Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 298  Mart 2009 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Giriş: Herpes simpleks infeksiyonu çoğunlukla iyi seyreden, kendi içnde sınırlı mukokutanöz lezyonları n ve hafif vireminin olduğu bir hastalıktır. İmmün yetersizliği olan hastalar kadar yeni doğanlar ve gebe kadınlar da infeksiyonun yayılması açısından

İmmün Sistemi Baskılanmamış Bir Yetişkinde Dil Piercing İşlemine İkincil Gelişen Ölümcül Fulminan Herpes Simpleks Hepatiti: Bir Olgu Sunumu

Giriş: Herpes simpleks infeksiyonu çoğunlukla iyi seyreden, kendi içnde sınırlı mukokutanöz lezyonları n ve hafif vireminin olduğu bir hastalıktır. İmmün yetersizliği olan hastalar kadar yeni doğanlar ve gebe kadınlar da infeksiyonun yayılması açısından yüksek risk altında bulunmaktadırlar. Fulminan herpes simpleks hepatitinin insidansı oldukça düşüktür, özel bulgu ve belirtilerin bulunmaması nedeniyle bu tanı çoğu zaman gözden kaçmaktadır. Olgu sunumu: Olasılıkla yakın zamanda yaptırdığı dil piercingi ile herpes simpleks virüsü bulaşmış olan immün sistemi baskılanmamış, daha önceden sağlıklı olan genç bir kadında infeksiyonun fulminan hepatite ve ölüme yol açtığı bir olguyı sunacağız. Sonuç: Agresif tıbbi girişime karşın fulminan herpes simpleks virüs hepatiti hastaların çoğunda fulminandı r. İmmün sistemi baskılanmamış yetişkinlerin nadiren fulminan herpes simpleks virüs hepatitinden etkilendiğini gösteren bir yayın gözden geçirme yazısı sunuyoruz. İlerleyen karaciğer yetersizli ği hastalarında ampirik tedavinin başlanması önemlidir. Bazı hastalarda asiklovir tedavisinin yararlı olduğu gösterilmiştir fakat infeksiyonun ilerlemiş olduğu aşamada yakalanan hastalarda tedavinin etkinliği düşüktür.

Shaheen E Lakhan* ve Lindsey Harle

Kapak Resmi:
20 Kasım 2008 Journal of Medical Case Reports 2008, 2:356 doi:10.1186/1752-1947- 2-356

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Bisfosfonatlar: Etki Mekanizması ve Klinik Uygulamada Oynadığı Rol Bisfosfonatlar, osteoporoza bağlı osteoklast aracılı kemik kaybına, Paget kemik hastalığına, metastatik kemik malign hastalıklarına, multipl miyelom ve malign hastalığa bağlı hiperkalsemiye karşı günümüzde birinci seçenek ilaçlardır. Bisfosfonatlar, düşük kemik yoğunluğu ve osteogenesis imperfecta gibi türlü diğer iskelet sorunlarının önlenmesi ve tedavisinde sıklıkla kullanılan ilaçlardır. Ancak Bisfosfonat kullanımının çene osteonekrozu gibi patolojik sorunlara nenden olduğunun yeni anlaşılmı ş olması, Bisfosfonat tedavisinin güncel yaygın kullanım düzeyini düşürmüştür. Bisfosfonatlar, osteoporoza bağlı osteoklast aracılı kemik kaybına, Paget kemik hastalığına, metastatik kemik malign hastalıklarına, multipl miyelom ve malign hastalığa bağlı hiperkalsemiye karşı günümüzde birinci seçenek ilaçlardır. Bisfosfonatlar, düşük kemik yoğunluğu ve osteogenesis imperfecta gibi türlü diğer iskelet sorunlarının ...
Matthew T. Drake, MD,PHD; Bart L. Clarke, MD ve Sundeep Khosla, MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Süt: Yeni Spor İçeceği?Bir Gözden Geçirme Yazısı İnek sütünün direnç antremanı ya da dayanıklılık sporlarından sonra egzersiz içeceği olarak kullanı- labileceği konusunda artan bir görüş bulunmaktadır. Yapılmış olan az sayıda araştırma sütün, protein metabolizmasında akut değişikliklere yol açan direnç egzersizi sonrası etkili bir içecek olarak kullanı labileceğini göstermektedir. Süt alımı kasta protein sentezini akut olarak artırır bu da kasın net protein dengesini artırır. Ayrıca egzersiz sonrası süt alımı direnç antremanı ile birleştirildiğinde (en az 12 hafta) kas hipertrofisi ve kitlesinde daha fazla artış görülür. Süt ile az sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, sütün dayanıklılık aktivitelerinde etkili bir egzersiz sonrası içeceği olabileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır. İnek sütünün direnç antremanı ya da dayanıklılık sporlarından sonra egzersiz içeceği olarak kullanı- labileceği konusunda artan bir görüş bulunmaktadır. Yapılmış olan az sayıda araştırma sütün, protein metabolizmasında akut değişikliklere yol açan direnç egzersizi sonrası etkili bir içecek olarak kullanı labileceğini göstermektedir. Sü ...
BrianDRoy

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Tip 1 Diyabette Bilateral Distoni:Bir Olgu Bildirimi Giriş: Diyabetik hemikorea-hemiballismus, tip 2 diyabetin az görülen bir komplikasyonudur. Burada tip 1 diyabeti, hemikorea ve bilateral distoni olan bir olguyu sunmaktayız. Hastada bu durum hiperglisemi ile tetiklenen istemsiz hareket klinik tablosuyla kendini göstermektedir. Olgu Sunumu: Geçen yıl içerisinde 30 kg zayışayan 62 yaşındaki bir Japon kadın hastada susuzluk, polidipsi ve poliüri belirtileri gelişmiş ve kendisi hastanemize başvurmuştur. Ayrıca hastada 5 gündür hemikorea ve bilateral distoni olup aşırı derecede yüksek plazma glikoz (774 mg/dl), hemoglobin A1c (%21.2) ve glikatlı albümin değerleri (%100) ve beraberinde ketoz görülmüştür. Giriş: Diyabetik hemikorea-hemiballismus, tip 2 diyabetin az görülen bir komplikasyonudur. Burada tip 1 diyabeti, hemikorea ve bilateral distoni olan bir olguyu sunmaktayız. Hastada bu durum hiperglisemi ile tetiklenen istemsiz hareket klinik tablosuyla kendini göstermektedir. Olgu Sunumu: Geçen yıl içerisinde 30 kg zayışayan 62 yaşınd ...
Akihiro Yasuhara, Jun Wada* ve Hirofumi Makino

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Dört Nöropatik Ağrı Sorununun Birinci Basamaktaki İnsidansı ve Tedavisi:Bir Tanımlayıcı Çalışma, 2002–2005 Giriş: 1992 ve 2001 arasında ‹ngilterede postherpetik nevralji ve trigeminal nevraljinin birinci basamak insidansı düşerken, ağrılı diyabetik nöropati insidansı artmıştır. En sık kullanılan tedaviler bileşik analjeziklerdir. Terapötik seçenekler değiştiğinden, bu çalışma nöropatik ağrıda insidans ve reçete yazma örüntüsü verilerini güncellemektedir. Yöntemler: Beklenen postherpetik nevralji (n = 1,923); trigeminal nevralji (n = 1,862); fantom ekstremite ağrısı (57) ve ağrılı diyabetik nöropati (n = 1,444) tanısında epidemiyoloji ve reçeteye yazılan tedavilerin bir tanımlayıcı analizi 2002 Mayıs'tan 2005 Temmuz'a bilgisayarlı ‹ngiltere birinci basamak kayıtlarının (THIN) gözden geçirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Giriş: 1992 ve 2001 arasında ‹ngilterede postherpetik nevralji ve trigeminal nevraljinin birinci basamak insidansı düşerken, ağrılı diyabetik nöropati insidansı artmıştır. En sık kullanılan tedaviler bileşik analjeziklerdir. Terapötik seçenekler değiştiğinden, bu çalışma nöropatik ağrıda insidans ve reçete yazma örüntüsü verileri ...
Gillian C Hall*1, Dawn Carroll2 ve Henry J McQuay3

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İspanyol Ketojenik Akdeniz Diyeti: Kilo Kaybı İçin Sağlıklı Bir Kalp ve Damar Diyeti Ön bilgi: Ketojenik diyetler aterojenik olmayan bir lipid profilini desteklediğinden, kan basıncını dü- şürdüğünden ve glukoz ve insülinin kan düzeylerinde iyileşme sağlarken insülin direncini azalttığından kilo vermenin etkin bir yoludur. Öte yandan, Akdeniz diyetinin temel birleşenlerinin zeytinyağı, kırmızı şarap ve sebze olduğu ve en sağlıklı diyetlerden biri olduğu bilinmektedir. ‹spanya’da balık bu tip bir diyetin temel birleşenidir. Bu çalışmanın amacı zeytinyağı, salata, balık ve kırmızı şaraptan zengin protein ketojenik bir diyetin diyetsel etkilerinin belirlenmesidir. Ön bilgi: Ketojenik diyetler aterojenik olmayan bir lipid profilini desteklediğinden, kan basıncını dü- şürdüğünden ve glukoz ve insülinin kan düzeylerinde iyileşme sağlarken insülin direncini azalttığından kilo vermenin etkin bir yoludur. Öte yandan, Akdeniz diyetinin temel birleşenlerinin zeytinyağı, kırmızı şarap ve sebze olduğu ve ...
Joaquín Pérez-Guisado*,Andrés Muñoz-Serrano and Ángeles Alonso-Moraga

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız