Yayımlanmış Sayılar:

 

Yazarlara Bilgi:


Genel İlkeler

“Tıp Dünyasında Literatür” dergisinde tıbbın tüm branşları ile ilgili Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilir. Türkçe yazılarda dil sekterliğine (kendi doğru bulduğu terimlerin aynen herkesçe kabullenilip kullanılmasını şart koşma ve aksini yapanların yazılarını geri çevirme şeklindeki dayatmacı tutum) izin verilmeyecek, açıkça hatalı kullanım söz konusu olmadıkça, yazar(lar)ın özgün dil anlayışına ve üslubuna saygı gösterilecek, editörün/editörlerin kendi tercihleri hiç bir şekilde dayatılmayacak, hakemlerden de bu konuda hassasiyet göstermeleri beklenecektir.

Yazının teslim alındığı editör tarafından yazara bildirilecek, yayın kurallarına uygun olmayan yazılar düzeltilmek üzere doğrudan iade edilecek, uygun olduğu tesbit edilen yazılara bir numara verilerek durum yazara bildirilecek, değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilecek, en geç on gün zarfında cevap istenecek, gelen eleştiriler yazara geri-bildirilecektir. Bu şekilde yapılan düzeltmeler tekrar aynı hakemlere gönderilecek ve gene on gün zarfında kanaatlerini bildirmeleri istenecektir. Bu süreç, yazı son şeklini alıncaya kadar ve gerektiği kadar tekrarlanabilir. Yayın kurulu, yazarın iznini almak kaydı ile, metin üzerinde düzeltmeler yapabilir; yazının niteliğini değiştirmeyen düzeltmeleri ise, yazarın iznini almadan yapabilir. Yayıma kabul aşamasına gelen yazılar sıraya koyulacak ve durum yazara ikinci bir yazıyla bildirilecektir. Yayımlanırken de ilk geliş tarihi, gözden geçirmeler (birinci, ikinci vs.) ve yayıma kabul tarihi belirtilecektir. Yazılardaki bilgilerin doğruluğu ve ifadelerden yazarların kendileri sorumludur. “Tıp Dünyasında Literatür”a gönderilen yazılar için telif ücreti ödenmez ve yayımlansın veya yayımlanmasın, iade edilmez.

Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar aşağıdaki şekillerde olabilir:

  • Gözden geçirme yazıları,
  • Özgün makaleler,
  • Araştırma yazıları,
  • Vak’a takdimleri,
  • Editöre mektuplar,
  • Camiadan haberler (kongreler, toplantılar, yayınlardan özetler, kitap ve tez tanıtımları vs.)

Ancak daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka bir dergide değerlendirilmekte olmayan ve her bir yazarı tarafından onaylanan makaleler “Tıp Dünyasında Literatür”da değerlendirilmek üzere kabul edilir. Diğer kaynaklardan kopya edilen materyalin “Tıp Dünyasında Literatür”da yeniden yayımlanabilmesi için hem yazar(lar)dan hem de yayıncıdan izin alındığına ilişkin yazılı bir ibare bulunmalıdır. Gerekli izinlerin usulünce alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur.

Tam metni pdf formatında okumak için lütfen tıklayın.