Yayımlanmış Sayılar:

 


Statinlerin ateroskleroz plâğı üzerindeki etkileri: Gerileme mi, iyileşme mi?
Marcio Sommer Bittencourt,1,2* Rodrigo Julio Cerci3

Statin tedavisinin kardiyovasküler mortalite üzerindeki olumlu etkisini ilk olarak ortaya koyan 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study) adlı çalışmanın1 yayınlanmasından bu yana söz konusu tedavinin kardiyovasküler olayları farklı ortamlarda azalttığı, bir dizi çalışmada tutarlı bir şekilde gösterilmiştir. Bu faydayla, LDL kolesterol düzeylerinin statin tedavisi kullanıldığında azalması arasında net bir beraberlik varsa da HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin ateroskleroz plakları üzerindeki etkileri, tam olarak henüz anlaşılabilmiş
değildir. Aortada yapılan ilk MR (manyetik rezonans) çalışmaları statinlerin ateroskleroz plâğının boyutlarında, tedavi başlangıcından 6 ay gibi kısa bir süre geçtikten sonra gözlemlenen bir gerileme sağladığı izlenimini vermiştir.2 Çok yüksek dozda statinlerle tedavi edilen hastaların intravasküler ultrasonla (IVUS) değerlendirildiği ilk çalışmalarınverileri,3 bu izlenimi desteklemiştir. Aterosklerotik sürecin sergilediği bu gerileme veya küçülme potansiyeli, kardiyovasküler toplumda büyük bir heyecan yaratmıştır. Birçok araştırmacı plâk hacmindeki bu azalmanın, plâk yükünün yalnızca %1?inin azalmasını sağlasa da statinlerin ateroskleroz üzerindeki bu etkisinin, LDL kolesterol düzeyinin azalmasından bile daha önemli olduğunu düşünmüş ve bu stratejinin sahip olduğu potansiyel avantaj nedeniyle ateroskleroz plâğındaki gerilemenin, tedavinin yeni bir hedefi olarak kabul edilmesi gerektiğini öne sürmüştür.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .