Yayımlanmış Sayılar:

 


Kolorektal kanser taraması: Harekete geçme zamanı geldi
Hermann Brenner,1-3* Christian Stock,4 Michael Hoffmeister

Dünyada en fazla görülen üçüncü kanser ve kanser ölümlerinin dördüncü sıradaki nedeni olmasına rağmen
kolorektal kanser her yıl, yaklaşık 1.4 milyon yeni vakanın teşhis edilmesinden ve 700 bin ölümden sorumludur.İnsidansı özellikle gelişmiş ülkelerde yüksek bir hastalık olan kolorektal kanser, örneğin Avrupa ülkelerinde en sık görülen kanser çeşididir. Avrupa?da her yıl 450 bin vakanın teşhis edildiği kolorektal kanser gelişen hastaların sayısı, meme kanseri gelişen hastalardakinden biraz daha azdır. Gerek kontrolgruplarına yer verilerek yapılan, randomize çalışmalarda, gerekse epidemiyoloji çalışmalarında elde edilen çok güçlü kanıtlar bu hastalığın, kolorektal kanser taramaları sayesinde erkenden teşhis edilerek bu kanser yönünde gelişecek adenomaların veya erken dönem kanser lezyonlarının ameliyatla çıkarılmasının yüksek oranda mümkün olduğunu göstermektedir.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .