Yayımlanmış Sayılar:

 


Dünya Literatüründen Özetler
Sripal Bangalore, M.D., M.H.A. ve diğerleri

Temel bilgi. En az iki koroner damarı tutan koroner arter hastalarında yapılan klinik çalışmalarla gözleme dayalı
çalışmaların sonuçları; koroner arter baypas ameliyatından sonra uzun dönemdeki mortalitenin, perkütan
koroner girişim sonrasındakinden daha düşük olduğunu göstermiştir. İlk yapılan bu analizlerde koroner baypas
ameliyatı, ilaç-kaplı ikinci kuşak stentlerin yerleştirildiği perkütan koroner girişimlerle karşılaştırılmamıştır.
Yöntemler. Gözleme dayalı bir çalışmada; en az 2 damarı tutan koroner arter hastalığı vakalarında koroner
baypas ameliyatı uygulanan hastalarda alınan sonuçları, everolimus-kaplı stentlerin yerleştirildiği perkütan
koroner girişimlerde alınan sonuçlarla karşılaştırdık. Bu çalışmada değerlendirilen primer sonuç değişkeni
(endpoint), tüm nedenlere bağlı mortaliteydi. Miyokard infarktüsü, inme ve tekrar revaskülarizasyon oranları ise
sekonder sonuç değişkenleri olarak değerlendirildi. Çalışma başlangıcında benzer özellikle sahip bir hasta altpopülasyonu
oluşturmak için, eğilim puanlarının eşleştirilmesinden faydalanıldı.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .