Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 251  Nisan 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
42 yaşındaki bir kadın, karaciğer biyopsisinden 48 saat sonra sağ subkondriumda gelişen hedef tahtası şeklinde bir döküntüyle başvurdu.

Hedef Tahtası Şeklindeki Döküntü

42 yaşındaki bir kadın, karaciğer biyopsisinden 48 saat sonra sağ subkondriumda gelişen hedef tahtası şeklinde bir döküntüyle başvurdu. Lokal anestezi etil klorür spreyi ile gerçekleştirilmişti. Etil klorüre karşı gecikmiş alerjik reaksiyonlar enderdi; bu vakada da Lyme hastalığında gözlenen eritema migranstan ayırt edilmeyen bir lezyon ortaya çıkmıştır. Etil klorürün neden olduğu soğuk ısırması lezyonlarına ek olarak hekimler, alerjik reaksiyonları göz önünde bulundurmalı ve yeniden maruz kalım ile tıp ve kozmetik aerosollerde bulunan diper propelanlara olası çapraz reaktivite riskini değerlendirebilmelidir.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Preeklamsi Preeklamsi, maternal mortalite (gelişmiş ülkelerde %15-20)ve morbiditenin (akut ve uzun dönem),perinatal ölümün, preterm doğumun ve intrauterin büyüme geriliğinin önemli bir nedenidir. Preeklamsi, maternal mortalite (gelişmiş ülkelerde %15-20)ve morbiditenin (akut ve uzun dönem),perinatal ölümün, preterm doğumun ve intrauterin büyüme geriliğinin önemli bir nedenidir. Anahtar bulgular, immün maladaptasyona bağlı anjiyojenik büyüme faktör konsantrasyonlarında düşüş ve maternal dolaşımda plasental debris artış sonucu ortay ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Ani Duygusal Strese Bağlı Miyokadrıyal Sersemlemenin (stunning) Nörohumoral Özellikleri Ani duygusal stresten sonra sol ventrikül fonsiyon bozukluğu gösteren 19 hastayı değerlendirdik.
Arka Plan: Duygusal Stresin presipite ettiği geri dönüşlü sol ventrikül fonsiyon bozukluğu olguları bildirilmiştir, ancak mekanizması hala bilinmemektedir. Yöntemler: Ani duygusal stresten sonra sol ventrikür fonsiyon bozukluğu gösteren 19 hastayı değerlendirdik. Bütün hastalara koroner anjiografi yapıldı; beşine endomiyokardiyal biyop ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

N-Terminal Pro-B Tip Natriüretik Petid ve Stabil Koroner Kalp Hastalığında Uzun Dönem Mortalite Pro-beyin (B-tipi) natriüretik petit inaktif N terminalinin seviyesi. Pro-beyin (B-tipi) natriüretik petit inaktif N terminalinin seviyesi, akut koroner sendrom hastalarında mortalitenin önemli bir belirleyicisidir ve kronik koroner kalp hasatalığında önemli bir prognostik marker olabilir. N-terminal pro-BNP (NT-pro-BNP) seviyesi ile geniş bir stabil koroner kalp hastalığı kohortundaki uzun dönem mortalite ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Stabil Koroner Hastalığı Bulunan Hastalarda Atorvastatin ile Yoğun Lipid Düşürücü Tedavi Önceki çalışmalar,düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol seviyelerinin gününmüzde önerilen seviyelerin altına düşürülmesinin,akut koroner sendromları olan hastalarda yaralı olduğunu ortaya koymuştur. Arka Plan: Önceki çalışmalar,düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol seviyelerinin gününmüzde önerilen seviyelerin altına düşürülmesinin,akut koroner sendromları olan hastalarda yaralı olduğunu ortaya koymuştur.Bu çalışmada, stabil koroner kalp hastalığı (KKH) bulunan hastalarda LDL kolesterol seviyelerinin 100 mg/dl’nin (2.6 ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Derin Ven Trombozu Derin ven trombozu ve onun sekeli olan pulmoner embolizm ve posttrombotik sendrom en sık görülen hastalıklardandır Derin ven trombozu ve onun sekeli olan pulmoner embolizm ve posttrombotik sendrom en sık görülen hastalıklardandır. Bir trombus ya spontan oluşur ya da cerrahi, travma veya uzun süreli yatak istirahatı klinik durumlara bağlı gelişir. Bu durumlarda, dük doz antikoagulasyon ile profilaksi etkilidir. Derin ven trombozunun tanısı ultrason ve ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız