Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 345  Temmuz-Ağustos-Eylül 

Makale Özetleri için Tıklayın.

EDİTÖRDEN

Juvenil idiyopatik artrit herhangi bir yaştaki yaklaşık her 1000 çocuktan birinde görülür, bu çocukların on binde birinde daha şiddetli bir klinik gidiş izlemektedir. Juvenil idiyopatik artritin göz belirtileri ile hastalığın aktivitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi önemlidir; eklem belirtilerinin aksine juvenil idiyopatik artrit,hastalarının çok büyük bir bölümünde göz belirtileri bulunmamaktadır. Buna karşın, gelişen enflamasyon,görme kaybıyla sonuçlanacak, ciddi morbidite nedeni olabilmektedir. O nedenle, bu konudaki bildirinin sonuç çıkarımı olarak, juvenil idiyopatik artrit hastalarında gözlerin sıkı bir şekilde izlenmesi ve yaşamın erken yıllarından itibarenkapsamlı göz kontrollerinin yapılması; otoimmun hastalıklara eşlik edebilen göz hastalıklarından korunma sağlanabilmesi için önemle önerilmektedir.Fiziksel ürtiker basınç, ısı ve ultraviyole ışınlar gibi  farklı uyaranlara bağlı olarak gelişebilen önemli bir hastalık grubudur ve tedavisi güçtür. Olgu sunumları ile desteklenen ve D vitamini uygulamaları ile son derece başarılı sonuçların alındığı bildirilen derlemeden iki önemli sonuç çıkarabiliriz: Karmaşık hastalıkların basit nedenleri olabilmektedir; bu nedenle basit tedavi yaklaşımları ile bu karmaşık sorunların üstesinden gelmek olasıdır. D vitamini, insan fizyolojisinde önemli işlevleri bulunan bir birleşiktir ve normal duzeylerinin altına düşmesine izin verilmemelidir.İnsülin duyarlılığını artıran ilaçların polikistik over sendromunun gerek üremeyle, gerekse metabolizmayla ilgili özelliklerini olumlu yönde etkiledigi bilinmektedir.Bu konuda yapılan bir çalışmada Metformin’in,polikistik over sendromlu kadınlarda LH ile uyarılmış testosteron salgısının yalnızca birkaç günlük kullanımla azalmasını sağladgı ve bu etkinin ilacın, insülin duyarlılığı veya vücut ağırlığı üzerindeki etkilerinden daha önce geliştigi gösterilmiştir.Bel çevresi-boy oranının kardiyometabolik riski, beden kitle indeksi değerlerinden daha iyi belirlediğini gösteren kanıtların sayısı gittikçe artmaktadır. Bir parça ipin kullanıldığı, basit bir taramanın, obezite pandemisine eşlik eden sağlık risklerinin değerlendirilmesinde mutlaka uygulanması gerektiğini savunan bir bildiri sunuyoruz. Bu yaklaşımın basit, kolay uygulanır ve kolay algılanır olması ileride yaygın bir şekilde kullanılacağının göstergesidir.Bir sonraki sayımızda yeniden buluşmayı diliyoruz.

Literatur ile kalın porno gif

Dr. Muzaffer TUZCU editor@literatur.web.tr

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Juvenil Idiyopatik Artritin Göz Belirtileri ve Hastalıgın Aktivitesiyle Iliskisi
Juvenil idiyopatik artrit, 16 yasından küçük gençlerde ve çocuklarda görülen, 3 aydan daha uzun süre devam
eden, enfeksiyonla iliskisi olmayan, otoimmun, enflamatuvar bir eklem hastalıgıdır. En çok 7-12 yas grubunda
gelismesine ragmen 15 yasından büyük olan gençlerde,ayrıca bebeklerde de görülebilmektedir.1 Birdenbire ortaya çıkan artritler alt-grubunda yer alan bu hastalık; kendiliginden iyilesen geçici bir saglık sorunu olabildigi gibi, kronik de olabilir. Eriskinlerde genellikle görülen artritten; ayrıc ...
Rawhya R EL-Shereef,1* Gehan Lofty,2 Ahmad Shawkat Mohamed,3 Lamiaa Hamdy4

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Fiziksel Ürtikerde D Vitamini Takviyesinin Basarıyla Kullanılması
Fiziksel ürtiker basınç, ısı ve ultraviyole ısınlar gibi farklı uyaranlara baglı olarak gelisebildigi bilinen,heterojen bir grup hastalıktır.1 Atopi ve kronik ürtiker, bu saglık sorununa sıklıkla eslik eder.2 Akut ve kronik ürtiker antihistaminlere genellikle iyi yanıt verir ama fiziksel ürtiker hastalarında, bu tedavilere hemen her zaman, tatmin edici olmayan yanıtlar alınmaktadır.3 Fiziksel ürtikeri tedavi etmek amacıyla bu nedenle, bir çogu literatürde anlatılan kombinasyon tedavileri kullanılmıstır. Antihistaminlerle birlikte ...
Veronica A Varney,1* Amena Warner2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Polikistik over sendromlu kadınlarda metformin, LH ile uyarılan testosteron yanıtını, hızla ve insülin duyarlılıgını artıran etkisinden bagımsız olarak azaltıyor
Polikistik over sendromu; dolasımdaki androjen düzeylerinin yükselmesiyle ve/veya hiperandrojenizmin
klinik belirtileriyle, kronik oligo- ya da anovülasyonla ve overlerin ultrason muayenesinde çok sayıda kistlerin (polikistik overlerin) görülmesiyle karakterizedir.1 Polikistik over sendromlu kadınlarda buna ek olarak, siddetli insülin direnci ve pankreastaki ß-hücre fonksiyonunda degisiklik vardır.2,3 Metforminin polikistik over sendromundaki etkilerini hangi mekanizmayla gösterdigi net olarak, günümüzde de bilinmemek ...
Dorothea Kurzthaler,1 Dijana Hadziomerovic-Pekic2, Ludwig Wildt,1 Beata E Seeber1*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Günlük süt ürünleri ve yogurt tüketimine eslik eden tip 2 diyabet riski: Üç eriskin ABD kohortu ve güncellenmis bir meta-analiz
Tip 2 diyabet yaygın bir hastalıktır ve örnegin ABD?de 26 milyon, bütün dünyada 366 milyon tip 2 diyabet hastası vardır; dünyadaki tip 2 diyabet hastası sayısının 2030?da 522 milyona ulasacagı hesaplanmaktadır.1 Dahası, diyabetin ve kardiyovasküler hastalıklar gibi komplikasyonlarının yönetilmesi ve tedavisi, dev boyutlarda tıbbî ve ekonomik yükü beraberinde getirmektedir.2 Tip 2 diyabetin önlenmesi bu nedenle, halk saglıgı açısından zorunlu olmustur.Kalsiyum, magnezyum, D vitamini, suda çözünen süt proteinleri (örnegin laktoglob ...
Mu Chen,1,2 Qi Sun,1,3 Edward Giovannucci,1,2,3 Dariush Mozaffarian,1,2,3,4 JoAnn E Manson,2,3,5 Walter C Willett,1,2,3 Frank B Hu.

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Birincil tarama aracı olarak bir öneri: Bel çevreniz, boyunuzun yarısını asmasın!
Beden-kütle indeksi (BKI), insanlarda obezitenin objektif bir göstergesi olarak yıllardır kullanılmaktadır
ama çok yüksek bulunmadıgı sürece bu parametrenin, beden kütlesindeki artısların yaglarının vücutta birikmesinden mi, yoksa bireyin kas yapısının asırı gelismis olmasından mı kaynakladıgını ayıramadıgı,
bilinen bir gerçektir. Ancak BKI degerinin obezlerde bile yalnızca vücuttaki total yag miktarını yansıtması ve farklı yag tiplerinin vücuttaki dagılımı hakkında bilgi vermemesi, söz konusu parametrenin ...
Margaret Ashwell,1,2* Sigrid Gibson

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kardiyovasküler riskin yüksek oldugu bir Akdeniz altpopülasyonunda, dısarıdan alınan hem demiri miktarı ve yeni baslayan diyabet: gözleme dayalı bir çalısma
Dünyanın her tarafındaki tip 2 diyabet prevalansı, son yıllarda artmıstır. Tüm dünyadaki 20-79 yas grubunda 2010 yılında 285 milyon (%6.4) olan tip 2 diyabetli sayısının 2030 yılında 439 milyona (%7.7?ye) yükselecegi hesaplanmıstır.1 Diyet, tip 2 diyabetin önlenmesi amacıyla en fazla incelenmis olan yasam biçimi bilesenidir. Yakınlarda ya-yınlanan bir meta-analizde kırmızı et, özellikle de islenmis et tüketimine eslik eden tip 2 diyabet riski insidansının, toplum genelindekinden daha yüksek oldugu bildirilmistir.2 Son yıllarda sa ...
Jose Candido Fernandez-Cao,1 Victoria Arija,1-3* Nuria Aranda,1,3 Monica Bullo,3-5 Josep Basora,2,3,5 Miguel Angel Martínez-González6, Javier Díez-Espino,6,7 Jordi Salas-Salvadó

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Dünya Literatüründen Özetler
Amaç. Çikolata tüketilmesiyle, sonraki yıllarda kardiyovasküler olay gelisme riski arasındaki beraberligi incelemek.

Yöntemler. EPIC (European Prospective Investigation into Cancer-Norfolk) çalısmasının alt-popülasyon verilerini
kullandıgımız, prospektif bir çalısma gerçeklestirdik. Çikolata tüketme alıskanlıgının derecesi, çalısma
baslangıcındaki besin tüketme sıklıgı anketiyle belirlendi (1993?1997) ve gerçeklesen kardiyovasküler sonuç
degiskenleri, Mart 2008?e kadar izlendi ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız