Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 306  Kasım 2009 

Makale Özetleri için Tıklayın.
A.B.D.’de meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür ve kadınlardaki kanserle-ilişkili ölümler listesinin ikinci sırasında yer alır. Her yıl dünyanın her tarafında bir milyondan daha fazla sayı- da kadında meme kanseri tanısı konulmakt

Meme kanserinde yeni tedaviler:ASCO 2008’den yansıyan yenilikler

A.B.D.’de meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür ve kadınlardaki kanserle-ilişkili ölümler listesinin ikinci sırasında yer alır. Her yıl dünyanın her tarafında bir milyondan daha fazla sayı- da kadında meme kanseri tanısı konulmaktadır. 2007’de A.B.D.’de meme kanseri tanısı, sayıları 175 000’i aşan kadında konulmuştur. Ancak meme kanserinin mortalitesi yakın yıllarda; daha iyi tarama tekniklerinin ve cerrahi girişimlerin kullanılması, hastalık patogenezinin daha iyi anlaşılması ve geleneksel kemoterapilerin daha etkili bir şekilde kullanılması gibi nedenlerle azalmıştır. Günümüz onkoloji uzmanları nın kullanabilecekleri yeni tedavilerin geliştirilmesi, meme kanseri tedavisindeki en heyecan verici ilerlemelerden biridir. Kanser tedavisinde ve özellikle de meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlar alanı nda, hedefe yönelik tedaviler ve biyolojik tedaviler, hızla gelişme ve ilerleme kaydetmektedir İmatinibin 2001 yılında, miyelojen lösemili çocukların tedavisinde başarıyla kullanılmaya başlanmasından bu yana doktorlar bunun gibi etkili ve iyi tolere edilen tedaviler araştırmaktadır. Hedefe yönelik tedavilerin başarılı olabilmesi için kullanılan ilaçların, tümör hücresinin büyümesini ve üremesini teşvik eden, kritik düzenleyici yolları baskılyabilmeleri gerekir. Belirlenen hedeşer; ortaya konulabilir, ölçülebilir ve kesintiye uğratılabilir nitelikte olmalıdır. Meme kanseri alanında geliştirilen, hedefe yönelik iki tedavi yaklaşımı olan estrojen pozitif meme kanserlerindeki hormonal tedavi ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü HER(2)’nin baskılanmasına yönelik antibiyotik tedavisi; meme kanserinin anlaşılmasında ve tedavisinde büyük bir aşama kaydedilmesini sağlamıştır. Bu ilerlemeler, meme kanseri konusundaki bilgilerimizde ve tedavi stratejilerimizde devrim yapmıştır. Söz konusu başarıları temel alan çok sayıda yeni ilaç, günümüzde araştırılmakta ve olumlu sonuçlar vereceği umulan klinik çalışmalarda kullanılmaktadır. Meme kanseri alanındaki yeni tedavilerin, metastatik meme kanseri üzerinde özellikle durularak anlatıldığı bu yazıda; yıllık en son ASCO toplantı sında sunulan gelişmelere değinilmekte ve bildirilen sonuçlar özetlenmektedir.

David Chu ve Janice Lu*

Kapak Resmi:
Ekim 2008 Journal of Hematology & Oncology 2008, 1:16 doi:10.1186/1756-8722- 116

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Spontan tansiyon hemopnömotoraks Travma öyküsü olmaksızın ani gelişen nefes darlığı olan, hemodinamik durumu hızlıca bozulan ve akciğer grafisinde pnömotoraks ve plevra efüzyonu saptanan bir hastayı sunacağız. Hastaya spontan tansiyon pnömotoraks için tedavi verilmişti fakat sonradan bunun bir tansiyon hemopnömtoraks olgusu olduğu ortaya çıktı. Kanamanı n devam etmesi üzerine yapılan BT görüntülemesinde saptanan apikal vasküler bozukluğu ortaya çıkarmak amacıyla acil torakotomi yapıldı. Travma öyküsü olmaksızın ani gelişen nefes darlığı olan, hemodinamik durumu hızlıca bozulan ve akciğer grafisinde pnömotoraks ve plevra efüzyonu saptanan bir hastayı sunacağız. Hastaya spontan tansiyon pnömotoraks için tedavi verilmişti fakat sonradan bunun bir tansiyon hemopnömtoraks olgusu olduğu ortaya çıktı. Kanamanı n devam etmesi ...
Benjamin Oliver Patterson*, Sarah Itam ve Fey Probst

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Phendimetrazine kullanımına bağlı bir talep iskemisi olgusu Ön bilgi: Phendimetrazine hastalarda kilo vermede yardımcı olmak için kullanılan bir ilaçtır. Amfetaminlerebenzer bir kimyasal yapısı bulunmaktadır. Bazı toksik etkileri de benzerdir, bunlar arasında kalp üzerinde toksiketkisi de vardır. Bu olgu bu duruma dikkat çekmektedir.Olgu sunumu: Beyaz ırktan 54 yaşında bir kadın acil bakım birimine göğüs ağrısı ve akut koroner sendromudüşündüren diğer belirtilerle başvurdu. bu nedenle hasta acil serviste gözlem altına alındı. Yapılan incelemelerinardından diyet ilaçlarının kullanımına bağlı bir artmış talebe bağlı iskemi geliştiği saptandı.Sonuç: Bu olgu sunumu, amfetamin bazlı ilaçların olası tehlikelerini göstermektedir. Ön bilgi: Phendimetrazine hastalarda kilo vermede yardımcı olmak için kullanılan bir ilaçtır. Amfetaminlere benzer bir kimyasal yapısı bulunmaktadır. Bazı toksik etkileri de benzerdir, bunlar arasında kalp üzerinde toksik etkisi de vardır. Bu olgu bu duruma dikkat çekmektedir. Olgu sunumu: Beyaz ırktan 54 yaşında bir kadın acil bakım b ...
Danny Landau*1,Judith Jackson1 ve Gisselle Gonzalez2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gebelik Sırasında Seçici Serotonin Geri Alım Baskılayıcısı Kullanımına Eşlik Eden Doğumsal Kalp Hastalığı ÖZET AMAÇ: Gebelik sırasında seçici serotonin geri alım baskılayıcısı (SSRI) kullanımına eşlik eden doğumsal kalp anormalliği riskinin belirlenmesi. HASTALAR VE YÖNTEMLER: 1 Ocak 1993 ile 15 Temmuz 2005 tarihleri arasında Minnesota, Rochester'da Mayo Kliniğe başvuran ve 25,214 doğumla sonuçlanan tüm gebelerin tıbbi kayıtları geriye dönük olarak derlenmiştir. Toplam 808 anne gebelikleri sırasında bir dönemde seçici serotonin geri alım baskılayıcılarıyla tedavi edilmiştir. Gebelik sırasında seçici serotonin geri alım baskılayıcılarına maruz kalan yeni doğanların tıbbi kayıtları derlenmiş, özellikle doğumsal kalp hastalığı ile yeni doğanın kalıcı pulmoner hipertansiyonu açısından sonuçlar analiz edilmiştir. ÖZET AMAÇ: Gebelik sırasında seçici serotonin geri alım baskılayıcısı (SSRI) kullanımına eşlik eden doğumsal kalp anormalliği riskinin belirlenmesi. HASTALAR VE YÖNTEMLER: 1 Ocak 1993 ile 15 Temmuz 2005 tarihleri arasında Minnesota, Rochester'da Mayo Kliniğe başvuran ve 25,214 doğumla sonuçlanan tüm gebelerin tıbbi kayıtları geriye dö ...
Christina L. Wichman,Do; Katherine M.Moore, MD; Tara R.Lang, MD; Jennifer L. St. Sauver, PHD;Robert H. Heise Jr,MD ve William J.Watson, MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Alzheimer Hastalığı'nda Perispinal Etanercept Uygulamasınıın Ardından Sözel Akıcılık ve Afazide Hızlı Düzelme ÖZET Önbilgi: Yapılan son klinik çalışmalar, bir TNF-alfa inhibitörü olup bu sitokinin reseptörlerine bağlanmasını engelleyerek etkisini gösteren etanercept'in haftalık perispinal uygulamasının ardından hem Alzheimer hastalı- ğında hem de birincil ilerleyici afazide klinik, bilişsel ve davranışsal olarak hızlı ve süregen bir düzelme sağlandı ğını göstermektedir. Bu sonuç, TNF-alfanın in vivo olarak beyindeki sinaptik eylemleri düzenleyen bir gliotransmiter gibi fonksiyon gördüğünü öne süren son temel bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur. Perispinal etanercept uygulamasının Alzheimer hastalığında sözel işlevi düzeltme olasılığına sahip olduğu hipotezimiz doğrultusunda Alzheimer hastalığında perispinal etanercept kullanımına dair klinik denemede dili kullanma becerisini değerlendirmek için bazı standardize edilmiş sözel yeterlilik ölçütleri kullandık. ÖZET Önbilgi: Yapılan son klinik çalışmalar, bir TNF-alfa inhibitörü olup bu sitokinin reseptörlerine bağlanmasını engelleyerek etkisini gösteren etanercept'in haftalık perispinal uygulamasının ardından hem Alzheimer hastalı- ğında hem de birincil ilerleyici afazide klinik, bilişsel ve davranışsal olarak hızlı ve süregen bir düzelme sa ...
Edward L Tobinick*1 ve Hyman Gross2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yaşlılarda plantar kalkaneal çıkıntı: Etkeni boylamasına gerilme mi yoksa dikey bası mı? Ön bilgi: Plantar kalkaneal çıkıntı sık rastlanan bir sorundur, ancak patofizyolojisi yeterince anlaşılamamıştır. Bu çalışmada geniş bir yaşlı örnekleminde plantar kalkaneal çıkıntı prevalansı ve ilişkili diğer durumlar araştı- rılmıştır. Yöntemler: Yaşları 62 ila 94 arasında olan (ortalama yaş 75.9, SS 6.6) 216 kişinin (140 kadın ve 76 erkek) basarak çekilen lateral ayak radyografileri plantar kalkaneal ve Aşil tendon çıkıntısı açısından incelendi. Çıkıntı ile cinsiyet, beden kitle indeksi, radyografik ayak duruş ölçümleri, eş zamanlı hastalıklar ve yeni ya da eski topuk ağrısı ilişkisi araştırıldı. Ön bilgi: Plantar kalkaneal çıkıntı sık rastlanan bir sorundur, ancak patofizyolojisi yeterince anlaşılamamıştır. Bu çalışmada geniş bir yaşlı örnekleminde plantar kalkaneal çıkıntı prevalansı ve ilişkili diğer durumlar araştı- rılmıştır. Yöntemler: Yaşları 62 ila 94 arasında olan (ortalama yaş 75.9, SS 6.6) 216 kişinin (140 kadın ve 7 ...
Hylton B Menz*1,Gerard V Zammit1,Karl B Landorf1,2 ve Shannon E Munteanu1,2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yaygın deri lezyonları ile kendini gösteren özofageal skuamöz hücreli karsinom: Bir olgu sunumu Giriş: Özofageal skuamöz hücreli karsinom (ESCC) üst ve orta özofagusta en sık görülen histolojik kanser alt tipidir ve kendini yüksek ölüm oranları ile gösterir. Özofagus kanserinin insidansı dünyanın farklı bölgelerinde önemli oranlarda değişkenlik gösterir ve Güney Amerika ve Asya'da daha yüksek sıklıkta görülür. Olgu sunumu: Ellibir yaşındaki erkek hastaya; yaygın, dissemine deri nodülleri ile departmanımıza başvurduktan sonra ESCC tanısı konuldu. Nodüllerden alınan biyopsilerde metastatik ESCC olduğu saptandı. Özofageal neoplazilerin deri bulgusu vermesi oldukça nadirdir ve daha çok özofagus adenokarsinomlarında (EADC) tanı mlanmıştır. Bu bildiride ESCC'de çok nadir görülen, yaygın deri metastazları olan bir olgu sunulmaktadır. Giriş: Özofageal skuamöz hücreli karsinom (ESCC) üst ve orta özofagusta en sık görülen histolojik kanser alt tipidir ve kendini yüksek ölüm oranları ile gösterir. Özofagus kanserinin insidansı dünyanın farklı bölgelerinde önemli oranlarda değişkenlik gösterir ve Güney Amerika ve Asya'da daha yüksek sıklıkta görülür. Olgu sunumu: Ellibi ...
GB Iwanski*1, ABlock1, G Keller1, JMuench1, S Claus2, W Fiedler1 ve C Bokemeyer1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız