Yayımlanmış Sayılar:

 


Epidermal (prick) testte kaşıntının, etil klorür spreyi ile önlenmesi: plasebo-kontrollü, çift-kör, prospektif çalışma
Amir Gal-Oz,1,2 Shmuel Kivity,2 Yacov Shacham,2 Elisheva Fiszer,2 Ori Rogowsky,3 Gil Chernin1

Epidermal (prick) test, İgE aracılığıyla gerçekleşen alerji teşhisinde nispeten güvenli, herhangi bir tehlikesi olmayan bir uygulamadır ama yine de, gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde şiddetli ağrı ya da kaşıntıya yol açabilmektedir.1,2 Bu nedenle, söz konusu semptomların önlenmesini ya da azaltılmasını sağlayacak önlemlere ihtiyaç duyulabilir. İki topikal anestetiğinörneğin lidokain ve prilokainin ötektik (katı iki maddenin eşit ağırlıklarda karıştırılmasıyla elde edilen katı bileşimin erime noktasının, herbirinin erime noktasından daha
düşük olma özelliğini taşıdığı) karışımının (EMLA; AstraZeneca LP, Wilmington, DE), deri testleri nedeniyle gelişen semptomları azalttığı gösterilmiştir ama kabarma ve kızarma reaksiyonu alanlarının yüzölçümünü etkilemesi, bu karışımın kullanımını sınırlanmaktadır.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .