Yayımlanmış Sayılar:

 


Yoğun Glisemi Kontrolü, İnme Gelişmesinin Önlenmesinde Ne Kadar Etkili? Randomize 9 çalışmadaki 59 197 Denekte Elde Edilen Verilerin Meta-Analizi
Chi Zhang,1 Yu-Hao Zhou,2* Chun-Li Xu,3, Feng-Ling Chi,1Hai-Ning Ju4

Gelişmiş ülkelerde genç yaşlardaki morbidite ve mortalitenin önde gelen nedeni olan kalp-damar hastalıkları, gelişmekte olan Çin gibi ülkelerde de bu bakımdan önde gelen nedenlerden biri konumunayükselmiştir.1,2 Glikozun damar hastalıkların gelişmesinde rol oynadığı; kandaki glikoz düzeylerindeki yükselmenin koroner kalp hastalığının ve miyokard infarktüsünün eşlik ettiği, önlenebilir risk faktörlerinden biri olduğu izlenimini veren, daha önce yayınlanmış olan bir meta-analizde açıkça kanıtlanmıştır.3 Fakat glisemi düzeylerini düşüren tedavilerin inme riskinin azaltılmasında etkili olduğu, kontrol gruplarına yer verilerek yapılan, randomize çalışmalarda ve meta-analizlerde yine de doğrulanabilmiş değildir.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .