Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 130  Ekim 2004 

Makale Özetleri için Tıklayın.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Beau Çizgileri 62yaşındaki bir kadın, altı aylık bir periyodda, metastatik meme kanseri nüksü nedeniyle altı kür halinde docetaxel tedavisi görmüştü.Bu fotoğrafın çekilmesinden dört hafta önce tedavisi sonlanmıştı. Bütün el parmaklarında birbirinden eşit uzaklıkta, altı yatay çizgi göze çarpıyordu. Beau çizgileri, proksimal tırnak matriksinde geçici olarak hücre bölünmesinin durmasından kaynaklanan tırnak plağı çöküntüleridir.Bu durum, tırnaktaki lokal bir hastalığa ya da bir hastalık ya da ilaç kullanımından kaynaklanan sistemik bir olaya bağlı ol ...
Neil J. Mortimer,Jamie Mills

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Fibromüküler Displazi Fibromüsküler displazi en çok renal ve internal karotis arterleri tutsa da neredeyse her arter yatağını etkileyen nonaterosklerotik noninflamatuvar vasküler bir hastalıktıır. Hastalık ilk kez Leadbetter ve Burkland tarafından 1938 yılında tarif edilmiş olsa da,iki dekad sonra McCormack ve arkadaşlarınca yayınlanan dört “fibromüsküler hiperplazi” vakası bu antitenin ilk gerçek patolojik tanımlaması ydı.[14] Klinik prezentasyon, tutulan arteriyel segmente, stenozun derecesine ve fibromüsküler ...
David P.Slovut,Jeffrey W. Olin

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Çekingenlik ve Sıkılganlıkta Ebeveyn Davranışları Önemli Rol Oynuyor Her 100 çocuktan 10'u aşırı çekingenlik sorunuyla karşı karşıya. Aşırı derecede çekingenlik ve utangaçlığın, psikolojik bozukluğun bir göstergesi olduğu belirlendi. Sağlık uzmanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda çekingenlik, utangaçlık ve sıkılganlık genellikle yapı, aile ve çevreden kaynaklanıyor. Bu konuda anne ve babanın rolü de büyük. Silik anne-baba modeli, otoriter ebeveynler, aşırı ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yüksek Kardiyovasküler Risk Altındaki Hipertansif Hastaların Valsartan veya Amlodipin Esaslı Rejimlerde Tedavi Sonuçları:Randomize VALUE Çalışması Uzun Süreli Kullanılan Valsartanın Antihipertansif Etkinliğinin Değerlendirilmesi (VALUE; Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation) çalışması, eşit kan basıncı kontrolü sağlandığı durumda, yüksek kardiyovasküler risk altındaki hipertansif hastalarda, amlodipin ile kar- şılaştırıldığında, valsartanın kardiyak morbidite ve mortaliteyi daha fazla düşürebileceği yönündeki varsayımı değerlendirmek üzere tasarlanmış ...
Stevo Julius,Sverre E.

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Jeneralize Anksiyete Bozukluğu Rutin bir vizit sırasında, kendini ya- şamı boyunca “endişeli” olarak tanı mlayan ve ailesinde depresyon öyküsü bulunan 59 yaşında bir kadın hasta, rahatsız uyku, kas gerginliği ve halsizlik bildiriyor. Son zamanlarda, hastanın anksiyetesi çocukları, işi ve sağlığı üzerinde yoğunlaşmıştır; bu durum, hastanın aile ve iş yaşflamı üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır. Bu hastaya nasıl bir tedavi uygulanmalıdır? ...
Gregory Fricchione

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Ergen Kızlarda Vücut Tipi ve Meme Kanseri Olma Riski Ergenlik döneminde uzun ve ince yapılı olan genç kızların meme kanserine yakalanma riskinin diğer kızlara oranla daha yüksek olduğu ortaya çıktı. NEW England Journal of Medicine Dergisi’nde yer alan habere göre Danimarkalı araştırmacılar, 117 bin kadın üzerinde test yaptı. Test sonuçlarına göre ergenlik dönemindeki boy uzunluğu, meme kanserinde etkili oluyor. Araştırma, kadınların meme kanserine yakalanma risklerinin en çok ergenlik dönemlerinde belirlendiğini ve bu dönem ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Diyastolik Kalp Yetmezliği Hipertansiyon öyküsü bulunan 78 yaşında bir kadın, konjestif kalp yetmezliğiyle hastaneye yatmıştır. Yapılan fizik muayenede, kan basıncının 180/ 90 mm Hg olduğu, juguler venöz basıncın arttığı, periferik ödem bulunduğu ve pulmoner rallerin duyulduğu belirlenmiştir. Akciğer grafisinde pulmoner ödem ve hafif kardiyomegali görülmektedir. Çekilen ekokardiyogramda sol ventrikül duvar kalınlığığnın arttığı, sol ventrikül kavitesinin ...
Gerard P. Aurigemma

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bağırsak Kanserine Karşı,Protein Kaynaklı İlaç Geliştiriliyor Alman bilim adamlarının, farelerde bağırsak kanserini yok eden bir protein geliştirdiği bildirildi. Berliner Kurier gazetesi, Kiel Üniversitesi'nde görevli Prof. Stefan Rose-John ve Prof. Markus Neurath'un, fareler üzerindeki deneylerde bağırsak kanserini yok eden yeni bir protein geliştirdiklerini yazdı. Üniversitenin bir yetkilisi, ''Hayvanlar üzerindeki deneylerde söz konusu proteinin, kansere neden olan İnterleukin-6'nın (IL-6) sin ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Akut Bakteriyel Sinüzit 43 yaşında erkek hasta iki haftadan beri devam eden nazal konjesyon, postnazal akıntı ve yorgunluktan şikayetçi. Reçetesiz nazal dekonjestan ve asetaminofen kullanmış ancak fayda görmemiş. Son birkaç gündür, yüz ağrısı ve basınç hissi gelişmiş ve dekonjestanla geçmemiş.Bunun yanında, nazal akıntısı renksizken sarıya dönmüş. Hasta nasıl tedavi edilmeli? ...
Jay F.Piccirollo

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hızlı SARS Teşhisi Sağlayan Teknik Geliştirildi Singapurlu araştırmacıların,ölümcül Akut Solunum Yetersizliği Sendromu (SARS) hastalığına yol açan virüsü 15 dakikada tespit edebilecek yeni bir tahlil cihazı geliştirdiği bildirildi. Singapurlu araştırmacıların,ölümcül Akut Solunum Yetersizliği Sendromu (SARS) hastalığına yol açan virüsü 15 dakikada tespit edebilecek yeni bir tahlil cihazı geliştirdiği bildirildi. Bazı vakalarda iki dakikada sonuç verdiği belirtilen cihazın, evlerde uygulanabilen hamilelik testleriyle benzerliği bulunduğu belirtilerek, küçük b ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Atkins ve Di¤er Düşük– Karbonhidrat Diyetleri: Kandırma mı,Yoksa Kİlo Kaybı İçin Etkili Bir Araç mı? 40 yıldır Atkins diyet kitaplar› 45 milyonun üzerinde satmış olup, bu diyet ve eşlik eden Atkins gıda ürünleri obezite epidemiğinde popülerdir. Yağlı yemeklerin, tereyağının ve diğer yüksek- yağlı süt ürünlerinin tüketimine rağmen, karbonhidrat alımını sadece günde 30 gr.’ın altında olacak şekilde sınırlandırarak, diyetin kilo kaybı oluşturmada etkili olduğu iddia edilmektedir. Dü- şük-karbonhidrat diyetlerine geçici moda diyetleri gözüyle bakılmıştır, fakat yakın zam ...
Arne Astrup,Thomas

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sadakatsizlikten Genlerimiz Sorumlu! Aldatma, saldırganlık gibi davranışlarımızın sorumlusu genlerimiz mi? Bilim adamları bu konuyu enine boyuna inceliyor Davranışlarımızı genlerimiz mi belirliyor yoksa çevre ve yetişme tarzımız mı daha etkili? Bilim adamları bu konuya kafa yoruyor ve araştırmalarda bulunuyor. Focus Dergisi de bu konuya sayfalarında yer vermiş. Aldatma, saldırganlık gibi davranışların nedeni genlerimiz mi sorusundan yola çıkılarak günümüze kadar pek çok araştırma y ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Deodorantlar, Meme Kanseri Nedeni Olabilir mi? İngiltere Reading Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, deodorantların meme kanserlerine yol açabileceği gerçeğini ortaya çıkardı. Journal of Applied Toxicology adlı tıp dergisinde yer alan araştırmanın, bilim dünyasında yeni tartışmalara yol açacağı belirtiliyor. Araştırmacıların 20 meme tümörünü inceledikleri, 18'inde parabens olarak bilinen sentetik kimyasalın bulunduğunu tespit ettiği öne sürüldü. Bilim adamları, ilk kez parabens adlı kimyasalın tümörler ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Pankreasın Kistik Neoplazmaları Çok farklı dallardan doktorlar pankreasın kistik lezyonlarına yaklaşım konusunda her zaman sorulara muhatap olabilmektedir. Pankreas görüntülemesi yöntemlerindeki son gelişmeler sayesinde, asemptomatik olduğu kadar sarılık, pankreatit, veya karın ağrısıyla gelen hastalarda da gittikçe daha çok kistik lezyon tespit edilebilmektedir. Burada pankreasın kistik lezyonları hakkındaki bilgilerimizi ve yaklaşımımızı gözden geçireceğiz. ...
William R. Brugge,Gregory Y. Lauwers

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Deprasyonun Binbir Yüzü Yoğun araştırmalara rağmen gerekçeleri henüz tam olarak bilinmeyen 'Depresyon'un belirtileri sadece bitkinlik, sebepsiz üzgünlük veya ağlama krizleri değil. Sağlıklı görünen, sosyal yönleri gelişmiş insanlara da depresyon teşhisi konabiliyor. Bunun belirtisi ise aşırı enerjik olma. Almanya'da tedavi görmesi gereken depresyon hastalarının sayısı 4 milyona yaklaşıyor. Özellikle 15 ila 44 yaş grubunda çok sayıda vakaya rastlanıyor. Çeşitli aktiviteler ile depresyonu kontrol altına almak ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gebelikte Üreteral Obsrüksiyon 19 yaşında, ilk çocuğuna hamile bir kadın, 22. gestasyon haftasında ateş ve yan ağrısıyla başvurmuştu. Piyelonefrit saptanmış ve renal ultrasonografi uygulanmıştı. Skenlerde sağ böbrekte maksimum 23 mm’lik kaliks dilatasyonu vardı. Bu, 22 haftalık gestasyonda beklenenden daha fazla olduğu için, tek bir kısa intravenöz piyelogram yapıldı. Radyografta renal pelvisten 4 cm uzaklıkta; fetüsün başı hizasında (ters gelme pozisyonundaydı -oklar-) sağ üreter obstrüksiyonu görüldü. Böbrek taşına dair ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız