Yayımlanmış Sayılar:

 


Geleneksel (A-P (anteroposterior) radyografiler, yaşlılardaki asetabulum ve proksimal femur kırıklarının ortaya çıkarılmasında güvenilir değil
Andreas Schicho*, Philipp Birk, Kevin Seeber, Peter H. Richter, Florian Gebhard

Asetabulum ve proksimal femur kırıkları özellikle, batı ülkelerindeki popülasyonun gittikçe kalabalıklaşan
bir bölümü olan ileri yaşlardaki bireylerde sık görülür.1 Yaşlılardaki ortalama fiziksel aktivitenin, osteporoz
insidansının ilerleyen yaşla birlikte yükselmesine karşı yanıt olarak artırılması önerilmektedir.3,4 Künt pelvistravmalarındaki zorunlu klinik muayeneyi genellikle radyolojik değerlendirme izler ama standart radyografilerin, kırıkların hepsini ortaya çıkaramadığı da gerçektir.5 Düz A-P pelvis radyografilerinin duyarlılığının ve negatif tahmin değerinin ayrıntılı olarak bilinmesi, daha ileri radyolojik tetkiklere veya günümüzde hemen her sağlık kurumunda bulunan bilgisayarlı tomografi tetkikine ve belki de seçilihastalarda manyetik rezonans (MR) görüntülemesine başvurulmasına ihtiyaç olup olmadığı kararının hatasız olarak verilmesi bakımından önemlidir.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .