Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 129  Eylül 2004 

Makale Özetleri için Tıklayın.
İnsan immün yetersizlik virüsü tip 1’in (HIV-1) geçişini önleme ve halihazırda enfekte olanlarla ilgilenme her hangi bir kapsamlı programın temel hizmetlerindendir ve her birinin karşılıklı faydalı etkisini artırmak uluslar arası bir hedeftir.

Antiretroviral Ajanlar–Bebekleri HIV’den ve Annelerini AIDS’den En İyi Şekilde Koruma Yolları

Bu teşvik edici etkiler Journal’ın bu sayısında Perinatal HIV Prevention Trial (PHPT) Group’un yayınladığı iki makalede açıkça gösterilmiştir. Lallemant et al. tarafından hazırlanan ilk raporda anneden-çocuğa HIV-1 geçişini azaltmada ikili bir antiretroviral rejimin hatırı sayılır etkisi ispatlanmaktadır,[2] buna karşılık, Jourdain et al., tarafından hazırlanan ikinci raporda oldukça aktif antiretroviral tedavinin (HAART) sonraki uygulaması- nın immünokompromize annelere etkileri ele alınmaktadır.[3] Endüstrileşmiş ülkelerde, HAART’nin optimal müdahale paketi ile birlikte–sezaryen ve formülle beslenme dahil–gebe kadınlarda kullanımı anneden-çocuğa HIV-1 geçiş hızını %25’den %1-2’ye varacak şekilde azaltmıştır. HAART ve kompleks antiretroviral rejimlerin mevcut olmadığı ve sütemzirmeden kaçınmanın gerçekçi bir opsiyon olmadığı gelişmiş ülkelerde, gebeliğin 32-36 haftaları boyunca verilen, kısa-seyirli zidovudine ve tek-doz nevirapin peripartum geçiş riskini azaltmak için en fazla sıklı kta uygulanan rejimlerdir. Bununla birlikte, bu rejimlerin emzirmeyle-indüklenmiş etkililik kaybına bağlı olarak, 18. aydan 24. aya kadarki genel geçiş riski %15-25 kadar yüksektir. Peripartum geçiş riski kısa-seyirli zidovudin’e tek-doz nevirapin veya lamivudin[4,5] ekleme yoluyla daha da fazla azaltılabilir.

Hoosen Coovadia

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Sepsiste İlaç Tedavisi Çalışmaları: Farklı Sonuçlar Ağır sepsise ilişkin bilgilerimizde önemligelişmeler söz konusudur. Prognoz, erken dönemdeve uygun şekilde uygulanan antibiyotik tedavisive hedefe yönelik resüsitasyonun dahil olduğu hedefligirişimlerle iyileştirilebilmektedir; ayrıca selektifsindirim sistemi dekontaminasyonu, sıkı kan şekerikontrolü ve belki seçilmiş bazı hastalara uygulanacakkortikosteroid tedavisi ile prognozun dahafazla iyileştirilmesi de olasıdır. Sepsis kaskadındaki spesifik basamakları hedef alan ilaçlar arasında sitokin inhibitörleri, anti-endotoksinler ve doğal olarak oluşan 3 antikoagülan yer almaktadır. Bu çalışmalardan yalnızca aktive protein C’nin etkinliğini değerlendiren bir araştırmada prognozda anlamlı düzeyde iyileşme olduğu bildirilmiştir. Bu sonuçların uygulam ...
Kess H. Polderman,Armand R.J.Girbes

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yetişkinlerde Fekal İnkontinans Fekal inkontinans bütün yaş gruplarında görülebilir ve çoğu vakada hayat kalitesini ileri derecede etkileyebilir, ancak inkontinan hastalar zayıflıkları- nın kaçınılmaz veya tedavi edilemez olduğunu kabul etmemelidirler. Toplumun ve sağlık hizmeti verenlerin eğitimi de önemlidir, çünkü çoğu vaka tedavi edilebilir. Hafif inkontinanslı çoğu vaka ilaç tedavisine cevap verirken, daha ileri evre hastalar tam bir fizyolojik değerlendirme sonrası tedavi edilebilir. Son dönemlerdeki gelişmeler dirençli inkontinans için bile umut veriyor. Sağlık hizmeti vere ...
Robert D.Madoff,Susan C.Parker,Madhulika G. Varma,Ann C.Lowry

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Nörolojik Hastalıklarda Yorgunluk Kronik yorgunluk nörolojik hastalıkların tipik bir semptomu olup, multipl skleroz, postpolyomiyelit, inme sonrası ve kronik yorgunluk sendromunda en fazla rahatsızlık verici şikayettir. Kronik yorgunluk nörolojik hastalıkların tipik bir semptomu olup, multipl skleroz, postpolyomiyelit, inme sonrası ve kronik yorgunluk sendromunda en fazla rahatsızlık verici şikayettir. Nöromüsküler bile şke anormallikleri ve metabolik hastalıklar, kas kasılma şiddetinin devamlılığında yetersizlik ile karakterize kas yorgunluğuna ned ...
Abhijit Chaudhuri,Peter O. Behan

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Lumpektomi Sonrası Meme Radyoterapisi: Artık Her Zaman Gerekli Değil Meme-koruyucu cerrahiyi izleyen radyoterapi mastektomiden kaçınmak isteyen küçük meme kanserli kadınlar için standart bakımdır. Bu yaklaşımla iyi bir lokal kontrol gerçekleştirilir, kadınların beden imajına veya sağ kalıma zarar verilmez[1] ve hastalığın tedavisinde ileriye dönük önemli bir adım atılır. Çeşitli çalışmalar meme-koruyucu cerrahi artı postoperatif radyoterapiyi tek başına meme-koruyucu cerrahi ile karşılaştırmıştır ve radyoterapi atlandığı takdirde hepsinde artmış bir lokal rekürrans riski görülürken sağ kalımda hiçbir fark görülmemiştir. Bu çalışmaların en büyüklerinden biri olan, 1976’da başlayan ve meme tümö ...
Lan E.Smith,Gilian M. Ross

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Menenjiomlar Menenjiomlar meninkslerden kaynaklanan en yaygın tümörlerdir. Tümörün progresif büyümesi yakın nöral dokuların basısına bağlı fokal veya jeneralize nöbet hastalığına veya nörolojik defisitlere yol açar. Her ne kadar inkomplet eksizyonu yapılabilmiş, cerrahisi mümkün olmayan veya tekrarlayıcı veya atipik ya da anaplastik menenjiyomlar için fraksiyone radyoterapi veya stereotaktik tek doz radyocerrahi kullanımı yaygınlaşmaya başlasa da, halen cerrahi en çok tercih edilen tedavi yöntemidir. Çoğu menenjiyom tedavi sonrası iyi prognoza sahip ...
Lan R. Whittle,Colin SmithParthiban Navoo,Donald Collie

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kawasaki Sendromu Kawasaki sendromu her yaştaki çocukta oluşabilen, klinisyenleri zorlayan, akut seyirli ve kendi içinde sınırlı bir vaskülittir; hastalığın tanısını koymak güç olabilir; tanısal bir laboratuvar testi yoktur; son derece etkili bir tedavi yöntemi vardır ve eğer erken döneminde tedavi edilmezse ciddi kardiyovasküler hasar gelişme olasılığı %25’dir. Bu yazı- da sendromun öyküsünü, tanısal güçlükleri, epidemiyoloji, etiyoloji, immünopatogenez, tedavi, genetik etki ve uzun süreli kardiyovasküler sekelleri gözden geçireceğiz. hastalığın tanısını koymak güç olabilir; tanısal bir laboratuvar testi yoktur; son derece etkili bir tedavi yöntemi vardır ve eğer erken döneminde tedavi edilmezse ciddi kardiyovasküler hasar gelişme olasılığı %25’dir. Bu yazı- da sendromun öyküsünü, tanısal güçlükleri, epidemiyoloji, etiyoloji, immünopatogenez, tedavi, geneti ...
Jane C. Burns,Mary P.Glode

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Unutuldu Ama Hala Var 74 yaşındaki bir erkek evinde kafası karışık ve aciz kalmış bir halde bulunduktan sonra acile getirildi. Hasta rezidental bir otelde kalıyordu ve önceden sağlıklı ve sosyal açıdan aktifti. Üç gündür onu görmemiş olan arkadaşları odasına girdiklerinde hastayı yerde, feçesle kaplı bir halde buldular. Hasta konuşabiliyordu, fakat kafası karışıktı, sadece yakın zamanda düştüğünü ve ayağa kalkamadığını anımsıyordu. Mental durumdaki akut değişikliğin sebebi esasen dört kategoride toplanır: enfeksiyöz, nörolojik, ilaç-ilişkili ve ...
Ashish K.Jha,Kaveh G. Shojana SAn

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Termodinamikler, Liposuction ve Metabolizma Vücut ağırlığının regülasyonu termodinamik prensiplerine bağlıdır: pozitif bir enerji dengesi kilo alımına yol açar ve enerji gideri enerji alımını geçtiğinde ağırlık kaybı oluşur. A.B.D.’deki erişkinlerin yarısından fazlası aşırı kilolu veya obezdir ve bu kişilerin pek çoğu en azından aralıklı olarak kilo vermek için çaba gösterir. Diabetes Prevention Program gibi klinik çalışmaların sonuçları orta düzeyde kilo kaybı ile birlikte fiziksel aktivite artışının, bozuk glukoz toleransından tip 2 diabetes mellitusa ...
David E. Kelley

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Safra Taşı İleusu 83 Yaşındaki bir kadın, bulantı, kusma ve obstipasyon yakınmalarıyla hastaneye yatırıldı. Altı aydır kilo kaybediyordu ve bu süre içinde şiddeti daha az olmak üzere benzer semptomları olmuştu. Karın cerrahisi öyküsü veya başka türden sağlık sorunları yoktu. Fizik muayenede karında gerginlik, şişme vardı; palpe edilebilen bir kitle ya da herniye rastlanmadı. İleusu mekanik ince barsak obstrüksiyonundan ayırabilmek için kontrastlı batın ve pelvis bilgisayarlı tomografileri çekildi. ınce barsak luplarında çok sayıda genişleme (P ...
John S. Graham

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Denizden Çıkan Kanser İlacı Deniz süngeri veyosunlarda kanseri tedavi edici kimyasal maddeler tespit edilmesi ,ilaç firmalarını harekete geçirdi. Avustralyalı bilim adamları ve br Avusturya ilaç firması,sünger ve yosunlardan elde edilecek maddelerden kansere karşı ilaç üretmek için anlaşmaya vardılar. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sağlıksız Koşulların Bedelini En Çok Çocuklar Ödüyor ABD, savaş için dakikada 123 bin dolar harcarken, dünyada 2,6 milyardan fazla insan sağlık hizmetlerinden yararlanam›yor ve 1.8 milyon çocuk sadece ishalden ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF tarafından hazırlanan rapor, Cenevre’de yayımlandı. 1990-2002 arasını kapsayan raporda, hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve temiz su kaynakları bulunması hedefleri doğrultusundaki çalışmaların dünyada sürdüğü, içme suyu konusunda yapılanların “iyi” olmakla birlikte sağlık koşulla ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Genç Tiryakilerde Artan Kalp Krizi Riski Genç tiryakiler sigara kullanmayan yaşıtlarına göre 5 kat daha fazla kalp krizi riski taşıyor. BBC'den yayınlanan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü ile çeşitli ülkelerin sağlık kurumlarının işbirliği ile yapılan araştırmalarda, 21 ülkedeki 33 ve 64 yaş arasındaki kişilerin kalp krizi riskleri değerlendirildi. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

En Zeki Protein:Beta Katenin Araştırmalar Sonucu,zekadüzeyimizi 'beta katenin' denilen bir proteine borçlu olduğumuz belirlendi. Genetik bilimciler, kağıt gibi düz bir beyne sahip olan farelere beta katenin aktardıklarında, beyin kabuğunun olağanüstü büyüdüğünü ve düz bir tabaka yerine, insanlardaki gibi kıvrımlı bir yapıya dönüştüğünü gözlemlediler. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Balık Yiyin, Daha Az TV Seyredin, Sigarayı Bırakın Sonuçları JAMA'nın son sayısında yayınlanan bir çalışma, fazla olmayan miktarlarda balık yemenin bile felç riskini azalttığını gösterdi. Daha çok, balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri kalp damar hastalıkları ile ilişkili olan kan yağlarının seviyesini azaltarak pıhtı oluşumunu engeller. Omega 3 yağ asitleri en fazla uskumru, somon ve sardalya gibi yağlı balıklarda bulunmaktadır. Amerikan Kalp Cemiyeti tavsiyeleri arasına geçen sonbaharda; haftada iki porsiyon balık ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Erkeklerde Artan Tehlike: Meme Kanseri Araflt›rmalar, son y›llarda erkeklerde meme kanseri görülme oranlar›n›n artt›¤›n› gösteriyor İngiltere'de yayımlanan Cancer tıp dergisinde çıkan araştırmada, erkekte çok sık görülmediği için fazla dikkate alınmayan bu hastalığın, ancak kitlenin aşırı büyümesinden ve kanserin yayılmasından sonra tespit edilebildiğini de ortaya koydu. Texas Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları, geçen 25 yıl içinde erkekte meme k ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sık Hastalanan Çocuklarda Kan Kanseri Daha Az Sık sık hastlanan çocuklarda kan kanserine yakalanma riski 5'te 1 oranında azalıyor. ABD'de yayınlanan "Sağlık" adlı aylık dergide yer alan bir yazıda, 1 yaşından önce en az 4 kez ateşli enfeksiyon geçiren çocukların kan kanserine yakalanma riskinin yüzde 20 oranında azaldığı belirtildi. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yüz Nakline Beş Var ABD’li ve Hollandalı bilimadamları, yüz naklinin gerçekleştirilmesi için artık herşeyin hazır olduğunu açıklayarak operasyonun ilk fırsatta gerçekleşebileceğini belirttiler. Filmlere bile konu olan naklin ahlaki boyutu tartışıladursun, The American Journal of Bioethics adlı tıp dergisinde dün yayınlanan makalede, ‘İşlemin kolayca yapılabileceği bir noktaya geldik. Uygun zamanın tam da bugünler olduğunu düşünüyoruz’ ifadeleri yer aldı. Bilimadamları, aktif olarak gönüllü aramadıklarını, anc ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Öfkesini Belli Eden daha Uzun Yaşıyor Öfkelerini dışaa vuran erkeklerin sağlıklı yaşadıkları, yapılan bir araştırmayla ispatlandı. Öfkelerini dışa vuran erkekler, öfkelerini içine atanlara göre, muhtemel kalp krizini yarı yarıya indiriyorlar. Harvard School of Public Health Araştırma Merkezi’nden doktor Patricia Eng ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmaya yer verilen makalede, “Bulgular, şimdiye kadar öfke ile kalp hastalıkları arasında var ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kanseri Yenseler de Hayat Kalitesi Düşüyor ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, kanser hastaları hayatta kalmayı başarsalar bile hiç kanser olmayanlara oranla sağlıkları kötüleşiyor, günlerce işlerinden uzak kalıyor ve genel olarak yaşam kaliteleri düşüyor. Ulusal Kanser Enstitüsü’nce sonuçları yayınlanan araştırmaya göre, 9,8 milyon kanser hastasının bulunduğu ABD’de hiç kansere yakalanmayanların yüzde 18’i sağlıklarının çok zayıf ya da kötü olduğunu söylerken, bu oran kanser olup da hayatta kalmayı başaranlarda yüzde 31’e çıkıyor. Hiç kanser olmayanların ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yaşlandıkça Sertleşen Kalbin İlacı: Düzenli Egzersiz Yıllar geçtikçe kalp esnekliğini kaybetmeye başlıyor. Teksas Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, uzun vadede düzenli olarak yapılan koşu, bisiklete binme ve yüzme gibi fiziksel etkinlikler, kalbin yaşlanmasıyla birlikte ortaya çıkan sertleşme sorunu ve olası kalp rahatsızlıklarını önlüyor. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız