Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 311  Nisan 2010 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Hastalar birinci basamak doktorlarına kas iskelet belirtileri ile oldukça sık başvurular. İç hastalıkları uzmanı olan klinisyenlerin kas iskelet hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda bilgi sahibi olması gerekir, buna karşın bu konudaki mezuniyet so

Kas-iskelet injeksiyonları

Hastalar birinci basamak doktorlarına kas iskelet belirtileri ile oldukça sık başvurular. İç hastalıkları uzmanı olan klinisyenlerin kas iskelet hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda bilgi sahibi olması gerekir, buna karşın bu konudaki mezuniyet sonrası aldıkları eğitim genellikle yetersizdir. Yoğun injeksiyon uygulamalarımız arasında en sık karşılaştığımız kas iskelet sorunları azalan sırası ile dizleri, trokanterik bursaları ve glenohumeral eklemleri kapsar. Bu bildiri, söz konusu sorunların klinikteki sunumlarını gözden geçirmektedir. Ayrıca, bu sorunlarla ilgili kas iskelet injeksiyonları ilaçlar, indikasyonlar, injeksiyon tekniği ve yayınlarla destekleyen kanıtlarla ele alınmaktadır. Bu bildiride tanımlanan eklem injeksiyonu ile ilgili deneyim ve farmakolojik ilkeler birinci basamak doktorlarının kas iskelet injeksiyonları konusunda daha rahat ve etkili olmalarını sağlamalıdır.

Cristopher M. Wittich,MD, PharmD; Robert D.Ficalora, MD; Thomas J.Beckman, MD

Kapak Resmi:
Mayo Clin Proc. 2009;84(9):831-837

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Travmadan Korunmak Bütün dünyada oyun ve spor aktiviteleri çocukların sağlıklı gelişimi açısından önemlidir. Çoğu kaza çocukların heyecan ve maceraya karşı duyduğu normal istekten kaynaklanmaktadır. Yaralanmadan korunmanın değerlendirilmesi ve yönetimi birçok değişkenin varlığı nedeniyle güçtür. Yaralanmaların sıklığı ebeveyn katkısı ve eriş- kin gözetimi, uygun ekipman tasarımı ve kurulumu, düzenli denetleme ve bakım ile azaltılabilir. Güncel girişimler, özellikle ekipman tasarımı ve üretimine yönelik olanlar umut vermektedir, ancak yaralanmalar önemli ve masraşı bir sağlık sorunu olamaya devam etmektedir. Bütün dünyada oyun ve spor aktiviteleri çocukların sağlıklı gelişimi açısından önemlidir. Çoğu kaza çocukların heyecan ve maceraya karşı duyduğu normal istekten kaynaklanmaktadır. Yaralanmadan korunmanın değerlendirilmesi ve yönetimi birçok değişkenin varlığı nedeniyle güçtür. Yaralanmaların sıklığı ebeveyn katkısı ve eriş- kin gözetim ...
Severino R. Bautista, MD ve John M. Flynn, MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yüksek riskli bir toplulukta plasebo ile karşılaştırıldığında uzun süre antibiyotik kullanılması efüzyonlu otitis mediyada (OME) iyileşme sağlamaktadır ve perforasyonlu akut otitis mediya (AOMwiP) gelişmesine karşı koruma sağlamaktadır: Randomize kontrol Ön bilgi: Kronik supüratif otitis mediya (CSOM) açısından yüksek risk altında olan çocuklarda perforasyon ile seyreden akut otitis mediyanın (AOMwiP) önlenmesine yönelik stratejiler CSOM’a ilerleme riskini azaltabilir. Yöntemler: Kuzey Avustralya’da gerçekleştirilmiş olan bir çift kör tasarlanmış çalışmada ilk kez efüzyonlu otitis mediya saptanmış olan Aborijin çocuklar amoxicilin (50 mg/kg/gün BD) ya da plasebo gruplarına ayrılmıştır; tedavi, 24 hafta boyunca ya da iki ardışık aylık muayenede her iki orta kulağın havalandığı görülene kadar (ba- şarı) devam ettirilmiştir. Standart klinik değerlendirmeler ve mikrobiyoloji incelemelerinde uluslararası standartlar kullanılmıştır. Ön bilgi: Kronik supüratif otitis mediya (CSOM) açısından yüksek risk altında olan çocuklarda perforasyon ile seyreden akut otitis mediyanın (AOMwiP) önlenmesine yönelik stratejiler CSOM’a ilerleme riskini azaltabilir. Yöntemler: Kuzey Avustralya’da gerçekleştirilmiş olan bir çift kör tasarlanmış çalışmada ilk kez efüzyonl ...
Amanda J Leach*1, Peter S Morris 1,2, John D Mathews 3

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Dizlerde, kalçalarda ve/veya ellerde görülen obezite ve osteoartrit olguları: Genel popülasyonda 10 yıllık izlem süreci ile birlikte yütülen epidemiyolojik çalışma Genel Bilgiler: Obezite, diz(ler)de görülen osteoartrit (OA) olgularının oluşmasında en önemli risk faktörlerindendir. Ancak el(ler)de ve kalça(lar)da görülen obezite ile OA arasındaki ilişki halen çelişkili olup bu konuda ayrı ntılı incelemeye gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, genel popülasyonda obezitenin kalça, diz ve elde görülen osteoartrit (OA) insidansı üzerindeki etkisini 10 yıl süre ile araştırmaktı. Yöntemler: 1994 yılında yaşları 24-76 arasında değişen toplam 1854 kişi Norveç'te 1994 ve 2004 seneleri arasında yürütülen bir kas-iskelet sistemi ağrıları çalımasına katıldılar. Genel Bilgiler: Obezite, diz(ler)de görülen osteoartrit (OA) olgularının oluşmasında en önemli risk faktörlerindendir. Ancak el(ler)de ve kalça(lar)da görülen obezite ile OA arasındaki ilişki halen çelişkili olup bu konuda ayrı ntılı incelemeye gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, genel popülasyonda obezitenin kalça, diz ...
Margreth Grotle*1,2,Kare B Hagen1, Bard Natvig1,3, Fredrik A Dahl4 ve Tore K Kvien5

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Nörofibromatoz Tip 1 ve Hepatosplenomegali olan 4 Yaşında Bir Kız Çocuğu Dört yaşındaki bu kız çocuğu ilk olarak nörofibromatöz tip 1 (NF1) açısından değerlendirilmek üzere Nörofibromatöz Klini ği’nde görüldü. Çocuğa iki yaşında iken çok sayıda café au lait lekeleri ve intertriginöz çiller ile tanı konmuştu. O dönemde yapı lmış olan bir manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesinin normal olduğu söylendi. Aynı zamanda daha çok karnında bulunan çok sayıda jüvenil ksantogranulomlar da (JKG) saptanmıştı. Bu tanıdan dolayı her 4 ila 6 ayda tam kan sayımı yapılmıştı. Gelişimsel olarak çocuk iyi durumda idi. Dört yaşındaki bu kız çocuğu ilk olarak nörofibromatöz tip 1 (NF1) açısından değerlendirilmek üzere Nörofibromatöz Klini ği’nde görüldü. Çocuğa iki yaşında iken çok sayıda café au lait lekeleri ve intertriginöz çiller ile tanı konmuştu. O dönemde yapı lmış olan bir manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesinin normal oldu ...
Robert Listernick, MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Burun “piercing” komplikasyonuna ikincil gelişen Staphylococcus aureus endokarditi:Bir olgu sunumu ve yayınların taraması Özellikle gençler arasında çok yaygınlaşan bir eğilim olan beden “piercing” girişimleri sıklıkla şiddetli infeksiyonlarla komplike olmaktadır. Burada, daha önce bilinen bir kalp sorunu olmayan genç bir kızda burun septumuna yaptırdığı “piercing” girişiminden sonra gelişen, etkenin Staphylococcus aureus olduğu ve çok sayıda serebral, böbrek ve dalak embolisi ile karmaşıklaşan bir akut bakteriyel endocardit olgusu sunuyoruz. Özellikle gençler arasında çok yaygınlaşan bir eğilim olan beden “piercing” girişimleri sıklıkla şiddetli infeksiyonlarla komplike olmaktadır. Burada, daha önce bilinen bir kalp sorunu olmayan genç bir kızda burun septumuna yaptırdığı “piercing” girişiminden sonra gelişen, etkenin Staphylococcus aureus olduğu ve ...
Battagin Giuliana,Sarmati Loredana*,Sordillo Pasquale, Picchi Giovanna, Calisti Giorgio,Ceccarelli Laura, Antonio Pellegrino, Nardi Paolo Chiariello Luigi, Andreoni Massimo

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız