Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 313  Haziran 2010 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Ön bilgi: İmmunoglobulin E (IgE) düzeyindeki değişiklikler IgE yapımının düzenlenmesindeki bir bozuklu- ğu yansıtır ve çeşitli immunolojik hastalıklarda görülebilir. Bu derlemenin amacı IgE yapımı ile ilgili bilgilerimizin tarihsel gelişimini, moleküler

İmmunoglobulin E’nin düzenlenmesi ve düzenlenmesindeki kusurlar:Moleküler ve klinik bir bakış açısı

Ön bilgi: İmmunoglobulin E (IgE) düzeyindeki değişiklikler IgE yapımının düzenlenmesindeki bir bozuklu- ğu yansıtır ve çeşitli immunolojik hastalıklarda görülebilir. Bu derlemenin amacı IgE yapımı ile ilgili bilgilerimizin tarihsel gelişimini, moleküler özelliklerini ve IgE üretiminin düzenlenmesi ile ilişkili hastalıkların bir özetini sunmaktır. Yöntemler: Kilit terim olarak immunoglobulin E ve sınıf değişim rekombinasyonu, eksikliği ve/veya özel hastalı k durumları (atopi, neoplazi, böbrek hastalığı, miyeloma, vb.) gibi özgün terimler kullanarak Medline/ PubMed veritabanlarında yer alan yayımlanmış bildiriler araştırıldı. Derlemeler, olgu sunumları, geriye dönük derlemeler ve moleküler mekanizmalar konusundaki bildiriler seçildi. Analizlere her iki cinsiyeti ve tüm yaş gruplarını kapsayan çalışmalar alındı. Bulgular: Klinikte hem çok düşük hem de yükselmiş IgE düzeyleri görülebilir. Önemli gelişmeler, bizim araları nda T hücreleri, sitokinler ve T düzenleyici (T regulatory ya da Treg) hücrelerinin bu süreçteki rolleri de bulunmak üzere, IgE sınıf dönüşümünün moleküler temeli konusundaki anlayışımızda olmuştur. Bu süreçlerin düzenlenmesindeki bozukluklar ya IgE düzeylerinin yükselmesine ya da IgE eksikliğine yol açabilir. Sonuç: IgE düzeylerinin yükselmiş olduğu bir hasta değerlendirilirken ayırıcı tanı kapsamlı tutulmalıdır ve çeşitli immunolojik ve immunolojik olmayan hastalıklar göz önüne alınmalıdır. Uygun testlerin kullanılması doğru tanıya yönlendirecektir. Bu da sıklıkla tedavinin hastaya göre uyarlanabilmesine olanak tanıyacaktır.

Mariah B Pate1,John Kelly Smith1,2,David S Chi2, Guha Krishnaswamy1,2

Kapak Resmi:
1 Division of Allerji ve Immunoloji, Quillen College of Medicine, East Tennessee State University, Johnson City, TN 37614, USA. 2Department of Medicine, Quillen College of Medicine, East Tennessee State University, Johnson City, TN 37614, USA. 3James H. Quillen VA Medical Center, Mountain Home, TN, USA.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Döngüsel kusma sendromu olan hastaların acil servisi kullanma örüntüleri üzerinde yapılan bir inceleme Ön bilgi: Yineleyen kusma dönemleri ile kendini gösteren kronik bir hastalık olan döngüsel kusma sendromu (DKS) sıklıkla farkedilemez ve acil servis olanaklarının sık kullanılması ile ilişkilidir. Yöntemler: DKS hastalarının acil servis kullanım örüntülerini değerlendirmek için Döngüsel Kusma Sendromu Derneği (DKSD) web sitesinde internet temelli bir anket yürütüldü. Bulgular: Ankete katılan 251 kişiden 104’ü (%41.4) erişkin DKS hastalarıydı ve 147’si (%58.6) çocuk ve erişkin hastalara bakım verenlerdi. Erişkin grupta DKS belirtileri ile acil servis başvuruları için orta değer 15 idi (aralık 1 - 200), DKS tanısı konmadan önce orta değer 7 acil servis başvurusu bildirilmişti (aralık 0 - 150). Ön bilgi: Yineleyen kusma dönemleri ile kendini gösteren kronik bir hastalık olan döngüsel kusma sendromu (DKS) sıklıkla farkedilemez ve acil servis olanaklarının sık kullanılması ile ilişkilidir. Yöntemler: DKS hastalarının acil servis kullanım örüntülerini değerlendirmek için Döngüsel Kusma Sendromu Derneği (DKSD) web sitesinde inter ...
Thangam Venkatesan1*,Sally Tarbell2†,Kathleen Adams2†,Jennifer McKanry3†,Trish Barribeau4†,Hogan1†, Nilay Kumar1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Erkek yenidoğan, bebek ve çocuklarda sünnet komplikasyonları: Sistemli bir derleme Ön bilgi: Dünya genelinde yaklaşık üç erkekten birine sünnet girişimi uygulanmaktadır, fakat bu girişimin güvenilirliğ i konusundaki veriler göreli olarak azdır. Bu bildirinin amacı çocuklara uygulanan sünnet girişimlerinin ardından gelişen istenmeyen olay sıklığının bildirildiği yayınları, gelişmekte olan ülkelere odaklanarak gözden geçirmektir. Yöntemler: PubMed ve başka veri tabanları ile Medikal Konu Başlıkları veri tabanında bebek/yenidoğan/pediyatrik/ çocuk, sünnet, komplikasyonlar ve istenmeyen olaylar terimleri araştırıldı. Araştırmalar veritabanları nda bulunan tüm yılları kapsadı ve 6 Kasım 2007’de yapıldı; 14 fiubat 2009’da güncellendi. Ön bilgi: Dünya genelinde yaklaşık üç erkekten birine sünnet girişimi uygulanmaktadır, fakat bu girişimin güvenilirliğ i konusundaki veriler göreli olarak azdır. Bu bildirinin amacı çocuklara uygulanan sünnet girişimlerinin ardından gelişen istenmeyen olay sıklığının bildirildiği yayınları, gelişmekte olan ülkelere odaklanarak gözden g ...
Helen A Weiss1*,Natasha Larke1,Daniel Halperin2,Inon Schenker3

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İleri yaşlarda rinit tedavisi: Özelliği olan durumlar Rinit, yaşlılarda sık görülen fakat genellikle ihmal edilen bir durumdur. Yaşlanma sürecinde burun içinde gelişen yapısal değişiklikler yaşlıları rinite eğilimli kılar. Yaşlılarda ilaç tedavisini etkileyen, aralarında çoklu ilaç kullanımı, bilişsel işlev bozukluğu, beden içeriğindeki değişiklikler, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulma ve kaynakların kısıtlı olmasına karşın ilaç maliyetlerinin de yer aldığı birkaç özgün etmen bulunmaktadır. Yaşlılarda rinit birkaç kategori içinde konumlandırılabilir ve tedavinin herbir durum için uygun olması gerekir. Yaşlılarda burun çok kuru olduğu için en önemli hedef burun mukozasını nemlendirmektir. Birinci kuşak antihistaminler ve dekonjestantlarla tedavi sırasında çok dikkatli olunması gerekmektedir. Rinit, yaşlılarda sık görülen fakat genellikle ihmal edilen bir durumdur. Yaşlanma sürecinde burun içinde gelişen yapısal değişiklikler yaşlıları rinite eğilimli kılar. Yaşlılarda ilaç tedavisini etkileyen, aralarında çoklu ilaç kullanımı, bilişsel işlev bozukluğu, beden içeriğindeki değişiklikler, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında b ...
Raymond G Slavin

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız