Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 310  Mart 2010 

Makale Özetleri için Tıklayın.
ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre Meksika ve Kanada sayılmazsa, 2007'de 31 milyon Amerikalı denizaşırı seyahat etmiştir [1]. Hem iş hem de gezi amaçlı yapılan denizaşırı mesafe seyahatlerinde ebeveynlere çocuklar da eşlik etmektedir, yaklaş

Tropikal Bölgeye Seyahat Sonrası Hasta Olan Çocukların Değerlendirilmesi

ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre Meksika ve Kanada sayılmazsa, 2007'de 31 milyon Amerikalı denizaşırı seyahat etmiştir [1]. Hem iş hem de gezi amaçlı yapılan denizaşırı mesafe seyahatlerinde ebeveynlere çocuklar da eşlik etmektedir, yaklaşık 1.9 milyon çocuğun her yıl denizaşırı seyahat ettiği sanı lmaktadır [2]. Tropikal bölgeye seyahat eden çocuklar Birleşik Devletler'de tipik olarak görülmeyen infeksiyonlar açısından risk altındadı rlar. Ayrıca bu toplum kesiminde bağışıklık ve davranışlardaki yaşa bağlı çeşitlilikten dolayı sağlık konularında epidemiyolojik farklılıklar saptanabilir. Çocuk gezginlerde infeksiyon hastalı klarının etiyolojisi konusunda yeterli miktarda veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte çok sayıda küçük çalışma, bulaşıcı solunum yolları virüs infeksiyonlarından sonra en sık olarak diyare ile giden hastalıkların, sıtma, deng ateşi ve tifonun bildirildiğini göstermiştir [3,4]. Elli binden fazla hasta gezgin hakkında bilgi içeren global bir infeksiyon hastalıkları kayıt sistemi olan GeoSentinel ‹zleme Ağının da içinde bulunduğu yakın zamanda yapılmış olan bir araştırma [5], seyahat ile ilişkili hastalıklar konusunda da ek bilgi sağlamıştır.

Andrea Summer, MD,MSCR; and William M.Stauffer, MD, MSPH

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

İnsan Papilloma Virüsü ve Aşılama İnsan papilloma virüsü (HPV) infeksiyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde cinsel yolla bulaşan en sık infeksiyondur. Model oluşturma tahminleri cinsel olarak aktif kadınların %80'den fazlasının 50 yaş itibariyle edinilmiş genital insan papilloma virüsüne sahip olacağını öne sürmektedir. Çoğu infeksiyon geçici ve belirtisiz olsa da, yüksek riskli HPV tipleri ile inatçı infeksiyon prekanseröz (kanser öncüsü) lezyonlara yol açıp kansere ilerleyebilir. Haziran 2006'da ABD Gıda ve İlaç Dairesi kadınlarda serviks kanserlerini ve diğer hastalıkları önlemek için ilk aşıyı ruhsatlandırmıştır. Bu dört değerlikli aşı serviks kanserlerinin %70'inden ve genital siğillerin %90'ından sorumlu olan HPV-6, HPV-11, HPV-16 ve HPV-18'e karşı korumaktadır. İnsan papilloma virüsü (HPV) infeksiyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde cinsel yolla bulaşan en sık infeksiyondur. Model oluşturma tahminleri cinsel olarak aktif kadınların %80'den fazlasının 50 yaş itibariyle edinilmiş genital insan papilloma virüsüne sahip olacağını öne sürmektedir. Çoğu infeksiyon geçici ve belirtisiz olsa da, yüks ...
CHRİSTİNE M.HUANG, MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Over kanseri: Kanser kök hücreleri üzerinde gelişen yeni bir kavram Ele geçmekte olan kanıtlar, kötü huylu bir tümörün büyüme ve yayılma kapasitesinin, içerdiği ve 'kanser kök hücreleri' olarak adlandırılan küçük bir hücre alt-grubuna bağımlı olduğu izlenimini vermektedir. Aslında kanser hücreleri de aynen kök hücreler gibi, sonsuz çoğalma özelliğine sahiptir ve bunu; düzensiz, bozuk bir kendini- yenileme kapasitesi üzerinden gerçekleştirilir. Kanser kök hücreleri bu özelliği, çok-potansiyelli kök hücrelerinde, dokuya-özgü kök hücrelerinde, öncü hücrelerde ve kanser hücrelerinde bulunan kendini-yenileme ve farklılaşma yollarına girerek kazanıyor olabilir. Ele geçmekte olan kanıtlar, kötü huylu bir tümörün büyüme ve yayılma kapasitesinin, içerdiği ve 'kanser kök hücreleri' olarak adlandırılan küçük bir hücre alt-grubuna bağımlı olduğu izlenimini vermektedir. Aslında kanser hücreleri de aynen kök hücreler gibi, sonsuz çoğalma özelliğine sahiptir ve bunu; düzensiz, bozuk bir kendini- yenil ...
Moorthy P Ponnusamy1 ve Surinder K Batra*1,2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kolorektal kanser yatkınlık genleri için genom boyunca bağlantı taraması yapılması 3q kromozomuyla bağlantıyı desteklemektedir Ön bilgi: Kolorektal kanser, kanser ile ilişkili en sık ölüm nedenlerinden birisidir. Hastalık klinik ve genetik açı- dan heterojendir ancak güçlü kalıtsal bileşenler de tanımlanmıştır. Bununla birlikte, kalıtsal yatkınlığın sadece küçük bir kısmı Kalıtsal Polipoz Olmayan Kolorektal Kanser (HNPCC) ya da Ailesel Adenomatoz Polipoz (FAP) gibi baskın sendromlara bağlanabilmektedir. Kolorektal kansere yatkınlık sağlayan yeni genlerin tanımlanması için bu araştırmacılar güçlü kolorektal kanser aile öyküsü olan İsveçli 30 FAPsız/HNPCCsiz ailede genom boyunca bağlantı analizi gerçekleştirmişlerdir. Yöntemler: İstatistik analiz çok noktalı parametrik ve parametrik olmayan bağlantı analizi kullanılarak gerçekleştirildi. Ön bilgi: Kolorektal kanser, kanser ile ilişkili en sık ölüm nedenlerinden birisidir. Hastalık klinik ve genetik açı- dan heterojendir ancak güçlü kalıtsal bileşenler de tanımlanmıştır. Bununla birlikte, kalıtsal yatkınlığın sadece küçük bir kısmı Kalıtsal Polipoz Olmayan Kolorektal Kanser (HNPCC) ya da Ailesel Adenomatoz Polipoz (FAP) ...
Simone Picelli †1, Jana Vandrovcova †1, Siân Jones 2, Tatjana Djureinovic 1, Johanna Skoglund 1, Xiao-Lei Zhou 1, Victor E Velculescu 2, Bert Vogelstein 2 ve Annika Lindblom *1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Pediatri Araştırma Görevlilerinin Evrensel Sağlık Eğitimi FOPO Evrensel Sağlık Çalışma Grubu evrensel sağlık deneyimlerinin pediatri uzmanlık eğitiminde önemli oldu ğu kanaatine varmış ve beş öneride bulunmuştur: 1) Pediatri uzmanlığı programlarında evrensel sağlık deneyimlerinin oluşturulmasını destekleyen mantığın net şekilde açıklanmasına gerek duyulmaktadır. 2) Uyumlu ve anlamlı bir eğitim deneyimi için çekirdek bir müfredat oluşturulması gerekmektedir. Bu müfredat yukarıda tartışılan, altta yatan prensipleri kapsamalı ve müfredatın geliştirilmesinde ev sahibi olası ülkelerin temsilcileri yer almalıdır. 3) Tüm uzmanlık programlarında evrensel sağlık deneyimi fırsatının desteklenmesi programlar boyunca işbirlikçi girişimler gerektirecektir, belki Pediatri Program Yöneticileri Topluluğu ile Amerika'da ulusal düzeyde ya da zaten yapılandırılmış olan Evrensel Sağlık Eğitimi Konsorsiyumu (GHEC) üzerinden çalışılabilir. FOPO Evrensel Sağlık Çalışma Grubu evrensel sağlık deneyimlerinin pediatri uzmanlık eğitiminde önemli oldu ğu kanaatine varmış ve beş öneride bulunmuştur: 1) Pediatri uzmanlığı programlarında evrensel sağlık deneyimlerinin oluşturulmasını destekleyen mantığın net şekilde açıklanmasına gerek duyulmaktadır. 2) Uyumlu ve anlamlı bir eğit ...
Bonita Stanton, MD;Chi-Cheng Huang MD; Robert W.Armstrong, MD, PhD MD; Judith Palfrey,Theodore C. Sectish,MD; Brett D. Nelson,MD, MPH; Julie M.Herlihy, MD, MPH;Errol Alden, MD;William Keenan, MD ve Peter Szilagyi, MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız