Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 301  Haziran 2009 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Giriş: Perikard kistleri 100 000’de 1 gibi bir insidans oranıyla az görülmektedir. Genellikle tesadüfen fark edilirler ve çoğu olguda klinik olarak sessiz seyrederler. Olgu Sunumu: Pnömöni bulgu ve belirtilerini gösteren 66 yaşında İrlandalı bir e

Perikard kisti: Az karşılaşılan bir pnömoni

Giriş: Perikard kistleri 100 000’de 1 gibi bir insidans oranıyla az görülmektedir. Genellikle tesadüfen fark edilirler ve çoğu olguda klinik olarak sessiz seyrederler. Olgu Sunumu: Pnömöni bulgu ve belirtilerini gösteren 66 yaşında İrlandalı bir erkek hasta olgusunu sunmaktayı z. Göğüs radyografisi sol alt lobta konsolidasyon olduğunu doğrulamıştır. Toraks BT incelemesini içeren ileri görüntüleme yöntemleri ile belirtilerin nedeni olarak büyük bir perikard kist tanımlanmıştır. Sonuç: Perikard kistleri genellikle belirti oluşturmamakla birlikte, göğüs ağrısı ve solunum yolu infeksiyonu belirtileri ile de kendini gösterebilir.

Wael Faroug Elamin*ve Kieran Hannan

Kapak Resmi:
Cases Journal 2008, 1:26 doi:10.1186/1757- 1626-1-26

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Kronik Böbrek Hastalığı: Tanı ve Tedavi ABD toplumundaki yaşlanma ile birlikte kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastaların sayısı belirgin derecede artmıştır. Bu artıştan dolayı doktorların yüksek serum kreatinin düzeylerinin ne anlama geldiğini ve böbrek yetersizliğine yaklaşımın basit kurallarını daha iyi bilmeleri gerekmektedir. Bir kas yıkım ürünü olan kreatinin, glomerül filtrasyon hızının (GFR) mükemmel olmamakla birlikte, GFR hakkında fikir veren bir göstergesidir. Sistatin C, üre, inulin ve radyoizotop modeller gibi başka GFR göstergeleri de bulunmakla birlikte bunların özellikle sistatin C’nin GFR’yi hesaplamadaki rolü hala tartışmalı bir konudur. ABD toplumundaki yaşlanma ile birlikte kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastaların sayısı belirgin derecede artmıştır. Bu artıştan dolayı doktorların yüksek serum kreatinin düzeylerinin ne anlama geldiğini ve böbrek yetersizliğine yaklaşımın basit kurallarını daha iyi bilmeleri gerekmektedir. Bir kas yıkım ürünü olan kreatinin, glome ...
JOHN W.GRAVES, MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Ebeveyn Tutumu Çocukların Beslenme ve Kilo Durumunu etkiler mi? Ön bilgi: Çocuklar arasında obezite prevalansı tüm dünyada olağanüstü artış göstermiştir. Her ne kadar çocukluk çağı obezitesinin etiyolojisinde çok sayıda etmen etkili olsa da, obeziteyi önlemeye yönelik girişimlerin çoğu okul ortamındaki okul çağı çocukları üzerine odaklanmış durumdadır ve sınırlı düzeyde başarı sağlamıştır. Bu derlemede, çocukların beslenme ve kilo durumunun gelişimini etkileyen başka etmenleri ele alıyoruz: Ebeveynin tutumu ve beslenme tarzları ve uygulamaları. Ön bilgi: Çocuklar arasında obezite prevalansı tüm dünyada olağanüstü artış göstermiştir. Her ne kadar çocukluk çağı obezitesinin etiyolojisinde çok sayıda etmen etkili olsa da, obeziteyi önlemeye yönelik girişimlerin çoğu okul ortamındaki okul çağı çocukları üzerine odaklanmış durumdadır ve sınırlı düzeyde başarı sağlamıştır. Bu derle ...
Alison K Ventura ve Leann L Birch*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Osteoartritik diz ekleminde hiyaluronik asit (Orthovisc®) tedavisiyle birlikte uygulanan debridman: Bir olgu dizisi ve literatür incelemesi Amaç: Diz ekleminin artroskopik debridmanı sırasında eklem boşluğuna verilen, molekül ağırlığı yüksek hiyaluronik asidin (HA) güvenlilik ve etkililiğinin değerlendirilmesi. Yöntemler: Bu çalışmaya alınma ve çalışma-dışı bırakılma kriterlerine uyan, birbiri ardından otuz hastada, aynı cerrah tarafından artroskopik debridman yapıldı ve debridman sırasında eklem boşluğuna 6 ml/90 mg HA (Orthovisc®) verildi. Hastalar ameliyattan önce, ayrıca ameliyattan 6 hafta, 3 ay ve 6 ay sonra; WOMAC ağrı puanı, SF-36 Fiziksel Komponent Özeti (PCS) puanı ve komplikasyonlar kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Amaç: Diz ekleminin artroskopik debridmanı sırasında eklem boşluğuna verilen, molekül ağırlığı yüksek hiyaluronik asidin (HA) güvenlilik ve etkililiğinin değerlendirilmesi. Yöntemler: Bu çalışmaya alınma ve çalışma-dışı bırakılma kriterlerine uyan, birbiri ardından otuz hastada, aynı cerrah tarafından artroskopik debridman yapıldı ve d ...
Xinning Li*, Agam Shah, Patricia Franklin,Renee Merolli, Jill Bradley ve Brian Busconi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Akut miyokard infarktüsü olaylarının eğiliminde cinsiyet farklılıkları: Kuzey isveç MONICA çalışması 1985-2004 Ön bilgi: WHO MONICA projesinde 1985 yılında ölümcül olmayan ve ölümcül miyokard infarktüsü olayları nın kaydı, WHO projesinin 1995 yılında sona ermesinden bu yana Kuzey ‹sveç'te süregelmektedir. Bu çalı şmanın amacı, Kuzey ‹sveç'te 1985-2004 arasındaki 20 yıllık zaman diliminde miyokard infarktüsünde (M‹) ilk ve tekrarlayan olaylarda, olgu ölümcüllüğü ve ölüm oranlarında cinsiyet farklarının analiziydi. Yöntemler: Norrbotten ve Vasterbotten ilçelerinde 25-64 yaşlar arasındaki tanı konmuş miyokard infarktüsü olayları MONICA protokolüne göre değerlendirirldi. 1 Ocak 2005 tarihine kadar kayda geçmiş toplam olay sayısı 11.763 olup, erkelerde 9387, kadınlarda 2376 idi. Ön bilgi: WHO MONICA projesinde 1985 yılında ölümcül olmayan ve ölümcül miyokard infarktüsü olayları nın kaydı, WHO projesinin 1995 yılında sona ermesinden bu yana Kuzey ‹sveç'te süregelmektedir. Bu çalı şmanın amacı, Kuzey ‹sveç'te 1985-2004 arasındaki 20 yıllık zaman diliminde miyokard infarktüsünde (M‹) ilk ve tekr ...
Dan lundblad* [1,2,4,5],Lars Holmgren [2], Jan-Hakan Jansson [3,4,5],Ulf Naslund [4,5] ve Mats Eliasson [1,2,4,5

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Oral vankomisin tedavisi sırasında ‘Kırmızı Adam Sendromu’ gelişen yaşlı bir kadın: Bir olgu sunumu Giriş: ‘Kırmızı Adam Sendromu’ intravenöz vankomisin tedavisinde görülen bir yan etkidir. Bu olguda Clostridium difficile (C difficile) diyaresi nedeniyle oral vankomisin tedavisi verilen bir yaşlı kadında geli- şen ‘Kırmızı Adam Sendromu’ reaksiyonu anlatılmaktadır. Barsakta inşamatuvar durumlar ya da böbrek fonksiyonlarında bozulma durumlarında, bu hastada her ikisi de vardı, bu reaksiyonu bildiren izole olgu sunumları bulunmaktadır. Olgu Sunumu: Hasta, idrar yolu infeksiyonu nedeniyle verilen ko-amoksiklav tedavisi sonrası C. difficile diyaresi gelişen 82 yaşında beyaz ırktan bir kadındı. Giriş: ‘Kırmızı Adam Sendromu’ intravenöz vankomisin tedavisinde görülen bir yan etkidir. Bu olguda Clostridium difficile (C difficile) diyaresi nedeniyle oral vankomisin tedavisi verilen bir yaşlı kadında geli- şen ‘Kırmızı Adam Sendromu’ reaksiyonu anlatılmaktadır. Barsakta inşamatuvar durumlar ya da böbrek fo ...
Phillippa Bailey*1 ve Henry Gray2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız