Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 128  Ağustos 2004 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Akut böbrek yetersizliği orta derece sepsis gelişen hastaların yaklaşık %19’unda, ağır sepsis hastalarının %23’ünde ve kan kültürleri pozitif olan septik şok tablosundaki hastaların %51’inde görülür

Akut Böbrek Yetmezliği ve Sepsis

Orta ve ağır derece sepsis gelişenlerde ve septik şok hastalarında, ayrıca akut solunum sıkıntısı sendromunda da ilerleyici bir artış olur. A.B.D.’de, her yıl yaklaşık 700.000sepsis olgusu görülmektedir, 210.000’den fazla ölüme yol açmaktadır; bu sayı yıllık tüm ölümlerin %10’unu oluşturur ve miyokard infarktüsüne bağlı ölüm sayısını geçmektedir.[3] Akut böbrek yetersizliği ve sepsis birlikteliği %70 mortalite ile ilişkili olup, bu oran tek başına akut böbrek yetersizliği bulunan hastalarda %45’dir.

Robert W.Schrier,Wei Wang

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Şizofreni Şizofreni, tüm dünyada uzun süreli düşkünlüğün en üstte yer alan on nedeninden biri olan bir mental rahatsızlıktır. Şizofreni semptomları arasında, toplumsal ve uğraşı işlevselliğinde ve özbakımda problemlere yol açan psikoz, apati, sosyal gerileme ve bilişsel bozukluk yer alır. Farklı ülkelerde, kültürel gruplarda ve cinsiyetlerde yakın oranlar gözlenmekle birlikte genel nüfusun yaklaşık % 1’inde şizofreni görülmektedir. Bu hastalık, 16 ile 30 ...
Kim T. Muaser,Susan R. McGurk

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Palyatif Bakım New York Heart Association sınıf IV kalp yetersizliği, hipertansiyon ve orta derecede Alzheimer hastalığı olan85 yaşındaki bir erkek hasta kalça kırığı nedeniyle hastaneye yatırıldı. Operasyon sonrası seyrinde pnömoni, deliryum, kalça ve sakrum bölgesinde bası ülseri komplikasyonları oluştu. Kilo kaybediyordu ve konfüzyonu nedeniylerehabilitasyon çalışmalarına katılamadı. Son yıl içinde dördüncü kez hastaneye yatışıydı. Evde kendisine bakmakta olan 84 yaşındaki karısı hastanın tıbbi ve kişisel bakım gereksinimlerine ...
R.Sean Morrison,Diane E.Meier

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Antiretroviral İlaçlarla Beklenmeyen İlaç Etkileşimleri ve İstenmeyen Etkiler Esteban Martinez ve arkadaşları, bugün çıkan Lancet’de, didanosine ve tenofovir kombinasyonunun tek başına tenofovir ya da didanosine içeren tedaviden belirgin derecede yüksek bir pankreatit insidansına neden olduğunu gösteren çalışma verilerini yayınladı. Tenofovir ile birlikte 400 mg yada 250 mg didanosine alan hastalarda pankreatit olayları ve hiperlipazemi ile hiperamilazemi de görüldü. İlaç toksisitesi, ilaç kullanmaya uyum gereği ve direnç oluşumu HIV infeksiyonunun uzun süreli tedavisinde görülen başlıca engellerdir. Antiretroviral ilaçların yan etkileri erken (tedavinin ilk 3-6 ayı ...
Greame Moyle,Marta Bofito

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kronik Obstüriktif Akciğer Hastalığının Tedavisi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), havayollarının ve akciğer parenkiminin kronik inflamasyonu sonucu havayollarının ilerleyici tıkanmasıyla giden bir sendromdur.[ KOAH’ta önde gelen fizyolojik anormallik, 30 yaşın üzerinde bir saniyedeki zorlu ekspiratuar hacimde (FEV1) yılda yaklaşık 30 ml’lik normal düşüş hızının 60 ml’ye çıkmasıdır. Resim 1’de gösterildiği gibi, hastalık süreci eşlik eden herhangi bir semptom olmadan solunum fonksiyonlarının kötüleştiği asemptomatik fazla ...
E.Rand Sutherland,Reuben M.Cherniack

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Serebrovasküler Hastalıkların ve İntrakraniyal Neoplazmların Endovasküler Tedavisi Serebrovasküler hastalıklar, tüm dünyada önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Endovasküler tedavi, serebrovasküler hastalıkların ve muhtemelen intrakraniyal neoplazmların tedavisinde en az invazif olan yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Endovasküler tedavi için hastaların seçimine yönelik uygulamalara ilişkin özellikler, klinik çalışmalardan elde edilen yeni bilgilere bağlı olarak sürekli değiş-mektedir. Bu inceleme yazısında, iskemik inme, karotis stenozu ve intrakraniyal stenoz, intrakraniyal anevrizmalar, arteriyovenöz malformasyonlar, malign gliomalar ve meningi ...
Adan I.Qureshi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Travma: Şok Resusitasyonunda Yeni Kuşak Yaklaşımlar Ağır yaralı hastaların şok tablosundan canlandırılması girişimlerinde savaşlardan edinilen deneyimler ve gerek laboratuvar gerekse klinik uygulamalardan gelen bilgilerle önemli gelişmeler sağlanmı ştır. Özellikle hipertonik salin dekstran, hemoglobin temelli oksijen taşıyıcıları, erken dönemde kullanılan daha az invaziv izleme yöntemleri ve tıbbi bilişim yöntemleri olmak üzere, klinik kullanıma sunulan yeni uygulamaların daha ileri yararlar sağ- laması olasıdır. Bu teknolojiler hastane öncesi ve erken hastane bakımını iyileştirerek ...
Frederick A.Moore,Bruce A.McKnley,Ernest E.Moore

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnce Bağırsak İntusepsiyonu 37 yaşındaki erkek hasta iki günden beri kramp şeklinde karın ağrısı, bulantı ve kusma öyküsü ile acil servise başvurdu. Yapılan fizik muayenede vücut sıcaklığı 37.2°C, nabız dakikada 110 olarak ölçüldü. Muayenede karın gergin, orta derecede sert bulundu, ancak defans ya da rebound mevcut değildi. Akyuvar sayımı 11300/mm3 olarak belirlendi ve %28 çomak oranı saptandı. Düz batı n grafisinde ince bağırsakta kısmi tıkanma bulundu. Bilgisayarlı batın tom ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hareketsizlik, Kasları İşlevsizleştiriyor Bilimadamları, uzun saatler boyunca televizyon ya da bilgisayar karşısında oturan kişilerin bel ve sırt kaslarında şiddetli ağrılara neden olan kalıcı hasar oluştuğunu belirledi. ‘New Scientist’ dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, beli destekleyen kasların, saatler süren hareketsizlik sonucunda kalıcı biçimde işlevsizleşebileceği tespit edildi. Queensland Üniversitesi bilim adamlarının yaptığı araştırmada, 19 genç erkek gönüllü, 8 hafta boyunca yatakta zaman geçirdi ve kaslarındaki değişim izl ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kanserde, 57 Ayrı Gen Rol Oynuyor ABD'nin Illinois Üniversitesi uzmanları, bu genlerin, sağlıklı hücrelerin değil, sadece kanserli hücrelerin çoğalmasına neden olduklarını kaydetti. Araştırma sonucunun, kanser tedavisinde yeni ilaçların geliştirilmesinde kullanılabileceği belirtildi. Denek hayvanları üzerinde yapılan araştırmada, söz konusu 57 genden 20'sinin meme kanseri ile ilgili olduğu gözlendi. Genlerden birinin, hücre düzeyinde L1-CAM olarak bilinen proteini salgıladığı belirlendi. Kanser hücrelerin ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Alkolizmden de Gen Sorumlu Avustralyalı bilimadamları, bazı insanların diğerlerinden çok fazla alkol almasından da genlerin sorumlu olduğunu ortaya çıkardılar Sydney’deki Royal Prince Alfred Hastanesi bilimadamları, fazla alkol tüketimi gibi, az alkol almanın da tamamen genetik mirasa bağlı olduğunu belirttiler. Araştırma çalışmaları için, John Whitfield ile Kate Conigrave, 1980 ile 1995 yılları arasında 20 bin tek ve çift yumurta ikizinden alınan tıbbi verileri incelediler. Sonu ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Mide Kanserinin İlacı, İnsan Vücudunda ABD’de yapılan bir dizi araştırma ile, mide kanseri ve ülser gibi ölümcül hastalıkların tedavisinin, yine insan vücudunda bulunan bir kimyasal madde ile gerçekleştirilebileceği ispatlanmaya çalışılıyor. Eğer deneyler doğrulanırsa mide hastalıkları insan hayatı için tehdit olmaktan çıkacak. Bilimadamları, insanların yüzde 50’sinde bulunan ve başta ülser olmak üzere birçok sindirim rahatsızlığına neden olan ‘Helicobacter pylori’ isimli bakterinin nasıl yok edilebileceğine dair ipuçlarını arıyor. Kaliforniya’ ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Testosteron Dopingi Hırçınlaştırıyor, Direnci Düşürüyor Testosteron ve kas yapıcı (anabolizan) steroid dopinginin, bağışıklık sistemini zayıflattığı bildirildi. Avustralyalı uzmanlar, olimpiyat standartlarında idman yapan 18 amatör atleti 6 hafta boyunca incelediler. Gönüllü atletlerin yarısına, haftada 3.5 mgr erkeklik hormonu testosteron şırınga edildi, diğer yarısına ise plasebo verildi. Ancak şırınga edilen şeyler sporculara açıklanmadı. Araştırma, testosteron verilen sporcuların perf ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Laboratuvarda İnsan Korneası Üretildi “Kornea Mühendisliği Projesi” olarak adlandırılan araştırmayı, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, İngiltere, Türkiye ve İsveç’ten 14 araştırma ekibi sürdürüyor. Göz cerrahisinde devrim yaratacak olan proje, aynı zamanda kimyasalların gözdeki etkilerini ölçmek amacıyla hayvanlar üzerinde yapılan testlerin de giderek gereksiz hale gelmesine yol açacak. Bilim insanları, laboratuvarda 3 boyutlu insan korneası yaratmak için doku mühendisliği çalışmaları yaparken nanoteknolojiden yararlanacak. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kanser ile Kronik İltihap Bağlantılı Nature’da yayımlanan makaleye göre, hepatit bulaştırılmış fareler üzerinde deneyler yapan uzmanlar, kanserle kronik iltihap arasında potansiyel ilişki olduğunu belirledi. Bu ilişkiyi hücre ve molekül düzeyinde henüz tam anlamıyla açıklayamayan araştırmacılar, “NF-kappa B” ya da “NF-kB” adlı proteine dikkat çektiler Uzmanlar, deneyler sırasında, genetik değişikliğe uğratılan ve aynı anda hem sarılık hem de karaciğer kanserine yakalanan fareleri incelediler ve farelerdeki s ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Genç Tiryakilere Uyarı Genç tiryakiler sigara kullanmayan yaşıtlarına göre 5 kat daha fazla kalp krizi riski taşıyor. BBC'den yayınlanan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü ile çeşitli ülkelerin sağlık kurumlarının işbirliği ile yapılan araştırmalarda, 21 ülkedeki 33 ve 64 yaş arasındaki kişilerin kalp krizi riskleri değerlendirildi. Avrupa, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika merkezli olarak yürütülen araştırmalarda, 1985 ve 1994 yıllar ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız