Yayımlanmış Sayılar:

 


Batı diyetine, hipokampus hacminin küçülmesi eşlik ediyor
Felice N. Jacka,1-4* Nicolas Cherbuin,5 Kaarin J. Anstey,5 Perminder Sachdev,6 Peter Butterworth.

Sağlıksız diyet alışkanlıklarının kalp-damar hastalıkları, kanser ve diyabet gibi, bulaşıcı olmayan çok sayıda
hastalığın gelişmesine katkıda bulundukları bilinmektedir. 1,2 Hızla tüketilen, hazır besin maddelerinin,bunların yanı sıra şekerle-tatlandırılmış içeceklerin her geçen gün daha fazla tüketilmesi, küresel bir sorundur3 ve
bu gibi obeziteye yol açan (?obezojen?) tüketimdeki artış, günümüzde artık yeterince belgelenmiş olan obezite epidemisinin büyük bir bölümünü açıklamaktadır.Elimize geçmekte olan kanıtlar4,5 sağlıksız diyetin, depresyon
ve demans dahil mental hastalıkların gelişmesinde de rol oynadığı görüşünü desteklemektedir; sağlıklı diyetle,
hem depresyon hem kognitif fonksiyon azalması riskleri arasında zıt yönde beraberlik mevcut olduğu yönünde, yeterince kanıt vardır.6,7 Besleyici madde içeriği bakımından zengin; sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve balık gibi ürünlerin yer aldığı diyet profillerinin uygulanmasına, depresif semptomların ve bozuklukların prevalanslarında azalma; doymuş yağ ve işlenmiş karbonhidratlar gibi ürünlerin özellikle yer aldığı sağlıksız diyet profillerinin (Batı diyetinin) uygulanmasına ise depresyonun ve depresif semptomların hem belirli bir zamandaki, hem zaman içerisindeki prevalanslarında artış eşlik ettiğini; daha önce göstermiştik.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .