Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 296  Ocak 2009 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Ön bilgi: Akral lentiginöz melanom (ALM) sık görülmeyen, deriyi tutan bir malign tümördür ve ayaklarda ortaya çıkmaktadır. Göreli olarak nadir karşılaşılması, atipik görüntüsü ve geç dönemde başvurulması gibi nedenler prognozun kötü olmasına yol açmakta

Ayakta ve Ayak Bileğindeki Akral Lentiginöz Melanom: Bir Olgu Serisi ve Yayınların Derlemesi

Ön bilgi: Akral lentiginöz melanom (ALM) sık görülmeyen, deriyi tutan bir malign tümördür ve ayaklarda ortaya çıkmaktadır. Göreli olarak nadir karşılaşılması, atipik görüntüsü ve geç dönemde başvurulması gibi nedenler prognozun kötü olmasına yol açmaktadır. Yöntemler: Üçüncü basamak bir deri tümörleri merkezinde, ayak bileği ya da daha aşağı düzeyde tümör tanısı almış olan bütün hastaların verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Bulgular: Altı yıllık bir süre boyunca hastalık tanısı koyduran histolojik bulguları olan 27 hasta (20 kadın, 7 erkek) olduğu belirlenmiştir. Hastaların yaş aralığı 35-96 (ortalama 62.7) idi. Grubun çoğunlu ğu beyaz ırktandı (%59) ve plantar lezyonlar daha fazlaydı (%62). Hastaların %33’üne başlangıçta yanlış tanı konmuştu. Doğru tanı konma anına kadar geçen ortalama süre yaklaşık olarak 13.5 ay olmuştu. Sonuç: ALM’ye erken dönemde tanı konabilmesi için hem hastaların hem de doktorların bu konuda eğitimli olmaları gerekmektedir.

Ivan R Bristow*1 ve Katharine Acland2

Kapak Resmi:
Eylül 2008 Journal of Foot and Ankle Research 2008, 1:11 doi:10.1186/1757-1146- 1-11

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Erozif Artrit Kemik inşamasyonu ve yıkımı, birbirleriyle yakından bağlantılı süreçlerdir. Kronik inşamatuvar artrit yalnızca inşamatuvar kemik kaybına yol açmakla kalmaz, ayrıca eklem kemiğinde lokal erozyona da neden olur. Kronik inşamatuvar artritin bu osteo-destrüktif özelliği, romatoid artrit hastalarındaki fonksiyon kayıplarının önde gelen bir nedenidir. Osteoklastlar, kronik artritte mineralleşmiş kıkırda- ğın ve subkondral kemiğin geri emiliminde kesinlikle gerek duyulan hücrelerdir. Kemik inşamasyonu ve yıkımı, birbirleriyle yakından bağlantılı süreçlerdir. Kronik inşamatuvar artrit yalnızca inşamatuvar kemik kaybına yol açmakla kalmaz, ayrıca eklem kemiğinde lokal erozyona da neden olur. Kronik inşamatuvar artritin bu osteo-destrüktif özelliği, romatoid artrit hastalarındaki fonksiyon kayıplarının önde gelen bir ...
Georg Schett

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Akut ve Kronik Ağrıda Deksketoprofen Sistematik Derlemesi Ön bilgi: Akut ve kronik ağrıların yönetiminde kullanılan bir NSAİİ olan deksketoprofen bazı ülkelerde Ön bilgi: Akut ve kronik ağrıların yönetiminde kullanılan bir NSAİİ olan deksketoprofen bazı ülkelerde ruhsat almıştır, ancak daha önce bu ilaca yönelik yapılmış sistematik bir derleme yoktur. Biz, etkililik ve zarar kanıtlarını değerlendirmek için ağrılı durumlarda randomize klinik deksketoprofen çalı şmalarından (RKÇ) elde edilen yay ...
R Andrew Moore*† ve Jodie Barden†

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Alkol Bazlı Cerrahi Hazırlık Solüsyonu ve Ameliyathanede Yangın Riski: Bir Olgu Bildirimi Literatürde bazı ameliyathane yangın bildirimleri vardır. Bu yangınları başlatabilen faktörler pek çoktur ve alkol bazlı cerrahi hazırlık solüsyonları, elektrocerrahi cihazları, yanabilir örtüler ve benzeri sayılabilir. Aşağıda bildirdiğimiz olguda C6 vertebra darbe kırığı sonrası kuadripleji gelişmiş bir hastanı n ameliyatı sırasında yangın çıkmıştı. Literatürde bazı ameliyathane yangın bildirimleri vardır. Bu yangınları başlatabilen faktörler pek çoktur ve alkol bazlı cerrahi hazırlık solüsyonları, elektrocerrahi cihazları, yanabilir örtüler ve benzeri sayılabilir. Aşağıda bildirdiğimiz olguda C6 vertebra darbe kırığı sonrası kuadripleji gelişmiş bir hastanı n ameliyatı sırasınd ...
Sumit Batra* ve Rajiv Gupta

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Torasik Aort Kalsifikasyonu -Güneş Tutulması Bulgusu Ön bilgi: Yaşlı hastalarda, özellikle hipertansiyonu olanlarda aort kalsifikasyonu sık görülmektedir. Bu bazen düz akciğer grafisinde görülebilir. Olgu sunumu: Torasik aortta yaygın kalsiyum birikimi olan bir erkek hastayı olgu olarak sunmaktayı z. Ön bilgi: Yaşlı hastalarda, özellikle hipertansiyonu olanlarda aort kalsifikasyonu sık görülmektedir. Bu bazen düz akciğer grafisinde görülebilir. Olgu sunumu: Torasik aortta yaygın kalsiyum birikimi olan bir erkek hastayı olgu olarak sunmaktayı z. Sonuç: Aort kalsifikasyonu ile koroner ateroskleroz arasındaki ilişki hala çelişkilidir ...
Abhijeet Dhoble* ve Chethan Puttarajappa

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İmmün Sistem, Neoplastik ve Nörodejeneratif Bozukluklarda Antioksidan Desteklerinin Rolü:Risk/Yarar Profilinin De¤erlendirmesine Bir Bakış Bu derlemede, besinsel antioksidanların kullanımının risk/yarar profiliyle ilgili bazı konular tartışılacaktı r. İmmün sistem ve nörodejeneratif hastalıklara özellikle odaklanılarak kronik hastalıkların tedavisinde besinsel antioksidanların olası yararı konusunda son gelişmeler tartışılacaktır. Reaktif oksijen türlerinin (ROS) ateroskleroz, diyabet ve kanser gibi pek çok hastalığın etiyolojisinde önemli bir rol oynadığı iyi bilinmektedir. Bu derlemede, besinsel antioksidanların kullanımının risk/yarar profiliyle ilgili bazı konular tartışılacaktı r. İmmün sistem ve nörodejeneratif hastalıklara özellikle odaklanılarak kronik hastalıkların tedavisinde besinsel antioksidanların olası yararı konusunda son gelişmeler tartışılacaktır. Reaktif oksijen türlerinin (ROS) ateroskl ...
Daria Brambilla1, CesareMancuso2,Mariagrazia Rita Scuderi1, Paolo Bosco3, Giuseppina Cantarella1, Laurence Lempereur1, Giulia Di Benedetto1, Salvatore Pezzino1 ve RenatoBernardini*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bir Crohn Hastasında Sweet Sendromu:Bir Olgu Bildirimi Ön bilgi: Akut febril nötrofilik dermatoz olarak da bilinen Sweet sendromu malign hastalık, otoimmün hastalık ve kolajen damar hastalığına eşlik eder. Crohn hastalığı ve Sweet sendromu birlikteliği nadirdir. Burada bir Crohn hastasında Sweet sendromu olgu bildirimi yapılmıştır. Olgu sunumu: Crohn hastalığı öyküsü olan 63 yaşında bir erkek hasta bir haftalık karın ağrısı, diyare ve hematokezya yakınmaları ile geldi. Aynı zamanda bedeninin her yerinde ağrılı deri döküntüleri de fark etmişti. Ön bilgi: Akut febril nötrofilik dermatoz olarak da bilinen Sweet sendromu malign hastalık, otoimmün hastalık ve kolajen damar hastalığına eşlik eder. Crohn hastalığı ve Sweet sendromu birlikteliği nadirdir. Burada bir Crohn hastasında Sweet sendromu olgu bildirimi yapılmıştır. Olgu sunumu: Crohn hastalığı öyküsü olan 63 yaşında bir er ...
Nadia M Mustafa*1 ve Mark Lavizzo†

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Şüpheli Renal Hücreli Karsinoma için Robot Yardımlı Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi:35 Olgunun Geriye Dönük Gözden Geçirilmesi Giriş: Küçük böbrek kitlelerinde uygulanan standart tedavi parsiyel nefrektomidir. Yayınlarda açık ve laparoskopik yaklaşımlar tanımlanmıştır. Diseksiyon ve renal rekonstrüksiyonda robottan faydalanılması parsiyel nefrektomiyi kolaylaştırabilir. Bu yazıda, robot yardımı ile parsiyel nefrektomi yapılmış 35 hastanın cerrahi sonuçlarını bildirdik. Yöntemler: Robot yardımı ile parsiyel nefrektomi yapılan 35 ardışık hasta için hasta kayıtları ve veritabanları incelendi. Klinik, patolojik ve radyografik veriler elde edildi. Veriler tekrar gözden geçirildi. Giriş: Küçük böbrek kitlelerinde uygulanan standart tedavi parsiyel nefrektomidir. Yayınlarda açık ve laparoskopik yaklaşımlar tanımlanmıştır. Diseksiyon ve renal rekonstrüksiyonda robottan faydalanılması parsiyel nefrektomiyi kolaylaştırabilir. Bu yazıda, robot yardımı ile parsiyel nefrektomi yapılmış 35 hastanın cerrahi sonuçlarını b ...
Sam B Bhayani* ve Nitin Das

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yeni Bir Analjezi Yöntemi Olarak Ağrının Ani Sonlandırılması İçin Siyatik Sinire İki Dakika Bası Yapılması: Randomize Bir Araştırma Ön bilgi: Günümüzde kullanılan analjeziklerin, analjezik ajana ulaşımda gecikme, etkinin ortaya çıkması için zaman gerekmesi ve yan etkiler gibi bazı dezavantajları vardır. Biz yakın zaman önce siyatik sinire iki dakika boyunca bası yapılmasından oluşan, diş ve böbrek hastalarında görülen ağrıda anında, kısa süreli azalma sağlayan yeni bir analjezi yöntemi ile ilgili bir ön bildiri yayınlamıştık. Bu çalışmada bu tekniğin başka hastalık tiplerinde görülen ağrılardaki etkisi ve etkisinin bir saate kadar sürüp sürmediği araştırıldı. Yöntemler: Ön bilgi: Günümüzde kullanılan analjeziklerin, analjezik ajana ulaşımda gecikme, etkinin ortaya çıkması için zaman gerekmesi ve yan etkiler gibi bazı dezavantajları vardır. Biz yakın zaman önce siyatik sinire iki dakika boyunca bası yapılmasından oluşan, diş ve böbrek hastalarında görülen ağrıda anında, kısa süreli azalma sağlayan yeni ...
JimanHe*1, BinWu†2,XianrongJiang†3,FenglinZhang†4,TaoZhao5 ve v

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sağlıklı Kalpler- Koroner Kalp Hastalığını Azaltmak İçin Yapılmış Topluma Dayalı Bir Birincil Korunma Programı Ön bilgi: Kalp damar hastalığı olaylarının on yıllık olasılığı hesaplanabilir fakat çoğu insan riskinin farkında değildir ve riski nasıl azaltacaklarını bilmemektedir. Bu çalışmanın amacı 45 – 64 yaşları arasında olan ve öncesinde koroner kalp hastalığı bulunmayan erkek ve kadınlarda yapılan topluma dayalı bir araştırmada bir yıl sonra tekrar değerlendirildiklerinde Framingham risk skorlarında azalma olup olmadığını göstermektir. Ön bilgi: Kalp damar hastalığı olaylarının on yıllık olasılığı hesaplanabilir fakat çoğu insan riskinin farkında değildir ve riski nasıl azaltacaklarını bilmemektedir. Bu çalışmanın amacı 45 – 64 yaşları arasında olan ve öncesinde koroner kalp hastalığı bulunmayan erkek ve kadınlarda yapılan topluma dayalı bir araştırmada bir y ...
Gill Richardson1, Hugo C van Woerden*2, Lucy Morgan1,Rhiannon Edwards1 Monica Harries1, Elaine Hancock1, Susan Sroczynsk1 ve Mererid Bowley1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız