Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 253  Haziran 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Acil personeli çocuğu entübe etmiş ve entübasyonda herhangi bir yabancı cisim görüşmemiş. Acil servise gelindiğinde çocuk ölmüştü.

İnhale Edilen Bir Yabancı Cisme Bağlı Asfiksi

Babasının kullandığı motorsikletin arkasında oturan 3 yaşındaki bir erkek çocuk, küçük plastik bir topla oynuyormuş. Baba, keskin bir hırıltı sesi duymuş ve oğlunun bilincini kaybettiğini görünce motosikleti yol kenarına çekmiş. Oğlunun oyuncak topu aspire ettiğinden şüphelenmiş ve çocuğun sırtına vurarak topu çıkarmaya çalışmış. Acil personeli çocuğu entübe etmiş ve entübasyonda herhangi bir cisim görülmemiş. Acil servise gelindiğinde çocuk ölmüştü. Postmortem muayenede, çekilen baş ve boyun filminde, orofarinkste yerleşmiş sferik bir yabancı cisim (ok uçları) ve yabancı cisimin altından geçerek trakeaya yerleşmiş bir endotrakeal tüp (oklar) görüldü. Orofarinks içinde, 2.5 cm çapında bir oyuncak futbol topu (sağ üstteki resim) vardı.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Shiga Toksini Üreten Escherichia coli ve Hemolitik Üremik Sendrom Diyare ile ilişkili çoğu hemolitik üremik sendrom (HUS) vakasına Shiga toksini üreten bakteriler yol açmaktadır; patofizyoloji, trompotik trombositopenik purpurodan farklıdır.
Diyare ile ilişkili çoğu hemolitik üremik sendrom (HUS) vakasına Shiga toksini üreten bakteriler yol açmaktadır; patofizyoloji, trompotik trombositopenik purpurodan farklıdır. Shiga toksini üreten Escherichia coli (STEC) suşları arasında, 0157:H7, tüm dünyada HUS ile en güçlü ilişkiye sahip suştur. Yaygın olarak şüphelenilen sığır kıyması ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Abdominal Aort Anevrizması Gelişmiş ülkelerde 65-85 yaş arası erkek ölümlerinin %1.3’ünden abdominal aort anevrizmaları sorumludur. Gelişmiş ülkelerde 65-85 yaş arası erkek ölümlerinin %1.3’ünden abdominal aort anevrizmaları sorumludur. Bu anevrizmalar tipik olarak, ciddi sorun yaratan rüptür olayına kadar sessiz kaldılar. Büyük veya semptomatik anevrizmaların açık cerrahi veya andovasküler onarımla onarılması önerilirken, küçük abdominal aort anevrizmalarında o ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Metabolik Sendrom Metabolik sendrom, ebozite prevelansının artışından kaynaklanan yaygın bir metobolik bozukluktur. Metabolik sendrom, ebozite prevelansının artışından kaynaklanan yaygın bir metobolik bozukluktur. Hastalık çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır; ancak yakın gelecekte dünya çapında yeni tanım(lar) getirilecektir. Hastalığın fizyopatolojisi büyük ölçüde belli yağ asitlerinin dolaşıma aşırı biçimde verilmesi ile ortaya çıkan insülin direncin ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnatçi Alt Bel Ağrısı Bu hasta nasıl değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. 49 yaşında, bakım işçisi olarak çalışan, depresyon ve minör alt bel ağrısı öyküsü olan hasta, son 4 aydan beri devam eden alt bel ağrısı nedeniyle görüldü. Hasarın kötüleşmesinden korktuğu için çalışmıyordu. Ağrı başladıktan 2 hafta sonra yapılan manyetik rezonans görüntülemede (MRI) lomber bölgede sadece hafif dejeneratif bulgular olduğu ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Stiff-Person Sendromunda Bir Adım İleri Stiff-person (sertleşmiş insan) sendromu (SPS; aynı zamanda stiff-man (serleşmiş adam) sendromu da denir) ilk olarak 1956'da Moersch ve Woltman tarafından tanımlanmıştır. Stiff-person (sertleşmiş insan) sendromu (SPS; aynı zamanda stiff-man (serleşmiş adam) sendromu da denir) ilk olarak 1956'da Moersch ve Woltman tarafından tanımlanmıştır. Çalışma grubundaki ilk hasta, 1924'te Mayo Klinik'e aralıklı ve orta derecede ağrılı kas spazmları ile seyreden rijidite' biçimindeki kas şikayetleri ile başvuran Lowalı ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hipertansiyon-Harekete Geçme Zamanı Geçen birkaç on sene boyunca, hipertansiyonun popülasyonun giderek daha büyük bir bölümünü etkilemesi sonucunda, hipertansiyon tedavi kılavuzlarında bu rahatsızlığa yeni tanımlar getirilmiştir. Geçen birkaç on sene boyunca, hipertansiyonun popülasyonun giderek daha büyük bir bölümünü etkilemesi sonucunda, hipertansiyon tedavi kılavuzlarında bu rahatsızlığa yeni tanımlar getirilmiştir.Günümüzde, pek çok erişkin popülasyonunun dörtte bir ile beşte bir arasında kalan bir bölümü mevcut hipertansiyon tanımlarını karşılar. Klavuzlar, ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız