Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 325  Haziran 2011 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Meme kanseri çeşitli morfoloji, molekül özellikleri, davranış ve tedaviye yanıt örüntüleri ile karşı- mıza çıkan heterojen doğalı bir hastalıktır. Meme kanserinin bugünkü klinik yönetimi, artan sayı- daki tedavi seçenekleri konusunda klinik uygulamada v

Moleküler çağda meme kanserinin prognostik sınıflandırmasi: histolojik derecenin rolü

Meme kanseri çeşitli morfoloji, molekül özellikleri, davranış ve tedaviye yanıt örüntüleri ile karşı- mıza çıkan heterojen doğalı bir hastalıktır. Meme kanserinin bugünkü klinik yönetimi, artan sayı- daki tedavi seçenekleri konusunda klinik uygulamada ve hasta için karar vermeye yardımcı olacak klinik ve patolojik yönden prognoz ve öngörü değeri bulunan güçlü faktörlere dayanmaktadır. Meme kanserinde en iyi bilinen prognoz faktörlerinden biri, tümörün biyolojik özelliklerinin morfolojik değerlendirilmesi olan histolojik derecedir ve meme kanserlerinin klinik davranışı ile ilgili önemli bilgi sağlayabildiği gösterilmiştir. Genom-çapında mikrodizi temelli sunum belirleme araştı rmaları meme kanseri biyolojisinin çok sayıda özelliğini açığa çıkarmış ve histolojik derece ile saptanan biyolojik özelliklerin tümör davranışını belirlemedeki önemine dair daha fazla kanıt sağlamı ştır. Ayrıca, sunum belirleme araştırmaları meme kanserinin biyolojisine dair bilgilerimizi oldukça arttıran klinik olarak kullanışlı veriler ortaya çıkarmıştır ve bu araştırmalar klinik uygulamada gelişmiş prognoz ve öngörü değeri olan araçlar anlamında değerlendirmeden geçmektedir. Bu moleküler testlerin klinikte kabul edilmesi için histolojik derece gibi kanıtlanmış klasik faktörlerin pahalı eşdeğerlerinden fazlası olmaları gerekir. Mevcut parametrelerin ötesinde prognoz ve öngörü bilgisi sağlamaları şarttır. Bu yazıda histolojik derecenin prognozu yansıtan faktör olarak geçerliliğinin analizi sunulmakta ve moleküler sınışama yöntemlerinin ortaya çıktığı bu çağda histolojik derecenin önemi ve meme kanserinin sınışandırma ve evreleme sistemlerindeki rolü hakkı ndaki görüş birliğinin öneminden söz etmekteyiz.

Emad A Rakha1, Jorge J Dabbs4, Thomas Decker5, Vincenzo Eusebi6, Stephen B Fox7, Shu Ichihara8 Jocelyne Jacquemier9,

Kapak Resmi:
Ağustos 2010

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Çocuklarda akut farenjitin yönetilmesi: Bir güncelleme Streptokokal farenjit tüm dünyada çocukluk çağında çok sık görülen bir patolojidir. Buna rağmen bu hastalığın yönetilmesi konusunda ortak bir görüş yoktur. Bazı yazarlar şüpheli bakteriyel olgularda mikrobiyolojik inceleme yapılarak kesinleşen olgularda süpüratif komplikasyonları ve akut romatizmal ateşi önlemek için antibiyotik tedavisi uygulamayı önermektedir. Farklı olarak başka yazarlar streptokokal da olsa farenjiti iyi huylu kendiliğinden düzelen bir hastalık olarak kabul eder. Bu nedenle rutin olarak mikrobiyolojik testler uygulamazlar ve akılcı antibiyotik kullanımı- na işaret ederken antimikrobiyal tedaviyi iyi seçilmiş olgulara bırakırlar. Streptokokal farenjit tüm dünyada çocukluk çağında çok sık görülen bir patolojidir. Buna rağmen bu hastalığın yönetilmesi konusunda ortak bir görüş yoktur. Bazı yazarlar şüpheli bakteriyel olgularda mikrobiyolojik inceleme yapılarak kesinleşen olgularda süpüratif komplikasyonları ve akut romatizmal ateşi önlemek için antibiyotik tedavi ...
Marta Regoli*,Elena Chiappini,Francesca Bonsignori, Luisa Galli, Maurizio de Martino

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İleri yaştaki kalça kırığı hastaları: Farklı gereksinimleri olan üç grup On bilgi: Norvec, ozellikle Oslo, dunyada en yuksek kalca kırı.ı insidansının bildirildiği yerdir. Yaşlı kalca kırı.ı hastalarının bakımı giderek daha sık olarak ortopedik bakım ile disiplinler arası geriyatrik bakımın sunuldu.u ortogeriyatri birimlerinde yapılmaktadır. Yaşlı kalca kırı.ı hastaları nın ozellikleri ve gereksinimleri cok iyi betimlenmemiştir. Bu bildirinin amacı soz konusu hastaları n bakım ve rehabilitasyon gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması icin bu hastaların ozelliklerini betimlemektir. Yontemler: Bu gozlemsel calışma kalca kırı.ı nedeniyle bir ortogeriyatrik birimde ameliyat edilen 65 yaşın uzerindeki hastaların kalite kutuğu temel alınarak yurutulmuştur.. On bilgi: Norvec, ozellikle Oslo, dunyada en yuksek kalca kırı.ı insidansının bildirildiği yerdir. Yaşlı kalca kırı.ı hastalarının bakımı giderek daha sık olarak ortopedik bakım ile disiplinler arası geriyatrik bakımın sunuldu.u ortogeriyatri birimlerinde yapılmaktadır. Yaşlı kalca kırı.ı hastaları nın ozellikleri ve gereksinimleri cok ...
Anette HRanhoff1*, Kristin Holvik2, Mette I Martinsen2, Kirsti Domaas2, Ludvig F Solheim

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Beden sıvıları ve tuz metabolizması – Bölüm II Çocukluk çağında diyare ve kusma çok sık görülür. Bu nedenle, bu derlemenin odak noktası, farklı sıvı bölmelerinin tanınması, dehidrasyonun derecesinin klinik olarak ölçülmesi, ekstraselüler ve intraselüler sıvı dengesinin nasıl sağlanacağı, etkili kan osmolalitesinin ölçülmesi ve parenteral sıvı sağlanması ve replasmanının tartışılması olacaktır. Çocukluk çağında diyare ve kusma çok sık görülür. Bu nedenle, bu derlemenin odak noktası, farklı sıvı bölmelerinin tanınması, dehidrasyonun derecesinin klinik olarak ölçülmesi, ekstraselüler ve intraselüler sıvı dengesinin nasıl sağlanacağı, etkili kan osmolalitesinin ölçülmesi ve parenteral sıvı sağlanması ve replasmanının tartışılmas ...
Mattia Peruzzo1,Gregorio P Milani2, Luca Garzoni1, Laura Longoni3, Giacomo DSimonetti4,Alberto Bettinelli3, Emilio F Fossali2, Mario G Bianchetti1*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İskemik akut böbrek hasar›n› anlamak için yeni gelişmeler Akut böbrek hasarı, artmışhastalık ve ölüm oranı ile bağımsız ilişkilidir. İskemi, akut böbrek hasarı nın önde gelen nedenidir, destekleyici önlemler yoktur ve iskemik akut böbrek hasarını etkili olarak tedavi etmek veya önlemek için henüz bir tedavi yoktur. Bu yazıda, iskemik akut böbrek hasarının patofizyolojisi, iskemik akut böbrek hasarı ve ilerleyici kronik böbrek hastalığı gelişimi arasında ortaya çıkan ilişki ve halen araştırılmakta olan ve umut veren yeni tedaviler konusundaki en son gelişmeler ele alınmaktadır. Akut böbrek hasarı, artmışhastalık ve ölüm oranı ile bağımsız ilişkilidir. İskemi, akut böbrek hasarı nın önde gelen nedenidir, destekleyici önlemler yoktur ve iskemik akut böbrek hasarını etkili olarak tedavi etmek veya önlemek için henüz bir tedavi yoktur. Bu yazıda, iskemik akut böbrek hasarının patofizyolojisi, iskemik akut böbrek ...
Raj Munshi1,Christine Hsu1,Jonathan Himmelfarb2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Az görülen bir metastatik böbrek karsinoidi olgusu Ön bilgi: Karsinoid, düşük evreli ‘atipi’ ile giden bir endokrin hücre tümörüdür; genellikle prognozu iyi olan düşük evreli malign bir tümördür. Metastatik böbrek karsinoidi birincil karsinoidlerden daha da az görülür. Olgu sunumu: Gastrointestinal yoldan metastaz yapan böbrek karsinoidi bulunan bir hasta ile ilgili deneyimimizi sunuyoruz. Sonuç: Rektum karsinoidinden köken alan karaciğer metastazı öyküsü bulunan hastamızdaki böbreğ in karsinoid tümörü patolojik bulgular temelinde metastatik kabul edildi. Ön bilgi: Karsinoid, düşük evreli ‘atipi’ ile giden bir endokrin hücre tümörüdür; genellikle prognozu iyi olan düşük evreli malign bir tümördür. Metastatik böbrek karsinoidi birincil karsinoidlerden daha da az görülür. Olgu sunumu: Gastrointestinal yoldan metastaz yapan böbrek karsinoidi bulunan bir hasta ile ilgili deneyi ...
Yoshiharu Kato,Kogenta Nakamura*, Yoshiaki Yamada, Genya Nishikawa, Takahiko Yoshizawa, Kenji Zennnami, Remi Katsuda, Motoi Tobiume,Shigeyuki Aoki,Tomohiro Taki,Nobuaki Honda

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız