Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 252  Mayıs 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Fiik muayenede, sıvı dalgalı karın distansiyonu, palpe edilebilen bir pelvik kitle ve göbek deliğinden dışa çıkıntı yapan vir tümör belirlendi.

Hemşire Mary Jseph Nodülü

12 yaşında bir kız çocuğu, bir aydır devam eden iştah azalması, kusma ve kilo kaybı öyküsüyle başvurdu. Hastada ateş yada gece terlemesi yoktu. Fizik muayenede, sıvı dalgalı karın distansiyonu, palpe edilebilen bir pelvik kitle ve göbek deliğinden dışa çıkıntı yapan bir tümör belirlendi (Panel A). Bilgisayarlı tomografi görüntüsünde, muhtemelen overlerden köken alan büyük bir pelvik kitle, omental ve hepatik metastazlar, asit ve göbek deliğinden çıkan bir kitle saptandı (Panel B). Biyopsi örneğinin patolojik değerlendirmesi, desmoplastik, küçük yuvarlak hücreli bir tümör sonucunu verdi. Hastaya etopozid ve ifosfamid ile dönüşümlü olarak vinkristin, doksorubisin ve siklofosfamid verildi. İki tedavi küründen sonra primer tümörde ve metastatik lezyonlarda değişiklik gözlenmedi, fakat asit miktarında azalma oldu. Tanıdan sekiz ay sonra, hastada klnik olarak iyi durumda stabil hastalık vardı.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Parkinson Hastalığı ve Motor Dalgalanmaları Olan Hastalıklarda Levodopa Tedavisine Rasagilin Eklenmesi (LARGO, Ek Tedavi Olarak Günde Bir Kez Verilen Rasagilinin Sürekli Etkisi Çalışması): Bir Randomize, Çift Kör Paralel Grup Çalışması Bir Randomize, Çift Kör, Paralel Grup Çalişması Arka Plan: Rasagilin, selektif, geri dönüşsüz monoamin oksidaz B (MAO-B) baskılayıcı etkisi olan ve Parkinson hastalığında erken evrede monoterapi olarak etkili yeni bir ilaçtır. Bu çalışmada, parkinson hastalığı olan, levodopa tedavisi altında motor dalgalanmaları mevcut hastalarda rasagilinin etkinliği ve güvenilirliği araştırılmıştır. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Süpriz Süpriz Üstüne Önceden sağlıklı olan 22 yaşında bir erkek, acil servise üç günlük karın ağrısı şikayeti ile geldi. Önceden sağlıklı olan 22 yaşında bir erkek, acil servise üç günlük karın ağrısı şikayeti ile geldi. Ağrı ilk başta hafif kramp tarzında olup bizmut salisilatla düzelmişken, hastaneye geldiği sabah şiddetli, midepigastrik ağrı ve ishal atağı geçirmiş. Bulantısı olduğunu ve son bir kaç gündğr hiç bir şy yiyemediğini ifade etti. Kusma, diz ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gelişmekte Olan Ülkelerde Hastane Kaynaklı Yeni Doğan Enfeksiyonları. Gelişmekte olan ülkelerde hastanede doğan bebekler; kötü intrapartum ve postnatal enfeksiyon kontrolü uygulamaları nedeniyle yüksek yeni doğan enfeksiyonu riski altındadırlar. Gelişmekte olan ülkelerde hastanede doğan bebekler; Kötü intrapartum ve postnatal enfeksiyon kontrolü uygulamaları nedeniyle yüksek yeni doğan enfeksiyonu risk altındadırlar. Gelişmekte olan ülkelerde hastanede doğan bebeklerdeki yeni doğan enfeksiyonu oranları, patojen türleri, antimikrobiyal drenç enfeksiyon konturolüne yönelik girişiml ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Akne Altı aylık akne öyküsü bulunan 17 yaşında bir erkek hasta, ilk değerlendirme ve tedavi amacıyla başvurdu.
Altı aylık akne öyküsü bulunan 17 yaşında bir erkek hasta, ilk değerlendirme ve tedavi amacıyla başvurdu. Fizik muayenede kol ve gövdenin üst kısmında kapalı ve açık komedonlar ve çok sayıda eritematöz papül ve püstüller (50 veya daha fazla) görüldü. Bu hasta nasıl tedavi edilmelidir? ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnme Sonrası Rehabilitasyon 66 yaşında bir erkekte aniden konuşamama, emirlere uyamama veya sağ kol ve bacağını hareket ettirememe durumu gelişti. 66 yaşında bir erkekte aniden konuşamama, emirlere uyamama veya sağ kol ve bacağını hareket ettirememe durumu gelişti. 90 dakika içinde doku plazminojen aktivatörü uygulandı. 4 gün sonunda ancak zorlukla evet veya hayır diyebiliyordu. Yürüyemiyordu, sağ kolunu kullanamıyordu ve kendi bakımını sağlamak için maksimum desteğe ihtiyacı vardı. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız