Yayımlanmış Sayılar:

 


Aşı Yaptırmak ya da Yaptırmamak: Uzman görüşü
Elizabeth Miller

Colindale, Batı Londra?daki PHE (Public Health England ? İngiltere Halk Sağlığı) kurumundaki Immunisation, Hepatitis and Blood Safety Department?ta (İmmünizasyon, Hepatit ve Kan Güvenliliği Bölümü) Danışman Epidemiyolog olarak görev yapan Profesör Miller; aşı uygulama programlarının tehlikeleri ve faydalarıyla uzun süredir ilgilenen bir bilim kadınıdır. Yeni aşılar veya mevcut aşıların yeni pozolojileri konusunda çalışmalar yapan bir araştırma ekibinin başkanlığını üstlenmiştir ve hücresiz boğmaca, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR), Haemophilus influenzae tip B (Hib), meningokok C; daha yakın zamanda da pnömokok ve insan papilloma virüs (HPV) aşılarıyla çalışmalar yapmaktadır. İngiltere Halk Sağlığı (PHE) kurumundaki çalışma arkadaşlarıyla birlikte; MMR ve otizm, konvülsiyonlar ve ?aşırı bağışıklık yüklenmesi?, H1N1 aşısı ve narkolepsi, tiyomersal ve gelişme geriliği, oral polio aşısıyla bağırsak invajinasyonu (intussusception) ve meningokok C konjüge aşısı ve nefrotik sendrom arasındaki beraberliklerin ele alındığı çok sayıda çalışma gerçekleştirmiştir. Profesör Miller; World Health Organization Global Advisory Committeeon Vaccine Safety?nin (Dünya Sağlık Örgütü Aşı Güvenliliği Küresel Danışma Komitesi) kurucu üyelerinden biridir ve 6 yıl süreyle, WHO Strategic Advisory Group of Experts (Dünya Sağlık Örgütü Stratejik Danışma Uzmanlar Grubu) üyeliği görevinde bulunmuştur.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .