Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 336  Şubat - Mart - Nisan 2013 

Makale Özetleri için Tıklayın.

Ürik asitin kanser riskine, tekrarlamasına ve ölüm oranına katkısı

Ürik asit; büyük oranda XOR ile xanthine ve hypoxanthine oksitlenmesinden türemiştir  ve XOR'un farmakolojik girişimle baskılanması gut, nefrolitiyazis, bazı akut ve kronik böbrek hastalıkları durumları, iskemi-reperfüzyon bozuklukları ve diğer durumlar gibi hiperürisemi ile giden bozuklukların yönetilmesinde yaygın şekilde kullanılmıştır .

1982'de Ames ve arkadaşları ürik asitin tekli oksijeni uzaklaştırma ile lipid peroksidasyonunu baskılama becerisi ve insandaki yüksek serum derişimine dayanarak insan kanserine karşı birincil korunma sağladığı hipotezini öne sürmüşlerdir . Ürik asitin fizyolojik antioksidan işlevlerine yönelik yaygın destek bu hipotezin yayımlanmasını izleyen oniki yıl içinde oluşturulmuştur ve ürik asitin koruyucu antioksidan özellikleri çoğu farklı organ sisteminde tanımlanmıştır . Bununla birlikte, fizyolojik pH değerinde ürik asitin baskın tekli sodyum biçimi olan üratın serum düzeylerinin yüksekliğinin, hem erkeklerde hem de kadınlarda artmış erken kanser ölümleri ile kuvvetli istatistiksel birliktelik göstermesi  ürik asitin genel antioksidan etkisinin yanı sıra kanser biyolojisinde daha karmaşık bir rolü olduğunu düşündürmektedir.

Mehdi A Fini

Kapak Resmi:

Department of Medicine Pulmonary Division and Cardiovascular Pulmonary Research Laboratory, University of Colorado Denver

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Statin ile dengeli pan-PPAR aktivatörü bezafibrat kombinasyonu: Kapsamlı lipid kontrolü ve diyabetin önlenmesi? Tüm fibratlar, trigliserid düzeyini azaltabilen ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-C) düzeyini arttırabilen peroksizom proliferatörleri ile aktive olan reseptör (PPAR?lar)-alfa agonistleridir. Bununla birlikte, bezafibrat, kıyaslanabilir dozlarda tüm üç PPAR alt tiplerini (alfa, gama ve delta) aktive ettiğinden özgün etki profili ile eşsizdir. Bundan dolayı, bezafibrat, tüm üç PPAR izoformlarının pan-agonisti olarak çalışır. Tüm fibratlar, trigliserid düzeyini azaltabilen ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-C) düzeyini arttırabilen peroksizom proliferatörleri ile aktive olan reseptör (PPAR?lar)-alfa agonistleridir. Bununla birlikte, bezafibrat, kıyaslanabilir dozlarda tüm üç PPAR alt tiplerini (alfa, gama ve delta) aktive ettiğinden özgün etki ...
Alexander Tenenbaum

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Romatoid artrit için otolog stromal vasküler fraksiyon tedavisi: Gerekçesi ve klinik güvenilirliği Romatoid artrit (RA) tedavi protokollerindeki ilerlemeler ve hedefe yönelik biyolojik tedavilerin geliştirilmesi ile hasta sonuçlarında önemli iyileşmeler elde edilmeye başlanmıştır. Buna rağmen yine de hastaların %50?sinde anlamlı bir klinik yanıt elde edilememektedir. Veterinerlikte, dejeneratif hastalıklar için kök hücre tedavisi otolog stromal vasküler fraksiyon (SVF) şeklinde kullanılan, kabul görmüş Romatoid artrit (RA) tedavi protokollerindeki ilerlemeler ve hedefe yönelik biyolojik tedavilerin geliştirilmesi ile hasta sonuçlarında önemli iyileşmeler elde edilmeye başlanmıştır. Buna rağmen yine de hastaların %50?sinde anlamlı bir klinik yanıt elde edilememektedir. Veterinerlikte, dejeneratif hastalıklar için kök hücre tedavisi ot ...
Jorge Paz Rodriguez

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Statin tedavisinin koroner aterosklerozun ilerlemesi üzerindeki etkisi İntravasküler ultrason (IVUS) tekniğini ve sanal histolojiyi (VH-IVUS) uygulayan doktorların sayısı giderek artmaktadır ve bu grup, plak volümü (PV) ve plak yapısı üzerindeki statin etkilerini araştırmıştır. İntravasküler ultrason (IVUS) tekniğini ve sanal histolojiyi (VH-IVUS) uygulayan doktorların sayısı giderek artmaktadır ve bu grup, plak volümü (PV) ve plak yapısı üzerindeki statin etkilerini araştırmıştır. Bununla birlikte yayınlanan sonuçlar birbiriyle pek uyumlu değildir. Bundan dolayı duyarlı koroner plakları etkin bir şekilde sta ...
Jinwei Tian

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız