Yayımlanmış Sayılar:

 


Hipertansiyonlu erişkinlerde hedef alınan sistolik kan basıncı ne olmalıdır?
Wilbert S Aronow*

AHA (American Heart Association) 2007 kılavuzu; koroner arter hastalığı, diabetes mellitus, kronik böbrek hastalığı gibi koroner olay gelişme riski yüksek sağlık sorunları veya 10-yıllık Framingham risk puanı en az %10 olan hipertansiyon hastalarının tedavisinde hedef alınan sistolik kan basıncının <130 mmHg olmasını önermektedir.1 Bu kılavuzda ayrıca, sol ventrikül disfonksiyonu da olan hipertansif hastalardaki sistolik kan basıncı hedefinin <120 mmHg olması önerilmektedir.1 Fakat klinik çalışmalarda elde edilen veriler,2-17 hipertansif hastaların tedavisi konusunda bu önerileri desteklememektedir. ACCF (American College of Cardiology Foundation)/ AHA?in; American Academy of Neurology,American Geriatrics Society, American
Society for Preventive Cardiology, American Society of Hypertension, American Society of Nephrology, Association of Black Cardiologists ve European Society of Hypertension ile birlikte hazırladığı, 2011 tarihli, yaşlı hastalardaki hipertansiflerin tedavisinde hipertansiyon uzmanlarının görüş birliği belgesi; sistolik kan basıncı
hedefinin 80 yaşından genç hastalarda <140 mmHg, en az 80 yaşında olan hastalarda ise eğer tolere edilebilirse 140-145 mmHg arasında olmasını önermektedir.18 Ben, klinik çalışma2-17 verilerine dayanan bu önerileri destekliyorum.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .