Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 121  Ocak 2004 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Hepatorenal Sendrom (HRS), sirkülatuvar fonksiyonlarda major bozukluk ve renal yetmezlikle karakterize ilerlemiş sirozun oldukça sık karşılaşılan bir komplikasyonudur. Renal sirkülasyondaki yo- ğun vazokonstriksüyon renal yetmezliğe yol açar. Bu send

Hepatorenal Sendrom

Pere Ginès, Mónica Guevara, Vicente Arroyo, Juan Rodés

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Ateş ve Anüri 79 yaşındaki bir erkek Temmuz, 2002’ de şiddetli diyare ve hematoflezi şikayeti ile yerel bir hastaneye başvurdu. 79 yaşındaki bir erkek Temmuz, 2002’ de şiddetli diyare ve hematoflezi şikayeti ile yerel bir hastaneye başvurdu. Bir rektal biyopsi temelinde ülseratif kolit tanısı kondu ve hastaya günde 40 mg prednisolon verildi. Hastanın hematoflezisi çözüldü fakat inatçı diyaresi vard ve total parenteral nütrisyona ihtiyacı va ...
S. Shibata, H. Miyakawa,S. Shimizu, S. Uchida e-mail: hmiyakaw@dc4.so-net.ne.jp Çeviri: Ayda Çayır

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kulak Ağrısı Olan Kız Çocuğu Dokuz yaşındaki bir kız çocuğu iki yıldır devam eden kulak ağrısı şikayetiyleOcak, 2003’de bize sevk edildi. Bunun dışında sağlıklı olup, gelişim seyrinormaldi. Hasta ağrısının aniden ve ikikulakta birden oluştuğunu belirtti, bununlabirlik Geceleri hiç ağrı şikayeti olmamı ştı, fakat hastanın annesi yakınmalarınmaları n en fazla yemek esnasında, özellikle çiğnerken olduğunu fark etti. Ağrının şiddeti yüzünden, kız progresif olarak ağzı nı açmayı veya yemek yemeyi reddetti. Bir otolarengolojist tarafından kulaklarında her hangi bir anormalite saptamadı. Daha sonra bi ...
Çeviri: Ayda Çayır

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Tedavi Edilmemiş Galaktozemili Bir Kadın 2002 Temmuz’unda, yeni doğan kızyeğeni klasik galaktozemi (galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz (GALT) eksikliğine bağlı otozomal resesif geçişli) tanısı alan 38 yaşında beyaz bir bayan başvurdu. 2002 Temmuz’unda, yeni doğan kızyeğeni klasik galaktozemi (galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz (GALT) eksikliğine bağlı otozomal resesif geçişli) tanısı alan 38 yaşında beyaz bir bayan başvurdu. Hastamız; 6 günlükken anoreksia ve sarılık geliştirilince galaktozemi tanısı alm›ıştı. Galaktozsuz diyet reçete edilmiş ve hastanı ...
S.Sollima,M.Carbellino,B.Castelnuovo,A.Tosoni,S.Antiori

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yanıltmaca 29 yaşında HIV-1-pozitif Ekvator’lu birerkek 3 haftalık flaks parapleji veabdominal hassasiyet öyküsü ile servise kabul edildi. 29 yaşında HIV-1-pozitif Ekvator’lu birerkek 3 haftalık flaks parapleji veabdominal hassasiyet öyküsü ile servise kabul edildi.522 CD4T/µL hücresi vardı ve daha önce ne HIV-ilintili hastalık geçirmiş ne de antiretroviral tedavi görmüştü. MR sağ temporal lobda halka-kontrast tutucu bir lezyon ve T6-T7’de diffuz olarak kon ...
S.Solima,M.Carbellino,B.Castelnuovo,A.Tosoni,S.Antionori

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hastalık Prezantasyonu Olarak Ortaya Çıkan Kabızlık Semptomu 41 yaşındaki bir kadın Kasım, 1992’ de nadiren dışkılama ve defekasyon sırasında zorlanma ile karakterize olan, 18-aylık bir progresif kabızlık öyküsü ile hastaneye başvurdu; Hasta aynı zamanda defekasyonla iliflkilendirilen sol düşük abdominal ağrı tanımladı. Batın muayenesinde sevk cerrahları anormal herhangi bir şey saptamadı, fakat pelvis muayenesinde hastada sıkmada yetersiz ton artışı ve yetersiz anal tonus ile birlikte belirgin perineal iniş vardı. Abdominal ultrasound, baryum lavmanı, ...
Çeviri: Ayda Çayır

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sırt Ağrısı İçin Şilte Sırt ağrısı olan hastalar klinisyenlere, şiltelerinin semptomları üzerindeki etkisini ve farklı, belki daha sert bir şiltenin semptomlarını iyileştirip iyileştirmeyeceğini sorarlar. Sırt ağrısı olan hastalar klinisyenlere, şiltelerinin semptomları üzerindeki etkisini ve farklı, belki daha sert bir şiltenin semptomlarını iyileştirip iyileştirmeyeceğini sorarlar. Şu ana kadar, bir klinisyenin önerilerini destekleyen çok az amprik kanıt vardır ve şilte sertliğinin sırt ağrısı üzerindeki etkisi hakkında esaslı b ...
J.McConnell

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Polisitemi ve Demir Eksikliği 24 yaşında bir erkek hasta Mart 2000’ de asteni, pruritus, tinnitus ve vertigo şikayetleri ile başvurdu, baş ağrısı yoktu. İki yaşından beri tam kan sayım değerleri anormaldi ve 16 yaşında idyopatik eritrositoz teşhisi konmuştu. O zaman asemptomatik olduğundan, daha fazla inceleme yapılmadı. Kronik respiratuar yetmezlik hikayesi yoktu ve hiç sigara kullanmamıştı. Fizik muayenede hiçbir anormallik bulamadı k ve lökosit, trombosit sayımları normaldi. He ...
Çeviri: Serpil Yılmaz

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Eşitsizlik ve Trafik Kazası Yaralanmaları: Eylem Çağrısı Dünyadaki ölüm nedenleri arasında trafik kazaları dokuzuncu sırada yer almaktadı r ve 2020’de trafik kazalarından ölüm ve sakatlanmaların üçüncü sırada yer alacağı öngörülmektedir[1,2]. Her yıl tüm dünyada trafik kazaları sonucu bir milyondan fazla kişi yaşamını yitirmektedir[3]. Ölüme yol açan her bir trafik kazasına karşın, hastalıklara ve sakatlıklara yol açanların sayı sı çok daha fazladır. Trafik kazalarına bağlı ölüm ve sakatlıkların kişisel ve sosyal etkileri –tüm dünyada bireylerin ve ailelerinin yı ...
Mark W. J. Strachan

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İritabl Barsak Sendromu Batın ağrısı veya sıkıntısıyla ilişkili olarak barsak hareketlerinin değiştiği, yaygın bir bozukluk olan iritabl barsak sendromuprevelansı ABD’deki erişkinlerde % 12’dir.Dünya çapındaki prevalans buna yakındır. Batın ağrısı veya sıkıntısıyla ilişkili olarak barsak hareketlerinin değiştiği, yaygın bir bozukluk olan iritabl barsak sendromuprevelansı ABD’deki erişkinlerde % 12’dir.Dünya çapındaki prevalans buna yakındır. Tanımlama yoluyla, hiçbir mekanik, biyokimyasal veya açık enflamatuar durum, semptomları açıklamaz.İritabl barsak ...
Howard R. Mertz

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İritabl Barsak Sendromunda Spesifik Tedaviler SPESİFİK TEDAVİLER ANTİSPAZMODİK AJANLAR Antispazmodik ajanlar düz barsak kaslarını gevŞetir ve kasılmasını azaltır. Antikolinerjik ajanlar, kalsiyum-kanal blokerleri ve opiate antagonistler antispazmodik olarak etki edebilir, bununla birlikte ABD’de sadece antikolinerjik ajanlar bu endikasyon için onaylanır (Tablo 1). İritabl barsak sendromlu ...
Howard R. Mertz

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gut Gut Hastalığı, Batı ülkelerindeki erkeklerin en az % 1’lik bir kısmını etkileyen, ayrıca erkek/kadın oranı 7/1 ila 9/1 arasında değişen, oldukça sık rastlanan medikal bir problemdir. Gut Hastalığı, Batı ülkelerindeki erkeklerin en az % 1’lik bir kısmını etkileyen, ayrıca erkek/kadın oranı 7/1 ila 9/1 arasında değişen, oldukça sık rastlanan medikal bir problemdir. Hastalarda, pürin nükleotid katabolizmasının bir son ürünü olan ürik asiti indirgeyen ürikaz enziminin salgılanamaması söz konusudur. istatistik ...
Robert A. Terkeltaub

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

DİSPLASTİK NEVÜSLER 26 yaşındaki bir erkek birinci basamak sağlık hizmetlerine başvurur. Fizik muayenede vücudunda kendisinin “komik görünümlü” olarak tanımladığı mültipl nevüsler görüldü. Hiçbir melanom aile öyküsü söz konusu değildi. Kendisi iki erkek kardeşinden birinde (15 yaşında) ve babasında nevüszer türde nevüsler olduğunu düşünmektedir. Bu vaka nasıl ele alınmalıdır? Literatürde displastik nevüsler için çeşitli isimler kullanılmıştır. Bu isimler arasında BK benleri (bu lezyonların tanımlandığı ilk iki hastann baş harflerinden),Clark genleri, ve atipik benler veya nevüsler yer alır. Tüm bu terimler artmış bir melanom riski ile ilişkilendirilen spesifik klinikopatolojik karakteristikleri olan lez ...
Jean Marie Naeyaert, Lieve Brochez,

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnsülin ve Kognitif Fonksiyon Alzheimer’e bağlı demans, gelişmekte olan ülkelerde şu anki ana problemlerden biridir ve son dönemdeki demografik değişimler bu populasyon yükünün giderek artacağını göstermektedir. Alzheimer’e bağlı demans, gelişmekte olan ülkelerde şu anki ana problemlerden biridir ve son dönemdeki demografik değişimler bu populasyon yükünün giderek artacağını göstermektedir. Asetilkolin inhibitörleri gibi uygulanmakta olan tedavi yöntemleri kognitif bozukluğu bazu hastalarda yavaşlatsa da kesin bir düzelme gözlenmemek ...
Mark W. J. Strachan

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Altızlarda Rötar Oldu ABD'nin Michigan kentinde altız doğum yapması beklenirken beş bebeğini dünyaya getiren Amy Van Houten isimli anne sekiz gün sonra altıncı bebeğini doğurdu. Yaşam desteğine bağlı olarak yaşayan bebeklerin durumu ciddi. Hastanede halen gözetim altında tutulan 26 yaşındaki öğretmen annenin ise sağlığının gayet yerinde olduğu ifade edildi. Dördü erkek, ikisi kız doğan bebeklerin ağırlıkları 625 ile 950 gram arasında değişiyor. Altızların 29 yaşındaki makine teknisyeni babası Ben Van Houten, ‘‘Altı küçücük ve birbi ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

SARS Aşısı Deneme Aşamasında Çin’de SARS hastalığının kontrolü ve tedavisinden sorumlu ekip tarafından yapılan açıklamada, Çinli bilim adamları tarafından üretilen SARS aşısının hastalarda deneneceği kaydedildi. Böylece, dünyada şimdiye kadar ilk defa SARS aşısının insanlarda denenmesine izin verilmiş oldu. Çin Uluslararası Radyosu’nun haberinde, bu çalışmanın başlatılmasının Çin’in SARS hastalığını önleme ve tedavi etme konusunda büyük atılım sağladığını gösterdiği ve bu alanda dünyanın ilk sırasında yer aldığını gösterdiği ifade e ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Ağlayın Toksinlerden Kurtulun! Ağlamanın stresi azalttığı bilimsel olarak ispatlandı. Alman uzmanların yaptığı araştırmaya göre gözyaşları beyne gelen bir uyarıyla akmaya başlıyor. Bunun üzerine beyin hemen daha fazla gözyaşı üretmek için harekete geçiyor. Ağlamanın rahatlatıcı etkisi ise gözyaşının içinde bulunan sakinleştirici ve acı dindirici maddelerden kaynaklanıyor. Üzüntü, kızgınlık ve kıskanma anlarında kişilerin vücudunda zararlı birçok protein serbest hale geliyor. Gözyaşlarıyla birlikte bu zararlı maddeler de atılıyor. Ağlamaktan kaçınan ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Artemisininlerin Antimalaryal Etkinliği: Yeni Bir Hedef mi Belirleniyor? Sıtma tüm hastalıklar içinde, özellikle çocuklarda en yüksek hastalık ve ölüm oranına sahip olanlardan biridir. Sıtma tüm hastalıklar içinde, özellikle çocuklarda en yüksek hastalık ve ölüm oranına sahip olanlardan biridir. Bu durum çok ilaca-dirençli Plasmodium falciparum’un yaygınlaşması ile son on yılda daha da kötüleşmiştir. Diğer bütün sıtma ilaçları ndan yapısal olarak farklı ve çok ilaca dirençli türlere karşı etkili olan artemi ...
Odile Mercereau-Puijalon,Thierry Fandeur

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Posalı Diyet, Alkol, Çay ve Kola, Tam Bir Kemik Düşmanı! Uzmanlar, kemik kırılganlığının ve kırıkların artmasına neden olan “Osteoporoz” un görülme sıklığının bütün Dünya'da arttığını belirterek, özellikle risk grubunda olan kadınları özellikle beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Bengül Akgün, “Her gün 2 su bardağı süt-yoğurt, 2 kibrit kutusu peynir tüketerek, kalsiyum alımınızı ayarlayın. Çok aşırı posa içeren diyetler tüketerek kalsiyum emiliminizi azaltmayın” dedi. Bengül Akgün, kemik kitlesinin azalması ve kemik dokusunun zarar görmesi sonucu gelişen, “osteopo ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

SARS'ın Kaynağı ve Misk Kedisi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) görevlileri, SARS'ın ilk görüldüğü yer olan Çin'in Guangdong bölgesinde bir restoranda, kesilmek üzere beslenen misk kedilerinde SARS virüsü tespit etti. WHO, bir restoran çalışanındaki SARS şüphesi üzerine restoranda incelemeler yaptı. Sonuçta, 'yenmeye' hazır bazı kedilerde SARS'a yol açan corona virüsüne rastlandığı duyuruldu. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kuş Gribi'nde Beşinci Ölüm! Dünya Sağlık Örgütü, sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle, kuş gribi nedeniyle Vietnam'da şimdiye kadar beşinci ölüm vakasına rastlandığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle, kuş gribi nedeniyle Vietnam'da şimdiye kadar beşinci ölüm vakasına rastlandığını duyurdu. Sözcü Robert Diets, örgütün H5N1 (kuş gribi) nedeniyle beşinci ölüm vakasına rastladığını doğruladı. Ölüm vakalarının tümünün Vietnam'ın kuzeyinde, başkent Hanoi yakınlarında meydana gelm ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kopya İnsana Doğru Adım Adım ABD'de çalışan kısırlık uzmanı Doktor Panos Zavos, 35 yaşındaki bir kadının rahmine klonlanmış bir insan embriyosu yerleştirdiğini açıkladı. Daha önce beş bebek klonladığını iddia eden Raelian tarikatının aksine, Doktor Zavos'un girişimi gebelik oluşması durumunda ‘‘bilimsel bir ilk’’ olarak kayda geçecek. Londra'da bir basın toplantısı düzenleyen Zavos, erken menopoz aşamasındaki kadından alınan yumurtaların, kısır kocasının deri hücrelerinden alınan DNA ile başarıyla döllendiğini bildirdi. Dr. Za ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Çocuklar Korkularıyla Mücadele Etmeyi Öğrenebilir Çocukların korkularına gülmeyin, onlarla alay etmeyin, korkularını hafife almayın ciddiye alın. Çocuklar korktuklarını söylediklerinde onları dinleyin ve duygularını anladığınızı ifade edin. Korkularla yaşamayı öğretmek yerine, onlarla mücadele etmeyi öğretin. Onları rahatlatmaya çalışın, ancak aşırı ilgi göstermeyin. Çocuğunuza aşama aşama zorluklarla mücadeleyi öğretin. Karanlıktan korkuyorsa odasına gece lambası koyun. Avucunun içini öpücüklerle doldurun ve sizi her özlediğinde avucunun içini öpmesini söyleyin. Söyl ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Aşılama ve Otoimmun Hastalık: Bulgular Nelerdir? Avrupa ve Amerika’da her 20 kişiden 1 tanesinde herhangi bir otoimmun hastalık formu görülmektedir. Avrupa ve Amerika’da her 20 kişiden 1 tanesinde herhangi bir otoimmun hastalık formu görülmektedir. Bu hastalıklar, genetik olarak yatkınlığı olan bireylerde ortaya çıkarlar, fakat çevresel bir tetikleyici faktöre de ihtiyaç duyarlar. Çok sayıdaki potansiyel çevresel faktör arasında enfeksiyonlar olasılığı en yüksek etkenlerdi ...
David C Wraith, Michel Goldman, paul-Henri Lambert

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sarımsaktaki Allicin Maddesi Kanserli Hücrelere de Etkili Sarmısakta bulunan ''allicin'' maddesinin, sadece antibiyotiklere karşı direnç gösteren bakterileri değil, kanser hücrelerini de öldürdüğü bildirildi. Sarmısağa kokusunu ve tadını veren allicin maddesi, sarmısak dişlerinin kesilmesinden sonra, kokusuz ve etkisiz ''allicin'' maddesinin, ''alliinaz'' enzimiyle reaksiyona girmesiyle oluşuyor. Allicin maddesinin antibakteriyel etkisi olduğu, kolesterol ve kan basıncını düşürdüğü ve arterosklerozu (damar sertliği) önlediği biliniyor. İsrail'deki Weizmann Enstitüsü'nde gö ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Mutluluğun Formülü Alman 'Madame' dergisi için 'Mutluluk nedir' konulu bir anket yapan Forsa Enstitüsü'ne göre kadınlar için dostluk cinsellikten daha önemli. Ankete yanıt veren kadınların yüzde 89'u mutlu olmak için iyi bir ilişki ve güzel bir ev sahibi olmanın şart olduğuna inanıyor. Mutluluk için 'güzelliğin' şart olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 46'da kaldı. Her 100 kadından 87'si kendisine vakit ayırabildiği zaman, her 100 kadından 83'ü doğanın tadını çıkartabildiğinde mutlu oluyor. Kadınların yüzde 78'i tek ama iyi bir dostla mutlu ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Viral Hepatit B Tüm dünyada 400 milyondan fazla insan,hepatit Bvirüsü ile kronik olarak enfekte durumdadır. Tüm dünyada 400 milyondan fazla insan, hepatit B virüsü ile kronik olarak enfekte durumdadır. Virüs, her yıl 300.000’in üzerinde karaciğer kanseri olgusundan ve buna yakın rakamlarda gastrointestinal hemoraji ve asit olgusundan sorumlu olmaktadır. En önemli gelişmeler, bu virüsün tanısında ve tedavisinde yaşanmıştır. Hepatit ...
Ching Lung Lai, Vlad Ratziu, Man- Fung Yuen,Thierry Poynard

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Diameprid Abdi İbrahim İlaç sanayii, oral antidiyabetik ürünü Diameprid’i piyasaya verdi. Abdi İbrahim İlaç sanayii, oral antidiyabetik ürünü Diameprid’i piyasaya verdi. Etken maddesi Glimeprid olan Diameprid, kan şekeri düzeylerinin tek başına diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ile yeterince kontrol edilemediği insüline bağımlı olmayan Tip 2 diyabet olgularında kullanılıyor. Diameprid, fonksiyon gören pankreas beta ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Cipralex Lundbeck, yeni antideprasan ürünü Cipralex’i tıp kullanımına sundu. Lundbeck, yeni antideprasan ürünü Cipralex’i tıp kullanımına sundu. Etken maddesi essitalopram (s-sitalopram) olan Cipralex majör depresyon, agorafobili/ agorafobisiz panik bozukluğunde kullanılan Cipralex, Lundbeck’in daha önce piyasada bulunan ürünü Cipram’ın aktif olan S-enantiyomerini içermektedir. Sitalopramın antid ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Zelmac Novartis, İBS (İrritabl Barsak Sendromu) semptomatik tedavisinde kullanılan yeni ürünü Zelmac’ı piyasaya verdi. Novartis, İBS (İrritabl Barsak Sendromu) semptomatik tedavisinde kullanılan yeni ürünü Zelmac’ı piyasaya verdi. Etken maddesi Tegaserod olan Zelmac, başlıca semptomları ağrı/rahatsızlık hissi ve kabızlık olan İrritabl Barsak Sendromu vakalarındaki karın ağrısının ve rahatsızlık hissinin, şişkinliğin ve barsak fonksiyonu değişiklikle ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Preven Biomeks İlaç, korunmasız cinsel ilişki ya da bilinen veya şüphelenilen başarısız korunma sonrasında 72 saat içinde alındığında istenmeyen gebeliği önleyen Acil Kontraseptif Kiti Preven’i piyasaya verdi. Biomeks İlaç, korunmasız cinsel ilişki ya da bilinen veya şüphelenilen başarısız korunma sonrasında 72 saat içinde alındığında istenmeyen gebeliği önleyen Acil Kontraseptif Kiti Preven’i piyasaya verdi. “Ertesi Gün Hapı” olarak da bilinen Preven, östrojen progestin kombinasyonunu içeren oral kontraseptif bir ürün. Preven ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız