Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 247  Aralık 2004 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Çocukluk obezitesinin prevalans ve magnitüdünde büyük bir artış gözlenmektedir.

Çocuk ve Ergenlerde Obezite ve Metabolik Sendrom

Biz bir büyük, mültietnik, çok ırklı çocuk ve ergen kohortunda değişik obezite derecelerinin metabolik sendrom prevalansı üzerindeki etkisini ve bunun insülin rezistansıyla ve C-reaktif protein ve adiponektin seviyeleriyle olan ilişkisini inceledik.

Ram Weiss,James Dziura,Tania S.Burgert

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Beyninizi Geliştirmenin Yolları Zekayı daha iyi ve pratik kullanmak için hayal gücünün kullanılması öneriliyor. İnsan beyninin hayal ederken daha aktif çalıştığı bildirildi. Uzmanlar, amaca yönelik bir düşüncenin ilk önce beyinde tasarlanması gerektiğini tavsiye ederken, insan beyni üzerinde yapılan çalışmalarda beynin daha iyi kullanılması için pratik yöntemlerin uygulanması ve hayal gücünün beynin daha aktif çalışmasını sağlayacağı kaydedild ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Turner Sendromu İkinci seks kromozomunun tamamen veya kısmen eksikliğiyle karakterize Turner sendromu sadece kadınlarda görülür ve konjenital lemfödem, kısa boy ve gonad disgenezisinin bir arada olduğu bir tabloya neden olur. Turner sendromu sağlıklı doğan her 2500 ile 3000 arası kız çocuğundan birinde görülür. Yaklaşık yarısında monozomi X (45,X) ve yüzde 5 ile 10’unda da bir X’in uzun kolunda (46,X,i[Xq]) duplikasyon (izokromozom) mevcuttur. Geri kalanların büyük kısmında 45,X için mozaisizm ile birlikte bir veya daha fazla ek hücre dizile ...
Virginla P.Saybert,Elizabeth McCauley

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Orak Hücre Hastal›¤› Orak hücreli aneminin küresel boyutu göz önüne alındığında, bütün aile hekimlerinin, hematologların, intörnlerin ve çocuk doktorlarının orak hücreli aneminin çok farklı klinik prezentasyonlarına ve tedavisine aşina olmaları gerekir. Bunun yanında, eritrosit ve eritrosit dışı olaylar hakkında hızla yeni bilgilerin elde edildiği orak hücre patofizyolojisinin altında yatan mekanizmayı kavramak, çeşitli belirtileri olan bu moleküler hastalığın ne derece kompleks olduğunu anlamak için hayati önem taşır. Bu yazıda, geçtiğimiz on yıllardan itibaren, tedavide hidroksi ...
Marie J. Stuart, Ronald L Nagel

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hipertansif Retinopati Hipertansif retinopati, kan basıncı yüksek kişilerde retinal vasküler bulgu spektrumu ile karakterizedir. Oftalmoskopla hipertansif retinopatinin tespiti, hipertansiyonlu hastalarda standart değerlendirmenin bir parçası olarak kabul edilegelmi ştir. Bu klinik uygulama, retinopatiyi hipertansiyonda hedef organ hasarının çeşitli belirteçlerinden biri olarak kabul eden Ulusal Yüksek Kan Basıncının Engellenmesi, Belirlenmesi, Değerlendir ...
Tien Y. Wong, Paul Mitchell

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Baryum Sülfat Aspirasyonu Asemptomatik olan 70 yaşındaki erkek, gastrik kanser taraması nedeniyle baryum yutmuştu. Muayene sırasında hasta, akci- ğerlere yüksek dansiteli baryumlu kontrast madde (% 200 ağrlık/hacim) aspire etmiş. Bir saat sonra ateş ortaya çıktığı için doktorlar oral olarak 600 mg faropenem vermişler.Göğüs röntgenlerinde her iki alt lobda, orta lob ve lingulada masif baryum birikimi gözlenmiş.48 saat sonra dispne gelişip hipoksemisi ağı›rlaşan (oda havası solurken PaO2 57.2 mm Hg, PaCO2 32.1 mmHg) hasta, hastanemize sevk edildi.Hast ...
Kyoichi Kaira, Atsushi Takise ,Tomoki Goto, Takeo Horie

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kancalı Kurt Enfeksiyonu Helmint nematod parazitleri olan Necator americanus ve Ancylostoma duodenale ile enfeksiyon insanlarda kancalı kurt enfeksiyonuna yol açar ve kontamine toprakla temas yoluyla bulaşır. Tropikal ve subtropikal yoksul k›rsal alanlarda tahmini 740 milyon vaka ile birlikte, en yayg›n kronik enfeksiyonlardan biridir. Kancalı kurt enfeksiyonu büyük ölçüde dünyanın en yoksul insanlarında görüldüğü için, modern tarihte benzersiz bir konuma sahiptir. Söz gelimi, 1949 öncesi Çin’in, “Asya’nın ...
Peter J.Hotez ,Simon Brooker,Jeferry M.Bethony,Maria Elena Bottazzi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

37 Yaşında Kol ve Bacaklarda Parestezleri Olan Kadın Hasta 37 yaşında bir kadın kol ve bacaklarındaki uyuşukluk nedeniyle klinikte görüldü. Hasta, dört ay önce, son defa bisiklet sürdükten üç hafta sonra parmak uçlarında kar›ncalanma ve uyuşma hissetmiş, güçsüzlük hissetmemiş. Bunun üzerine aile hekimine başvurmuşfl. Ateşi 37.2°C ve kan basıncı 115/85 mmHg imiş. Boyu 1.75 m ve kilosu 69.1 kg imiş. Oskültasyonda akciğerleri temiz ve kalp sesleri normalmiş. D ...
Peter W. Marks,Lawrance R. Zukerberg

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

34 Yaşında, Frontal Lob Beyin Lezyonu ve Nöbeti Olan Bir Erkek Hasta 34 yaşında bir erkek hasta, nöbet ve beynin frontal lobunda bir lezyonla hastaneye yatırıldı. Hastada obstrüktif uyku apnesi nedeniyle her gece sürekli pozitif havayolu basınç (CPAP; continuous-positive-airwaypressure) makinesine bağlanma öyküsü vardı. Başvuru sabahı, bir arkadaşı hastayı yerde yatarken ve CPAP maskesiyle bulmuş. Maske çıkarıldığında, ağzından tükürükler saçtığı ve kol ve bacaklarında jerk tarzı hareketler ...
Emad N,Eskandar,Jay S. Loeffler,Alison M.O'neill

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız