Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 335  Eylül 2012 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Retinal ven dal okluzyonu (BRVO), sık gorulen ve genellikle makula odemi ile sonuclanan bir retina damar hastalığıdır. Bu hastalarda gorme kaybının en sık nedeni makula odemidir [1,2]. Makula kapiller damarlarında, intravaskuler basıncta artış ve kan

Retinal ven dal oklüzyonu ve maküla ödemi olan hastalarda görme fonksiyonu ve seröz retinal dekolman: Olgu serisi

Retinal ven dal okluzyonu (BRVO), sık gorulen ve genellikle makula odemi ile sonuclanan bir retina damar hastalığıdır. Bu hastalarda gorme kaybının en sık nedeni makula odemidir [1,2]. Makula kapiller damarlarında, intravaskuler basıncta artış ve kan akımında azalma, endotel kan-retina bariyerinin fonksiyon bozukluğuna, damar gecirgenliğinde artışa yol acabilir ve bu durum, makula odemi ile sonuclanır [3]. Makula odeminin patogenezinde, vaskuler endotelyal buyume faktorunun (VEGF) onemli bir rolu olduğu ileri surulmuştur [4-6]. Gorme keskinliğinin değerlendirilmesinin ve fovea kalınlığının OCT yontemi kullanılarak olculmesinin, BRVO olan hastalarda, tedavi stratejisinin belirlenmesinde yararlı olduğu kabul edilmektedir [7]. Bununla birlikte, gorme keskinliği, birincil olarak, fovea fonksiyonunu yansıtırken, BRVO, sadece foveayı etkilemekle kalmayıp makula alanını ve periferik retinayı da etkileyen patolojik değişikliklere (kanama gibi) neden olur. Bundan dolayı, BRVO ile ilişkili anatomik ve patolojik değişikliklerin fonksiyonel etkilerinin daha ayrıntılı araştırılması onemli olabilir.

Hidetaka Noma

Kapak Resmi:
Hideharu Funatsu1, Tatsuya Mimura2 and Katsunori Shimada

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Bir ay süre ile Systane® kullanılması orta şiddette oküler kuruluk belirtileri olan bireylerde oküler yüzey parametrelerinde iyileşme sağlamaktadır Gözyaşı tabakasında, lipid, aköz ve müsin tabakalarınınbir karışımı bulunur. Oküler kurulukyaşayan kişilerde, gözyaşı tabakasının stabilitesininbozulduğu ve yapı ve fonksiyon için gerekenkoruyucu özellikleri sağlayamadığı kabul edilmektedir.Gözyaşı tabakasında sorun olduğunda, kornealve konjonktival epitel korunamaz ve kişilerde,yanma, batma, kum varmış hissi, yabancı cisimhissi, gözde yaşarma, oküler yorgunluk vekuruluk gibi oküler kurulukla ilişkili rahatsızlıkbelirtileri olur Gözyaşı tabakasında, lipid, aköz ve müsin tabakalarının bir karışımı bulunur. Oküler kuruluk yaşayan kişilerde, gözyaşı tabakasının stabilitesinin bozulduğu ve yapı ve fonksiyon için gereken koruyucu özellikleri sağlayamadığı kabul edilmektedir. Gözyaşı tabakasında sorun olduğunda, korneal ve konjonktival epitel korunamaz ve kişiler ...
Piera Versura, Vincenzo Profazio, Emilio C Campos

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Katarakt cerrahisinde endoftalmi proflaksisi için intrakameral sefazolin kullanımından yedi yıl sonraki bulgular Son yıllarda kullanılmaya başlanan proflaktik önlemler, endoftalmi gelişen hasta sayısını azalttığı halde, bu ciddi komplikasyon, katarakt cerrahisinden sonra görülmeye devam etmektedir. Günümüzde, endoftalmi proflaksisi hakkında iki ayrı görüş vardır: Son yıllarda kullanılmaya başlanan proflaktik önlemler, endoftalmi gelişen hasta sayısını azalttığı halde, bu ciddi komplikasyon, katarakt cerrahisinden sonra görülmeye devam etmektedir. Günümüzde, endoftalmi proflaksisi hakkında iki ayrı görüş vardır: Topikal olarak dördüncü kuşak kinolonların (gatifloksasin ve moksifloksasin) kul ...
Pedro Romero-Aroca

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Elektrik kaynağına bağlı maküler hasarda multifokal elektroretinogram ve spektral domain optik koherens tomografi: Olgu sunumu Kaynak aletleri kullanılırken yayılan ışığın, gözün farklı yapılarında hasara neden olduğu bilinmektedir. En sık görülen hasar, oküler yüzeyi etkileyen aktinik veya fotoelektrik keratokonjonktivittir [1] ama bazı olgularda retina yapıları da etkilenmiş olabilir. Kaynak aletleri kullanılırken yayılan ışığın, gözün farklı yapılarında hasara neden olduğu bilinmektedir. En sık görülen hasar, oküler yüzeyi etkileyen aktinik veya fotoelektrik keratokonjonktivittir [1] ama bazı olgularda retina yapıları da etkilenmiş olabilir. Kaynak yapmak için kullanılan her alet, kullanılan teknolojiye bağlı o ...
Mauro Cellini

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Diyabetik maküler ödemde primer tedavi olarak intravitreal triamsinolon?la lazer fotokoagülasyonun karşılaştırılması ? kıyaslamalı bir pilot çalışma Diyabetik maküler ödem (DME), giderek artan sayıda diyabetli hastada, körlüğün önde gelen nedenidir. DME?de görme keskinliğinin azalması, retinanın iç nükleer tabakasında kan-retina bariyerinin yırtılması ile sıvı birikmesinin bir sonucudur. Kalınlaşan makula, 90 Dioptri veya 78 Dioptri lens kullanılarak biomikroskopik muayenede görülebilir. Retina kalınlığı, Optik Kohorens Tomografi (OCT), Heidelberg Retina Tomografi II (HRT II) kullanılarak yapılan konfokal lazer tarama veya Retina Kalınlığı Analizörü ile ölçülebilir Diyabetik maküler ödem (DME), giderek artan sayıda diyabetli hastada, körlüğün önde gelen nedenidir. DME?de görme keskinliğinin azalması, retinanın iç nükleer tabakasında kan-retina bariyerinin yırtılması ile sıvı birikmesinin bir sonucudur. Kalınlaşan makula, 90 Dioptri veya 78 Dioptri lens kullanılarak biomikroskopik muayenede gö ...
Mustapha Norlaili

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Alfa-1a reseptör antagonisti ile tedaviye ikincil gelişen alt göz kapağında entropion: Bir olgu sunumu Alfa-1a reseptör antagonistlerinin (tamsulosin) kullanımı, benign prostat hipertrofisi (BPH) tedavisinde yaygın kabul görmektedir Alfa-1a reseptör antagonistlerinin (tamsulosin) kullanımı, benign prostat hipertrofisi (BPH) tedavisinde yaygın kabul görmektedir. Düz kasa olan etkilerinden dolayı, intraoperatif gevşek iris sendromunda nedensel ajan olduğu bildirilmiştir. Bu yazıda, tamsulosin tedavisine başlayan bir hastada, bununla ilişkili olabileceği düşünülen ...
Salman Waqar

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Nanotıp Tedavilerinin Retinadaki Neovasküler Hastalıkların Tedavisinde Rolü Prematüriteye bağlı retinopati (ROP), diyabetik retinopati (DR) ve yaş ile ilişkili maküla dejenerasyonu (AMD), sırasıyla, bebeklerde, çalışan erişkinlerde ve yaşlılarda körlüğün önde gelen nedenleridir [1-4]. Farklı etiyolojilere bağlı bu retina hastalıkları, retinal yapı ve fonksiyonu bozan ve geri dönüşsüz görme kaybına neden olan patojenik neovaskülarizasyon gelişimi ile doruğa çıkar. Neovaskülarizasyonun moleküler mekanizmalarının çoğunu anlamamıza ve moleküler Prematüriteye bağlı retinopati (ROP), diyabetik retinopati (DR) ve yaş ile ilişkili maküla dejenerasyonu (AMD), sırasıyla, bebeklerde, çalışan erişkinlerde ve yaşlılarda körlüğün önde gelen nedenleridir [1-4]. Farklı etiyolojilere bağlı bu retina hastalıkları, retinal yapı ve fonksiyonu bozan ve geri dönüşsüz görme kaybına neden ola ...
Krysten M Farjo, Jian-xing Ma

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bir yenidoğanda Avrupa ST80 toplum-kökenli metisiline dirençli Staphylococcus aureus orbital selüliti Hastamız olan 28 günlük erkek bebek, 28 Nisan 2010 tarihinde sağ tarafta orbital selülit tanısı ile hastanemizin Pediyatri Bölümü?ne sevk edildi. Belirtileri; iştahsızlık, burun akıntısı ve sağ gözde kızarıklıktı ve başvuru tarihinden beş gün önce başlamıştı. Hastamız olan 28 günlük erkek bebek, 28 Nisan 2010 tarihinde sağ tarafta orbital selülit tanısı ile hastanemizin Pediyatri Bölümü?ne sevk edildi. Belirtileri; iştahsızlık, burun akıntısı ve sağ gözde kızarıklıktı ve başvuru tarihinden beş gün önce başlamıştı. Yenidoğan, termde vajinal yolla doğurtulmuştu. Doğum ağırlığı 4,900 gr ...
Evangelia E Tsironi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız