Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 340  Nisan - Mayıs - Haziran 2014 

Makale Özetleri için Tıklayın.

Editörden...

Tip 2 diyabet tedavisinde değişik ilaç gruplarından kullandığımız çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Hastalığın ilerleyici doğası ve hastanın tedaviye uyum sorunları dikkate alındığında zaman içinde ilaçları değiştirme ve hastaya yeni seçenekler sunma gereği kaçınılmazdır; özellikle çoklu ilaç kullanımında ortaya çıkan istenmeyen etkiler de çözmemiz gereken sorunlardır. Bu bakış açısı içinde ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz "tip 2 diyabette bitkisel tedavi" derlemesini sunuyoruz.

Demir eksikliği anemisi en sık karşılaşılan anemi türüdür ve çeşitli inflamatuar bağırsak hastalıkları arasındaki prevalansı çok yüksektir. Yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği ve özellikle birden fazla hastalığın birlikte olduğu durumlarda uygun şekilde tedavi edilmesi hem güçtür hem de büyük önem taşır. Bu konudaki derlememizde tedavi indikasyonlarını da içeren kapsamlı bilgiler bulacaksınız.

İnfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullandığımız antibiyotiklerle ilgili önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Bunlardan belki de en önemlisi klinikte kullanılan antibiyotiklere karşı mikroorganizmaların kazandığı dirençtir. Direnç gelişiminde
uygulamadaki yanlışların payı büyüktür (tarım ve gıda endüstrilerindeki mega kullanımın payı da yadsınamaz). Bu nedenle, eldeki seçenekler hızla azalırken, ilaç sektörü de gerek ekonomik gerekse konunun doğasına bağlı değişik nedenlerle yeni antibiyotik geliştirme çalışmalarını azaltmıştır. Klinisyenlerin güncel durum konusunda bilgilendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Konu, ayrıntılı bir derlemede irdelenmiştir.

Yeni teknolojilerin etkilerini en fazla gösterdiği bilim dallarından biri de tıptır. Özellikle 2003 yılında insan genomunun çözümlenmesinin ardından kişiye özel tıbbi çözümler hızlı bir şekilde gündeme oturmuştur. Bunun en somut örneklerini kanser tedavilerinde görüyoruz. Yeni kuşak doktorlarımızın temel uğraşlarının bu alanda yoğunlaşacağı çok açıktır. O nedenle, dergimizde bu konulara giderek daha fazla yer ayıracağız. "Meme kanserinde genetik farklılıklar" başlıklı kısa derleme bu yeni çalışmaların bir ürünüdür. İlginizi çekeceğini umuyoruz.

Bu sayıda işlenmiş et tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapan kısa ve ilginç bir yorum yazısına yer verdik. Çalışmalarda işlenmiş etlerin içinde yer alan katkı maddelerine ve dört kat daha yüksek olan sodium içeriklerine dikkat çekilmektedir. Ortaya konan bu görüşleri dikkate aldığımızda, eğer et tüketeceksek bunun işlenmemiş etler şeklinde olması önerilmektedir. Sucuk/salam severlerin dikkatine sunulur.

Bu ay dergimizde ayrıca olgu sunumları, klinik kılavuz özetleri de bulacaksınız. Bir sonraki sayımızda yeniden buluşmayı diliyoruz.

Literatür ile kalın.

Dr. Muzaffer TUZCU

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Tip 2 Diyabette Bitkisel Tedavi

ÖZET
Tip 2 diyabet tedavisinde geleneksel ilaçlar, eski zamanlardan bu yana dünyanın her tarafında kullanılmaktadır. Bu literatür taramasında, çeşitli kabileler/etnik gruplar tarafından tip 2 diyabet tedavisi amacıyla kullanılan tıbbi bitkileri, ayrıntılı olarak özetlenmektedir. Allopatik, yani bir hastalığı ya da anormal bir sağlık sorununu, bu hastalığa veya sağlık sorununa antagonist etkiye sahip bir ortam oluşturarak tedavi eden ilaç sisteminde yer alan, çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Tip 2 diyabet pre ...

Muhammad Akram

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında demir eksikliği anemisi ÖZET
Diyetle yeterli miktarda demir alınamaması, kronik kan kaybı veya demir emiliminin bozulması gibi nedenlerle gelişen demir eksikliği anemisi, tüm dünyadaki en yaygın anemi şeklidir. Bu aneminin inflamatuvar bağırsak hastalıklarında görülme riski, gittikçe daha fazla artmakta ve prevalansı, %36 - %76 arasında değişmektedir.
Dışarıdan farkına varılabilen bulgu ve belirtilerinin olmaması, demir eksikliği anemisinin tanısını zorlaştırır. Hastanın yaşam kalitesi üzerindeki önemli, olumsuz sonuçları, demir ek ...
Neil D Goldberg

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Dirençli bakterilere karşı yeni antibiyotikler geliştirilmesi: Ne durumdayız? ÖZET
Bakterilerin antibiyotikler karşısındaki direnci, gerek toplumda gerekse hastane ortamında günden güne artmakta; morbidite ve mortalite oranlarını, ayrıca bunlara eşlik eden parasal yükü artırmaktadır. Son yirmi yıl içerisinde hem hastanelerde, hem hastane dışında gelişen, birçok antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalar bilim insanı gruplarını; güncel yönetmeliklere göre güvenli bir şekilde kullanılabilecek, iyi etkililik profillerine sahip ve direnç profili düşük yeni antibakteriyel ürünler geliştirmeye yönl ...
Matteo Bassetti*, **, Maria Merelli*, Chiara Temperoni* ve Augusta Astilean*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Meme kanserinde genetik farklılıklar: Kişiselleştirilmiş tıbba giden yol gözüktü mü? ÖZET
Günümüz dünyasında meme kanseri nedeniyle ölen kadınların sayısı, kötü huylu diğer herhangi bir hastalık nedeniyle ölen kadınların sayısından daha fazladır. Kadınlardaki meme kanserinin klinik seyri hastadan hastaya çok büyük değişkenlik gösterir. Bu değişkenliğin bir bölümü; hastanın yaşı, tümörün yayılma derecesi, histolojik evresi ve estrojen reseptör durumu gibi geleneksel kliniko-patolojik faktörlerle açıklanabilirse de, moleküler profil belirleme çalışmaları, klinik prognozları farklı olan meme kanseri ...
Richard D Baird* ve Carlos Caldas*,**

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Etlerin işlenmesi ve kardiyovasküler risk: koruyucu maddeler üzerinde odaklanma zamanı geldi ÖZET
Diyet kılavuzları, doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin azaltılması amacıyla yağsız (düşük miktarda yağ içeren) etlerin tüketilmesi gerektiğini vurgulamaktadır ama sayısı gittikçe artan kanıtlar, etlerin sağlık üzerindeki etkilerinin, içerdikleri sodyum, hem demiri veya L-karnitin gibi diğer maddelerle bağlantılı olabileceği izlenimini vermektedir. Etlerin sağlığımızı nasıl etkilediklerinin ve içerdikleri hangi maddelerin bu konuda rol oynadıklarının bilinmesi; tüketici seçeneklerinin önerilmesi, diyet kılavu ...
Renata Micha(1,6), Georgios Michas (5), Martin Lajouus (1,3,4) ve Dariush Mozaffarian (1,2)

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gözyaşındaki lipid tabakasının, tam olmayan göz kırpma hareketlerine eşlik eden yetersizliği: Bir vaka sunumu ÖZET
Temel bilgi: Meibomius bezlerinin tıkanması, gözyaşı filmindeki lipidlerin hiposekresyonu üzerinden lipid tabaka yetersizliğiyle ve evaporatif kuru göz hastalığıyla sonuçlanır. Göz kırpma hareketlerinin meibomius bezlerindeki fonksiyon bozukluğunda taşıdığı önem ne yazık ki büyük ölçüde görmezden gelinmiştir ve tam
olmayan göz kırpma hareketlerinin, meibomius bezleri tıkalı olmasa bile gözyaşında lipid yetersizliğine yol açıp açmadığı bilinmemektedir.
Vaka sunumu: ...
Motoko Kawashima*,** ve Kazuo Tsubota**

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Güvenli olmayan düşük dehşeti: 29 yaşındaki bir kadında gelişen ve yaşamı tehdit eden bir komplikasyon ÖZET
Temel bilgi: Bu vakanın geçtiği ülke olan Pakistan?da her yıl 42 milyon kadın, istenmeyen gebelik nedeniyle düşük yapmayı tercih etmekte ve düşüklerin yarıya yakını (20 milyonu), güvenli olmayan prosedürler olarak gerçekleştirilmektedir. Güvenli olmayan düşük; istenmeyen bir gebeliğin sonlandırılması amacıyla, gerekli becerilere sahip olmayan kişiler tarafından veya minimal tıbbi standartlara sahip olmayan bir ortamda ya da bunların beraberce olduğunda gerçekleştirilen bir prosedür olarak ta ...
Kaniz Zehra Naqvi ve Muhammad Muzzammil Edhi*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız