik göğüs ağrısı şikayetleri vardı. hasta ayrıca gece terlemeleri, ateş ve halsizlik bildirdi, fakat hemotizi, kilo kaybı, yakın zamanda seyahat veya yeni çevresel maruza kalmalar söz konusu değildi. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Rektal Kanser İçin Kemoradyoterapi-Ne Zaman, Neden ve Nasıl? Buna göre, lokal nüksün önlenmesi, rektal-kanser tedavisinin ana hedeflerinden birisidir. Her ne kadar kolan kanseri ile rektal kanserin pek çok ortak özelliği olsada, klinisyenler, birbirinden farklı bu iki hastalığın klinik davranış ve tedavisindeki önemli ayrımların farkında olmalıdırlar. Bunlar arasında önemli yer tutan bir tanesi, kolan kanserin aksine rektal kanserin lokal olarak nüks etme eğiliminin olmasıdır. Rektal ka ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Tüberküloz Menenjit Thwaites ve ark.'nın Journal'ın bu sayısındaki yazısında (sayfa 1741-1751) çok iyi anlatıldığı gibi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tüberküloz menenjit yeterli kemoterapi olmasına rağmen hala bir teklikedir.
Thwaites ve ark.'nın Journal'ın bu sayısındaki yazısında (sayfa 1741-1751) çok iyi anlatıldığı gibi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tüberküloz menenjit yeterli kemoterapi olmasına rağmen hala bir teklikedir. Sahara'nın güneyinde kalan Afrika'da insan immün yetmezlik virüsü ve AIDS nedeniyle tüberküloz şimdilerde en sık görülen bakt ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Serebral Arteriyovenöz Malformasyonlarında Radyocerrahi Sonrası Kanama Riski Anjiyografide, stereotaktik radyocerrahiden sonraki birkaç yıllık bir latans periyodu sonunda çoğu serebral arteriyovenöz malformasyonun ortadan kalktığı görülmektedir. Arka Plan: Anjiyografide, stereotaktik radyocerrahiden sonraki birkaç yıllık bir latans periyodu sonunda çoğu serebral arteriyovenöz malformasyonun ortadan kalktığı görülmektedir. Ancak, bu işlemin kanama riski üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılmış değildir. Yöntemler: Malformasyonlu ve gama bıçakla radyocerrahi geçirmiş 500 hastanın r ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız