Yayımlanmış Sayılar:

 


Karaciğer hastalıklarının küresel yükü: Halk sağlığı ve tedavi açısından üstesinden gelinmesi gereken bir sağlık sorunu
Peter Byass

Siroz organın; uzun süredir mevcut viral hepatit ve aşırı alkol tüketimi gibi çeşitli etkenlerin sonucu olarak nedbeleştiği, geç dönemde oluşan bir karaciğer hastalığıdır. Siroza, primer hepatosellüler karsinoma riski eşlik eder. İlerlemiş siroz, yaşamı tehdit eden ve tedavi seçenekleri sınırlı bir sağlık sorunudur. Karaciğer sirozu mortalitesinin Küresel Hastalık Yükü (GlobalBurden of Disease; GBD) projesi bünyesinde gerçekleştirilen
yeni bir değerlendirmesinde (bkz DOI: 10.1186/s12916-014- 0145-y) kullanılan çeşitli yöntemler ve veri kaynakları; 2010 yılında bu hastalık nedeniyle bir milyondan daha fazla sayıda insanın öldüğünü göstermiş ve siroz mortalitesinin, tüm ölümlerin %2?si kadar olduğu hesaplanmıştır.1 Aynı projede yine 2010 yılında yaklaşık bir milyon diğer insanın ise karaciğer kanseri ve akut hepatit nedeniyle öldüğü sonucuna varılmıştır.Karaciğer hastalıklarının genel mortalitesi bu nedenle, halk sağlığı bakımından önemli bir sorundur. Bütün dünyada
karaciğer hastalıkları nedeniyle görülen her ölüm eğer etkili ve standart bir şekilde araştırılıp belgelenirse, bu sorunun azaltılmasına yönelik halk sağlığı stratejilerinin daha açık ve net bir şekilde belirlenmesi mümkün olabilecektir.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .